10 tis.+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Chodíte do přírody a zajímáte se o to, jaké druhy kde nacházíte? Pak se vám hodí zápisník, dnes nejlépe jako mobilní aplikace, která umožní široké využití vašich údajů. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. Pokud nám svá pozorování pošlete, pomůžete tak chránit přírodu. Aplikace nově slouží i jako atlas výskytu druhů, umožňuje načítat a prohlížet druhová pozorování ve zvolené oblasti za posledních 10 let z Nálezové databáze ochrany přírody. Tento "živý atlas biodiverzity", tak můžete obohatit přímo z terénu svými vlastními pozorováními. Díky aplikaci se tak můžete podívat, co zajímavého se vyskytuje ve vašem okolí.

BioLog slouží jako zápisník pozorování živočichů, rostlin a hub známých ze střední Evropy. Umožňuje lokalizovat a popsat pozorování druhů přímo v terénu, přidat fotografii a uložit je do mobilního zařízení. Vybraná pozorování je možné odeslat do Nálezové databáze ochrany přírody nebo exportovat pro vlastní využití. V aplikaci je možné udržovat kompletní seznam svých pozorování a pozorovaných druhů.

Aplikace je dostupná v jazycích: čeština, angličtina, ruština.

Funkce:
• Zápis pozorovaných druhů v místě lokalizace
• Internetové připojení není potřebné v době zápisu pozorování
• Zápis druhů možný výběrem ze seznamů nebo hlasově
• Možnost přiložení fotografie a zápisu dalších informací (počet, poznámka a další)
• Přehled vlastních pozorování přímo v zařízení včetně jejich zobrazení v mapě
• Export dat do tabulkového formátu (CSV)
• Možnost odeslání a uložení záznamů do databáze AOPK ČR - http://biolog.nature.cz (pro odeslání je nutný účet v informačního systému AOPK ČR)
• Přístup do databáze AOPK ČR přímo v terénu pomocí zobrazení výskytu druhů v okolí s možností zobrazení popisu druhu na internetu
• Možnost práce offline s načtenými údaji z mého okolí
Datum aktualizace
7. 5. 2023

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat
Poloha, Osobní údaje a ještě2
Data jsou šifrována během přenosu
Můžete požádat o smazání dat

Novinky

Verze 22(2.45) opravuje hromadné odesílání více nálezů a synchronizaci dat se serverem