OnlineAmbulance.cz

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Chcete využívat všech funkcí OnlineAmbulance.cz? Jednoduše se zaregistrujte na www.onlineambulance.cz, v nastavení na kartě 'Mobilní aplikace', opište kód nebo načtěte QR kód a můžete začít.


Autorizace zařízení je nutná kvůli citlivému obsahu a bezpečí informací o vašem zdravotním stavu. Zařízení je samozřejmě možné přidat nebo odstranit.


Nyní můžete využívat služeb lékaře bez omezení, z pohodlí svého domova. Je to opravdu snadné.


K čemu slouží aplikace OnlineAmbulance.cz?


1. Diagnostika – zjistěte svůj stav.

• propracovaný systém určování diagnózy dle zvolených symptomů
• obsáhlá encyklopedie nemocí s užitečnými informacemi o jejich léčbě
• orientační kalkulačka zdravotních rizik


2. Online péče - diskutujte svůj stav s lékařem online.

• online poradna – jednorázové dotazy na aktuální stav. Odpovědi odesíláme na mailovou adresu a do profilu v aplikaci → sekce 'Moje dotazy'
• online lékař – konzultace s lékařem. Popište problém, zvolte preferovaný komunikační kanál, čas a vyčkejte na kontakt předem informovaného lékaře


3. Objednávka - objednejte se online.

• jednoduchá a rychlá objednávka k lékaři - stačí jedno kliknutí
• o potvrzení nebo upřesnění objednávky se postará sestra telefonicky, automaticky


4. Další užiteční funkce

• Můj kalendář – nepropásněte domluvenou preventivní prohlídku, možnost přidání dalších událostí
• Moje zdravotní karta – osobní karta se záznamy o vašem zdravotním stavu
• Pobočky MOJE AMBULANCE – přehled poboček a jejich vzdálenost od vás + funkce rychlého kontaktu pro akutní případy
• Ceník služeb – rychlý přehled cen placených zákroků a služeb na Vaší domovské pobočce MOJE AMBULANCE


Online ambulance byla vyvinuta ve spolupráci s lékaři a zdravotníky společnosti MOJE AMBULANCE a.s. a nadále je pod jejich dohledem rozvíjena.


Nechoďte k lékaři zbytečně. Vyzkoušejte OnlineAmbulanci.cz!
To use all functions OnlineAmbulance.cz? Simply register at www.onlineambulance.cz, the settings on the 'Mobile Applications', copy the code or QR code to load and start.


Device Authorization is required for sensitive content and safety information about your health. The device is of course possible to add or remove.


You can now use the services of a physician, without limitation, from the comfort of your own home. It's really easy.


What Is OnlineAmbulance.cz?


1. Diagnostics - determine its status.

• elaborate system of determining a diagnosis based on selected symptoms
• comprehensive encyclopedia of diseases with useful information about their treatment,
• Guidance calculator health risks


2. Online Care - discuss your condition with a doctor online.

• Online counseling - one-time queries on the current status. Replies sent for email address and profile in → section 'My Questions'
• online doctor - consultation with a physician. Describe the problem, select the preferred communication channel, time and wait to contact your doctor informed in advance


3. The order - order online.

• Simple and fast to order doctors - just one click
• to confirm or clarify the order will take care nurse by telephone, automatically


4. Other useful features

• My Calendar - Do not miss the appointed preventive examination, the possibility of adding other events
• My health card - a personal card records about your medical condition
• Branches MY AMBULANCE - Overview of branches and their distance from you + the quick contact for acute cases
• Prices of services - a quick overview of prices paid to interventions and the services at your home branch MY AMBULANCE


Online ambulance was developed in collaboration with physicians and healthcare companies as MY AMBULANCE and continues to be developed under their supervision.


Do not go to the doctor unnecessarily. Try OnlineAmbulanci.cz!
Read more
Collapse
3.7
91 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Drobné opravy, změna oprávnění pro neregistrované/registrované uživatele
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 20, 2016
Size
3.2M
Installs
10,000+
Current Version
2.0.4
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Webvalley s.r.o.
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.