ISPadmin - Task manager

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

ISPadmin - Task Manager is an application for managing all assigned tasks from the administration interface of ISPadmin.

ISPadmin is an information and administration system designed for Internet service providers to ensure comprehensive management and monitoring of the Internet, including billing, scheduling, etc.

Features:
* Display of all tasks assigned from the administration environment
* Notification when allocating a new task or a change of an existing task
* Display of the site to fulfil the job in a map
* Direct navigation to the client's address specified for a task
* The possibility of adding a process solution to a specific task
* Clear display of all (online / offline) equipment in the network in a map
* Synchronizing a calendar mobile device with iOS
* Possibility to upload and display photos from mobile device directly to customers or routers
* Option to display nearby router(s) with information about it's distance(s) and direction(s)
* Option to run test connection to router(s)
* ISPadmin version 4.13 or newer required
ISP admin - Task Manager je aplikace pro správu všech zadaných úkolů z administračního rozhraní ISPadmin.

ISP admin je informační a administrativní systém určený pro poskytovatele internetových služeb s cílem zajistit komplexní správu a monitorování internetu, včetně fakturace, plánování, atd

Vlastnosti:
* Zobrazení všech úkolů zadaných z administrativního prostředí
* Upozornění při přidělování nového úkolu nebo změnu stávajícího úkolu
* Zobrazení stránek plnit úlohu v mapě
* Přímá navigace na adresu klienta zadaný pro úkol
* Možnost přidání procesní roztoku na konkrétní úkol
* Přehledné zobrazení všech (online / offline) zařízení v síti v mapě
* Synchronizace kalendáře mobilního zařízení s iOS
* Možnost nahrát a zobrazovat fotografie z mobilního zařízení přímo k zákazníkům nebo směrovače
* Možnost zobrazení nedaleké router (y) s informacemi o tom, zda je to vzdálenost (y) a směr (y)
* Možnost spuštění testu připojení ke směrovači (y)
* ISP admin verze 4.13 nebo novější vyžadováno
Další informace
Sbalit
2,6
Celkem 26
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Possibility to add task to oneself.
- List with all clients and basic information about them (e.g. addresses, phones, contact person, notes, services).
- Detail information about client’s internet service.
- Search any router in router list.
- Upload already taken photos from phone gallery.
- New features may require ISPadmin, version 4.15 or newer.
- Some bugs fixed.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
14. září 2015
Velikost
9,6M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
0.9.0
Vyžaduje Android
2.3.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Dušan Sýs
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.