Dog Monitor by Annie: Pet Sitter & Cat Video Cam

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

An excellent & reliable Dog Monitor allows you to watch your animals staying at home live on your phone. Don’t leave your dog or cat alone without the sitter, provide your pet with endless pet care. It's perfect, especially if you have a new puppy or kitten. Annie allows you to keep an eye on them without limits.

Use it to control up to 4 pets, simultaneously from an unlimited number of owner units. Dog Monitor turns any two devices into an exceptional pet sitter.

FEATURES:
LIVE VIDEO
▸You can see your pet anywhere, anytime thanks to the full-screen video camera in five different quality levels. Feel free to use back or front camera of your device and also the Night Light feature. Turn your regular camera to a special dog cam.

RELIABILITY
▸The Annie Dog Monitor works via WiFi, 3G, 4G or LTE networks. It reconnects automatically and quickly in case of WiFi outage.

EASY TO USE
▸All you need are two devices. One stays at home with your pet and the other one you keep always with you – only one glance at your phone’s display and you know immediately what’s going on at home.

HIGH-QUALITY AUDIO
▸You can hear every bark, every meow and any other sound your animal might make. Annie is an unique bark control tool.

MULTI-OWNER & MULTI-PET
▸Monitor up to 4 pets in different rooms. The number of owner units is limitless!

SOOTHE YOUR PET
▸Talk to your animal any time by pressing the microphone button. The Annie Dog Monitor never lets your pet feel alone - you are always only a tap away.

FAST CONFIGURATION
▸Fast and secure configuration using automatic device search or QR invitation code takes less than 30 seconds.

UNLIMITED RANGE
▸A wide range of supported mobile networks brings you limitless connectivity. Thanks to the Dog Monitor by Annie you stay connected wherever you go, even where there is a weak WiFi signal.

SECURE CONNECTION
▸All communication between the pet device and the owner device is securely encrypted. Industry standard encryption is used to ensure that only owners have access to their pet audio stream.

BATTERY ALERT
▸Stay informed about the battery status on the pet device. Always be alerted when the battery level drops below 10% or an individually set value.

ONE LICENCE PER FAMILY
▸With the Dog Monitor by Annie, you only pay once and you are then free to use the application on several devices.

WIDE SET OF OPTIONS
▸Do you want to personalize some features? With the Dog Monitor by Annie, you decide when your pet should be considered fine or how you wish to be notified that your little one is too loud.

Dog Monitor is available for you to try out for free! You have a full 30 minutes to experience how the Pet Monitor app can make your life easier. Try it out now and let us know what you think!
---
Do you enjoy using the Dog Monitor by Annie? It would be nice if you could rate us and leave a review – all feedback is welcome!

If you have any questions or suggestions, send us your feedback to support@anniepetmonitor.com. We look forward to hearing from you! Thank you for using and supporting Dog Monitor app☺

keywords: pet monitor, dog watching, bark cam, dog camera, pet camera, loud dog
Vynikající a spolehlivý pesní monitor umožňuje sledovat, zda vaše zvířata žijí doma v telefonu . Nenechávejte svého psa ani kočku sama bez hlídače, zajistěte svému domácímu mazlíčku nekonečnou domácí péči . Je to perfektní, zejména pokud máte nové štěně nebo kotě. Annie vám umožňuje sledovat je bez omezení.

Použijte jej k ovládání až 4 domácích zvířat, současně z neomezeného počtu vlastníků. Monitor psů mění každé dvě zařízení na výjimečného mazlíčka.

VLASTNOSTI:
LIVE VIDEO
▸Všechno můžete vidět kamkoli, kdykoli díky videokameře celé obrazovky v pěti různých úrovních kvality. Nebojte se používat zpětnou nebo přední kameru vašeho zařízení a také funkci Noční světlo. Otočte svůj běžný fotoaparát do speciální psí kamery.

SPOLEHLIVOST
▸ Annie Dog Monitor pracuje prostřednictvím sítí WiFi, 3G, 4G nebo LTE. V případě výpadku sítě WiFi se automaticky a rychle připojuje .

SNADNÉ POUŽITÍ
▸ Vše, co potřebujete, jsou dvě zařízení. Jeden zůstane doma se svým domácím mazlíčkem a druhý s vámi vždycky - jen jeden pohled na displeji telefonu a okamžitě víte, co se děje doma.

AUDIO VYSOKÉ KVALITY
▸ Slyšíte každou kůru, každý meow a jakýkoli jiný zvuk, který vaše zvíře může udělat. Annie je jedinečný nástroj pro kontrolu kůry .

MULTI-OWNER & MULTI-PET
▸ Monitoruje až 4 domácí zvířata v různých místnostech. Počet jednotek vlastníků je neomezený!

SOUTHE PET
▸Když stisknete tlačítko mikrofonu, promluvte se svým zvířetem. Annie Dog Monitor nikdy nechá vašeho domácího mazlíčka cítit se samo - vždy jste jen odbočkou.

RYCHLÉ KONFIGURACE
▸ Rychlá a bezpečná konfigurace pomocí automatického vyhledávání zařízení nebo kódu pozvání QR trvá méně než 30 sekund.

Neomezený rozsah
▸Vše široká škála podporovaných mobilních sítí vám přináší neomezené připojení . Díky monitoru Dog Annie zůstáváte v kontaktu všude tam, kam jdete, a to i tam, kde je slabý signál WiFi.

BEZPEČNÉ PŘIPOJENÍ
▸ Veškerá komunikace mezi domácím zařízením a vlastníkem je bezpečně šifrována. Šifrování v průmyslovém standardu se používá, aby se zajistilo, že pouze vlastníci mají přístup ke svému domácímu zvukovému proudu.

BATERIE VÝSTRAHA
Informujte se o stavu baterie v zařízení pro domácí mazlíčky. Vždy buďte upozorněni, když úroveň baterie klesne pod 10% nebo individuálně nastavenou hodnotu.

JEDNA LICENCE NA RODINA
Xy S monitorem pes Annie zaplatíte pouze jednou a poté budete moci aplikaci používat na několika zařízeních.

Široká nabídka možností
▸ Chcete přizpůsobit některé funkce ? S Annie pro sledování psů rozhodujete, kdy má být váš mazlíček považován za pokutu nebo jak chcete upozornit, že váš malý je příliš hlasitý.

Pes Monitor je k dispozici pro vás vyzkoušet zdarma! Máte plné 30 minut, abyste mohli zažít, jak může aplikace Pet Monitor usnadnit život. Vyzkoušejte to a dejte nám vědět, co si myslíte!
---
Máte rádi Annie? Bylo by hezké, kdybyste nás mohl hodnotit a nechat si recenzi - všichni zpětná vazba je vítaná!

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, zašlete nám svůj názor na support@anniepetmonitor.com . Těšíme se na setkání s Vámi! Děkujeme, že jste použili a podporovali aplikaci Dog Monitor ™

klíčová slova: pet monitor, pes sledování, kůra cam, psa kamera, pet kamera, hlasitý pes
Další informace
Sbalit
3,3
Celkem 176
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

* Updated dependencies
* Subscriptions fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
27. června 2018
Velikost
14M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
1.4.1+0495371
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–9,99 US$ za položku
Od vývojáře
Master App Solutions
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.