Jízdní řády IDOS

Contiene annunci
·
Offre acquisti in-app
Tradurre la descrizione in Italiano (Italia) utilizzando Google Traduttore?Ritraduci la descrizione in Ceco (Cechia)

Oficiální aplikace Jízdních řádů ZDARMA. MOBILNÍ APLIKACE ROKU 2016 v kategorii Životní styl a UX aplikace roku.

Hlavní funkce:
• Vyhledání vlakových, autobusových a MHD spojů
• Online vyhledávání = vždy aktuální a oficiální informace včetně zpoždění a výluk
• Inteligentní našeptávač zastávek a adres včetně zadání Moje poloha
• Notifikace na příjezd, odjezd, přestup včetně zobrazení zpoždění (je-li dostupné)
• Automatická detekce MHD jízdního řádu a nejbližší zastávky dle GPS
• Offline prohlížení vyhledaných spojení
• Inteligentní průvodce funkcemi
• Výběr zastávek, adres z mapy
• Funkce SMS jízdenka
• Anglická mutace
• Široké možnosti sdílení spojení
• Zobrazení odjezdů/příjezdů z vybrané zastávky s možností filtrovat na konkrétní spoj
• Uložení 6 spojení do oblíbených, 6 hledání v historii s offline daty
• Vyhledávání bezbariérových spojení, spojení pro cyklisty nebo pro cestující s dětmi
• Podrobné informace o spoji včetně nástupiště, koleje, čísle zastávky, zpoždění, aktuální pozice spoje, výlukách, orientační ceně jízdného a řazení vlakových vozů s popisem
• Zobrazení trasy a polohy spoje na mapě
• Kontextové propojení do prodejních systémů třetích stran pro rezervaci/zakoupení jízdného
• Zobrazení legendy k použitým piktogramům
• Nápověda - průvodce aplikací
• Možnost zakoupit licenci na 1 rok provozu aplikace bez reklam za 49 Kč/rok a navždy za 149 Kč

Možnosti vyhledávání:
• Postupné zadávání názvu a zužování výběru z našeptávače
• Zadání začátku názvu
• Zadání začátků slov - např. "P H" = Praha Hradčanská
• Zadání textu obsaženého v názvu - např. "UAN" = Ostrava UAN, Brno UAN, Praha UAN
• Možnost zadat jako cíl adresu nebo název objektu - např. "Praha, Divadlo v Dlouhé" nebo "Praha, Ve Smečkách" = najde nejbližší zastávku k tomuto bodu a spojení z výchozí polohy hledání
• Možnost zadat "!" Před název zastávky nebo cíle a omezí se našeptávač na první nalezenou položku např. "!Ben" = Benešov
L'applicazione ufficiale Orari GRATUITAMENTE. APPLICAZIONI MOBILI 2016 nella categoria Lifestyle e anno di applicazione UX.

Caratteristiche principali:
• Collegamenti ferroviari Trova, autobus e trasporto pubblico
• Ricerca online = sempre aggiornate e informazioni ufficiali, compresi i ritardi e chiusure
• Intelligent sussurrava ferma e indirizzi, inclusa l'impostazione My Location
• Notifica l'arrivo, partenza, compresa la visualizzazione di ritardo di trasferimento (se disponibile)
• Rilevamento automatico di orari dei trasporti pubblici e la più vicina autobus da GPS
• Navigazione non in linea di connessioni cercati
• Guida Funzione intelligente
• Selezione si ferma, si rivolge Mappa
• Il biglietto SMS
• mutazione inglese
• Ampia gamma di condivisione della connessione
• Visualizzazione del Partenze / Arrivi dalle fermate selezionati con le opzioni per filtrare per congiunto specifico
• Salva 6 collegamento ai favoriti 6 cronologia delle ricerche con i dati offline
• La ricerca senza barriere di legame, in bicicletta o in viaggio con i bambini
• Informazioni dettagliate a bordo, tra cui le piattaforme, il numero del brano fermate, ritardi, giunti posizione attuale, výlukách, tariffa approssimativa e sorta di vagoni con una descrizione
• Percorso di visualizzazione e la posizione delle articolazioni sulla mappa
• link contestuali a sistemi di terze parti per vendita di prenotazione / tariffe di acquisto
• leggende display utilizzati per pittogrammi
• Guida - Guida alle applicazioni
• Possibilità di acquistare una licenza per un anno di applicazioni di funzionamento senza pubblicità per 49 CZK / anno e per sempre per CZK 149

Opzioni di ricerca:
• graduale inserimento di un nome e restringendo la scelta dei suggerimenti di ricerca
• Entrare l'inizio del titolo
• Inserimento gli inizi di parole - per esempio "P H '= Praga Hradčanská.
• Inserire il testo contenuto nel nome - ad esempio, "UNA" = UAN Ostrava, Brno UNA, UNA Praha.
• Possibilità di inserire un indirizzo di destinazione o il nome dell'oggetto -. Per esempio "Theatre Prague a Long" o "di Praga, Ve Smeckach" = trova la fermata più vicina a questo punto, e collegamenti dalla ricerca di origine
• Possibilità di inserire un "!" Prima il nome della fermata o di destinazione e ridurre il sussurro in primo grado trovato voce. "Ben" = Benesov
Ulteriori informazioni
Comprimi
4,6
Totale: 30.234
5
4
3
2
1
Caricamento in corso...

Novità

Úpravy ve verzi 2.6.1
doplněny zkratky k funkcím aplikace,
doplněno zobrazení celé trasy spoje v mapě,
doplněno zobrazení času do odjezdu se započtením zpoždění,
vylepšen kontrast barev spojů v tmavém tématu,
doplněny méně významné funkce a pomůcky,
vylepšena stabilita a opravy chyb.
Ulteriori informazioni
Comprimi

Altre informazioni

Aggiornata
16 giugno 2019
Dimensioni
8,7M
Installazioni
1.000.000+
Versione corrente
2.6.1
È necessario Android
4.0.3 e versioni successive
Classificazione contenuti
Prodotti in-app
1,67 USD - 5,23 USD per articolo
Autorizzazioni
Offerta da
MAFRA, a.s.
Sviluppatore
Karla Engliše 519/11 150 00 Praha 5 - Smíchov Czech Republic
©2019 GoogleTermini di servizio del sitoPrivacySviluppatoriArtistiTutto su Google|Posizione: Stati UnitiLingua: Italiano
Acquistando questo articolo, esegui una transazione con Google Payments e accetti i relativi Termini di servizio e Informativa sulla privacy.