Chvilka nerušeného spánku

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Zklidňují zvuky pro příjemný spánek.
Víte jak se hezky spí, když venku prší? Nemusíte čekat na déšť, vítr nebo vlnobití.
Všimli jste si, jak malé díte spí klidně při zvuku vysavače, fénu nebo pračky - při monotóním zvuku.
Nechte vysavač vypnutý.
Sami si můžete namixovat zvuk, který Vám nejvíce vyhovuje. K dispozici máte:

Déšť - Asi každý víme jak se krásně spí, když venku prší. Zvuky deště pomáhají udržet hluboký spánek. Využijte pokud se potřebujete dlouho prospat a spát i v ranních hodinách.

Vítr - Zvuk větru má relaxační charakter, pomáhá při usnutí ve chvílích, když jsme vzhůru již moc dlouho (přetáhli jsme dobu, kdy chodíme spát) a nejde nám již usnout. Vhodné i v ranních hodinách.

Vlny moře - Zvuky moře díky svému postupnému a pomalému náběhu navozují delta vlny a pomájí tak udržet hluboký spánek. Využijte ve chvílích, kdy potřebujete revitalizovat tělo (po fyzicky náročném dni).

Bílý šum - monotóní šum, na které se Vaše ucho rychle zvykne a můžete tak překrýt nepříjemný hluk z okolí. Je vhodný při nepříjemných (skřípot, vrzání, vřískot ..) a nepravidelných zvucích (průjezd aut, štěkot psa, hlasy ptáků ...).

Tlukot srdce - V maminčině bříšku jsme tento zvuk slyšeli neustále. Vyvolává v nás tak pocit bezpečí a má uklidňující charakter. Využijte tento zvuk, když se cítíte rozladeni, jste ve stresu nebo pociťujete úzkost. Pro tento zvuk, je třeba mít v místnosti ticho, neboť se tento zvuk špatně šíří, nepoužívejte v kombinaci s ostatními, nebyl by slyšet.

Sami si namixujte zvuk, který bude vyhovovat právě Vám.


Aplikace je určena jako protihluková stěna při spánku.
Monotóní a pro spánek vhodné zvuky překryjí hluk z okolí.
Zároveň je to pomocník pro navození a udržení klidného a hlubokého spánku.
Snadněji se nejen usne, ale spánek je i hlubší a tělo i mysl se lépe zregenerují.

Hlasitosti jednotlivých zvuků se nastavují posuvníkem, pro přesnější nastavení se mohou použít tlačítka +/-.
Celkovou hlasitost pak nastavíte tlačítkami na hlasitost telefonu.
Doba po kterou se mají zvuky vydávat se dá nastavit pod posuvníky (jen v plné verzi).
V případě, že chcete mít nekonečný zvuk nastavte 00:00.
Poslední minutu se zvuky začnou postupně ztišovat, aby nedošlo k nárazovému ztišení (toto neplatí pokud nastavíte do konce pouze jednu minutu).

Je zde použitý červený nádech, který nezvyšuje tvorbu serotoninu (hormonu, který omezuje spánek) a zároveň neomezuje tvorbu melatoninu (regenerační hormon, který se tvoří ve spánku).
Doporučuje se dát mobil při spaní alespoň metr od hlavy a nebo přepnout do letového režimu (kdy je vypnuto vyzařování mobilu).
Je vhodné umístit mobil do směru hluku (například k oknu, ke dveřím ...)

Narozdíl od plné verze zde nelze nastavit dobu po kterou se mají zvuky sami utlumit a je zde napevno nasteveno 5 minut. Dále si aplikace nepamatuje poslední nastavené hodnoty.

Dobrou noc a krásné sny.
Soothing sounds for a comfortable sleep.
Do you know how to sleep well when it rains? You need not wait for the rain, wind and waves.
Have you noticed how little baby sleeping peacefully at the sound of a vacuum cleaner, hair dryer or washing machine - with monotony sound.
Let the appliance is switched off.
Sami, you can mix the sound that suits you best. The options are:

Rain - I guess everyone know how beautiful sleeping when it rains. Rain sounds help maintain a deep sleep. Use if you need a long nap and sleep in the morning.

Wind - wind noise is relaxing nature, helps you sleep at times when we are awake already too long (we dragged the time when we go to sleep) and we are not already asleep. Vhodné even in the morning.
   
Waves of the sea - the sea sounds, thanks to its progressive and slow attack inducing delta waves and thus help maintain a deep sleep. Take advantage of the moments when you need to revitalize the body (after physically demanding day).
  
White noise - monotonous noise to which your ear gets used to it quickly and you can overlay the annoying background noise. It is suitable for unpleasant (squeak, squeak, scream ..) and irregular sounds (driving cars, barking dogs, birdsong ...).
 
Heartbeat - The Mummy's tummy, we constantly hear this sound. Evokes in us a sense of security and a soothing character. Use this sound when you're feeling out of tune, you are under stress or anxiety. For this sound, you need to have silence in the room because the sound spreads poorly, do not use in combination with others, he would not hear.

Sami namixujte a sound that will suit just for you.


The application is designed as a noise wall during sleep.
Monotonous and sleep appropriate audio overlay ambient noise.
It is also an assistant for inducing and maintaining peaceful and deep sleep.
It is easier to not only sleep, but sleep is deeper and body and mind better regenerate.

The volume of each slider to adjust the sound for more accurate adjustment can be used + / - buttons.
Then adjust the overall volume button on the phone volume.
The amount of time to be noise comes can set the scroll bars (only in full version).
In case you want to have an infinite set sound 00.00.
Last minute sounds will gradually mute to prevent the impactor silence (this does not apply if you set the end only one minute).

Here is to use a red tint, not increasing the production of serotonin (a hormone that reduces sleep) and also limit production of melatonin (reprocessing hormone that is formed during sleep).
It is recommended to give the phone to sleep at least a meter from the head or switch to airplane mode (which is off radiation mobile).
It is advisable to place the phone in the direction of noise (such as a window, a door ...)

Unlike the full version can set the time after which the sounds themselves have dampened and there is a fixed counting starts 5 minutes. Dále by the server does not remember the last set value.

Good night and sweet dreams.
Read more
Collapse
3.2
12 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
July 17, 2013
Size
929k
Installs
1,000+
Current Version
1.2
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
kve
Developer
Jan Škach Štěpařská 809 Praha 5 152 00
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.