Chvilka nerušeného spánku

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Zklidňují zvuky pro příjemný spánek.
Víte jak se hezky spí, když venku prší? Nemusíte čekat na déšť, vítr nebo vlnobití.
Všimli jste si, jak malé díte spí klidně při zvuku vysavače, fénu nebo pračky - při monotóním zvuku.
Nechte vysavač vypnutý.
Sami si můžete namixovat zvuk, který Vám nejvíce vyhovuje. K dispozici máte:

Déšť - Asi každý víme jak se krásně spí, když venku prší. Zvuky deště pomáhají udržet hluboký spánek. Využijte pokud se potřebujete dlouho prospat a spát i v ranních hodinách.

Vítr - Zvuk větru má relaxační charakter, pomáhá při usnutí ve chvílích, když jsme vzhůru již moc dlouho (přetáhli jsme dobu, kdy chodíme spát) a nejde nám již usnout. Vhodné i v ranních hodinách.

Vlny moře - Zvuky moře díky svému postupnému a pomalému náběhu navozují delta vlny a pomájí tak udržet hluboký spánek. Využijte ve chvílích, kdy potřebujete revitalizovat tělo (po fyzicky náročném dni).

Bílý šum - monotóní šum, na které se Vaše ucho rychle zvykne a můžete tak překrýt nepříjemný hluk z okolí. Je vhodný při nepříjemných (skřípot, vrzání, křik..) a nepravidelných zvucích (průjezd aut, štěkot psa, hlasy ptáků ...).

Tlukot srdce - V maminčině bříšku jsme tento zvuk slyšeli neustále. Vyvolává v nás tak pocit bezpečí a má uklidňující charakter. Využijte tento zvuk, když se cítíte rozladeni, jste ve stresu nebo pociťujete úzkost. Pro tento zvuk, je třeba mít v místnosti ticho, neboť se tento zvuk špatně šíří, nepoužívejte v kombinaci s ostatními, nebyl by slyšet.

Sami si namixujte zvuk, který bude vyhovovat právě Vám.

Aplikace je určena jako protihluková stěna při spánku.
Monotóní a pro spánek vhodné zvuky překryjí hluk z okolí.
Zároveň je to pomocník pro navození a udržení klidného a hlubokého spánku.
Snadněji se nejen usne, ale spánek je i hlubší a tělo i mysl se lépe zregenerují.

Hlasitosti jednotlivých zvuků se nastavují posuvníkem, pro přesnější nastavení se mohou použít tlačítka +/-.
Celkovou hlasitost pak nastavíte tlačítkami na hlasitost telefonu.
Doba po kterou se mají zvuky vydávat se dá nastavit pod posuvníky (jen v plné verzi).
V případě, že chcete mít nekonečný zvuk nastavte 00:00.
Poslední minutu se zvuky začnou postupně ztišovat, aby nedošlo k nárazovému ztišení (toto neplatí pokud nastavíte do konce pouze jednu minutu).

Je zde použitý červený nádech, který nezvyšuje tvorbu serotoninu (hormonu, který omezuje spánek) a zároveň neomezuje tvorbu melatoninu (regenerační hormon, který se tvoří ve spánku).
Doporučuje se dát mobil při spaní alespoň metr od hlavy a nebo přepnout do letového režimu (kdy je vypnuto vyzařování mobilu).
Je vhodné umístit mobil do směru hluku (například k oknu, ke dveřím ...)

Narozdíl od plné verze zde nelze nastavit dobu po kterou se mají zvuky sami utlumit a je zde napevno nasteveno 5 minut. Dále si aplikace nepamatuje poslední nastavené hodnoty.

Dobrou noc a krásné sny.
They soothe sounds for a good night's sleep.
Do you know how nice it sleeps when it rains outside? You don't have to wait for rain, wind or waves.
You have noticed how a small child sleeps peacefully at the sound of a vacuum cleaner, hair dryer or washing machine - at the monotonous sound.
Leave the vacuum cleaner switched off.
You can mix the sound that suits you best. You have at your disposal:

Rain - Probably everyone knows how beautiful it sleeps when it rains outside. The sounds of rain help maintain a deep sleep. Use if you need to sleep for a long time and sleep even in the morning.

Wind - The sound of the wind has a relaxing character, it helps to fall asleep when we have been awake for too long (we have dragged out the time when we go to sleep) and we can no longer fall asleep. Also suitable in the morning.

Sea waves - The sounds of the sea, thanks to their gradual and slow rise, evoke delta waves and help maintain a deep sleep. Use when you need to revitalize your body (after a physically demanding day).

White noise - monotonous noise that your ear will quickly get used to and you can cover the unpleasant noise from the surroundings. It is suitable for unpleasant (creaking, creaking, screaming ..) and irregular sounds (cars passing, dog barking, bird voices ...).

Heartbeat - We heard this sound constantly in my mother's belly. It evokes a feeling of security in us and has a calming character. Use this sound when you feel upset, stressed, or anxious. For this sound, it is necessary to have silence in the room, because this sound spreads poorly, do not use in combination with others, it would not be heard.

Mix the sound yourself that will suit you.

The application is intended as a noise barrier during sleep.
Monotonous and sleep-friendly sounds mask the noise from the surroundings.
At the same time, it is a helper for inducing and maintaining a peaceful and deep sleep.
Not only is it easier to fall asleep, but sleep is deeper and the body and mind are better regenerated.

The volumes of individual sounds are adjusted with a slider, for more precise settings the +/- buttons can be used.
Then use the buttons to adjust the total volume to the phone volume.
The time for which sounds are to be output can be set under the sliders (only in the full version).
If you want to have infinite sound, set 00:00.
At the last minute, the sounds will be muted gradually to avoid bursting (this does not apply if you set only one minute until the end).

A red tinge is used here, which does not increase the production of serotonin (a hormone that restricts sleep) and at the same time does not limit the production of melatonin (a regenerative hormone that is formed in sleep).
It is recommended to put the mobile phone at least a meter away from the head while sleeping or to switch to flight mode (when the mobile phone's radiation is switched off).
It is advisable to place the mobile phone in the direction of the noise (for example, to the window, to the door ...)

Unlike the full version, it is not possible to set the time for which the sounds are to be muted themselves and it is fixed for 5 minutes. Furthermore, the application does not remember the last set values.

Good night and sweet dreams.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
July 17, 2013
Size
929k
Installs
1,000+
Current Version
1.2
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
kve
Developer
Jan Škach Štěpařská 809 Praha 5 152 00
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.