Jízdní řády IDOS

Enthält Werbung
·
Bietet In-App-Käufe an
Beschreibung mit Google Übersetzer in die Sprache Deutsch (Deutschland) übersetzen?Beschreibung in die Sprache Tschechisch (Tschechien) zurückübersetzen

Oficiální aplikace Jízdních řádů ZDARMA. MOBILNÍ APLIKACE ROKU 2016 v kategorii Životní styl a UX aplikace roku.

Hlavní funkce:
• Vyhledání vlakových, autobusových a MHD spojů
• Online vyhledávání = vždy aktuální a oficiální informace včetně zpoždění a výluk
• Inteligentní našeptávač zastávek a adres včetně zadání Moje poloha
• Notifikace na příjezd, odjezd, přestup včetně zobrazení zpoždění (je-li dostupné)
• Automatická detekce MHD jízdního řádu a nejbližší zastávky dle GPS
• Offline prohlížení vyhledaných spojení
• Inteligentní průvodce funkcemi
• Výběr zastávek, adres z mapy
• Funkce SMS jízdenka
• Anglická mutace
• Široké možnosti sdílení spojení
• Zobrazení odjezdů/příjezdů z vybrané zastávky s možností filtrovat na konkrétní spoj
• Uložení 6 spojení do oblíbených, 6 hledání v historii s offline daty
• Vyhledávání bezbariérových spojení, spojení pro cyklisty nebo pro cestující s dětmi
• Podrobné informace o spoji včetně nástupiště, koleje, čísle zastávky, zpoždění, aktuální pozice spoje, výlukách, orientační ceně jízdného a řazení vlakových vozů s popisem
• Zobrazení trasy a polohy spoje na mapě
• Kontextové propojení do prodejních systémů třetích stran pro rezervaci/zakoupení jízdného
• Zobrazení legendy k použitým piktogramům
• Nápověda - průvodce aplikací
• Možnost zakoupit licenci na 1 rok provozu aplikace bez reklam za 49 Kč/rok a navždy za 149 Kč

Možnosti vyhledávání:
• Postupné zadávání názvu a zužování výběru z našeptávače
• Zadání začátku názvu
• Zadání začátků slov - např. "P H" = Praha Hradčanská
• Zadání textu obsaženého v názvu - např. "UAN" = Ostrava UAN, Brno UAN, Praha UAN
• Možnost zadat jako cíl adresu nebo název objektu - např. "Praha, Divadlo v Dlouhé" nebo "Praha, Ve Smečkách" = najde nejbližší zastávku k tomuto bodu a spojení z výchozí polohy hledání
• Možnost zadat "!" Před název zastávky nebo cíle a omezí se našeptávač na první nalezenou položku např. "!Ben" = Benešov
Die offizielle Anwendung -zeiten GRATIS. MOBILE ANWENDUNGEN 2016 in der Kategorie Lifestyle und UX Anwendungsjahr.

Hauptmerkmale:
• Suche Bahn, Bus und den öffentlichen Verkehrsmitteln
• Online-Suche = immer auf dem neuesten Stand und offiziellen Informationen, einschließlich der Verzögerungen und Schließungen
• Intelligente Flüsterer stoppt und Adressen einschließlich Einstellung Mein Standort
• Anmeldung bei der Ankunft, Abfahrt, einschließlich der Anzeige Übertragungsverzögerung (falls vorhanden)
• Automatische Erkennung von öffentlichen Verkehrsmitteln Fahrpläne und der nächste Bus von GPS
• Offline-Browsing gesuchter spojení
• Intelligente Funktionsführung
• Auswahl Stellen, Adressen Karte
• Das SMS-Ticket
• Englisch Mutation
• Große Auswahl an Verbindungsfreigabe
• Anzeige der Abflug- / Ankunftszeiten von ausgewählten Haltestellen mit Optionen für spezifische gemeinsame zu filtern
• Speichern 6 Verbindung zu Ihren Favoriten hinzu 6 Historie der Suche mit Offline-Daten
• Die Suche barrierefreie Verklebung, Radfahren oder Reisen mit Kindern
• Detaillierte Informationen an Bord, einschließlich Plattformen, die Titelnummer stoppt, Verzögerungen, aktuelle Position Gelenke, výlukách, ungefähre Fahrpreis und Art von Eisenbahnwaggons mit einer Beschreibung
• Anzeige Route und Position der Gelenke auf der Karte
• Kontext-bezogene Links zu anderen Vertriebssysteme für die Reservierung / Kauf Tarife
• Anzeige Legenden verwendeten Piktogramme
• Hilfe - Anwendungsleitfaden
• Möglichkeit, eine Lizenz für ein Jahr Betriebsanwendungen ohne Anzeigen für 49 CZK / Jahr zu kaufen und für immer für CZK 149

Suchoptionen:
• Schrittweise einen Namen und eine Eingrenzung der Auswahl der Suchvorschläge eingeben
• Die Eingabe der Anfang des Titels
• Eingabe der Wortanfänge - zB "P H '= Prag Hradčanská.
• Geben Sie den Text im Namen enthalten - zB "UAN" = UAN Ostrava, Brno UAN, UAN Praha.
• Die Möglichkeit, eine Zieladresse oder den Namen des Objekts eingeben - z. B. "Prager Theater in Long" oder "Prag, Smeckach Ve" = die nächste Haltestelle zu diesem Punkt findet und Links von der Ausgangsposition suchen
• Möglichkeit zur Eingabe ein "!" Vor dem Namen des Anschlags oder Ziel und reduzieren das Flüstern in erster Instanz gefunden Punkt. "Ben" = Benesov
Weitere Informationen
Minimieren
4,5
31.661 insgesamt
5
4
3
2
1
Wird geladen...

Neue Funktionen

Úpravy ve verzi 2.7.0

doplněna možnost nákupu jízdenek Českých drah,
doplněny nové platební metody,
doplněna automatická aktualizace informací o zpoždění,
doplněny méně významné funkce a pomůcky,
vylepšena stabilita a opravy chyb.
Weitere Informationen
Minimieren

Zusätzliche Informationen

Aktualisiert
14. Oktober 2019
Größe
9,9M
Installationen
1.000.000+
Aktuelle Version
2.7.0
Erforderliche Android-Version
4.0.3 oder höher
Altersfreigabe
In-App-Produkte
1,67 $ bis 5,23 $ pro Artikel
Berechtigungen
Angeboten von
MAFRA, a.s.
Entwickler
Karla Engliše 519/11 150 00 Praha 5 - Smíchov Czech Republic
©2019 GoogleNutzungsbedingungenDatenschutzerklärungEntwicklerInterpretenImpressum|Standort: Vereinigte StaatenSprache: Deutsch
Beim Kauf dieses Artikels handelt es sich um eine Transaktion mit Google Payments. Du stimmst den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzhinweisen von Google Payments zu.