Trisbee

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Platit kartou je pohodlná věc. Jenže je spousta míst, kde to nejde. Právě tam se vám bude hodit Trisbee (dříve Přímá Platba). Platíte kartou pomocí telefonu. Takhle jednoduché to je.

TEĎ K TOMU, JAK TO FUNGUJE
Je to úplně jednoduché, ale pro jistotu

1. Aktivace plateb
Propojte si své telefonní číslo s číslem karty. To je vše. Číslo karty se neukládá v aplikaci, ale je uschované u vydavatele vaší karty (nejčastěji MasterCard® nebo VISA®).

2. Placení v obchodech
Na dveřích každého obchodu, který přijímá platby telefonem, najdete samolepku. Při placení stačí říct, že chcete použít Trisbee.
Vyberete podnik ze seznamu v aplikaci a odešlete potřebnou částku. Za několik vteřin vám přijde potvrzení o platbě.

3. Placení mezi lidmi
V aplikaci přepnete na záložku Lidé a vyberete kohokoliv ze svého telefonního seznamu. Zadáte částku a pošlete. Příjemce nemusí být registrovaný v Trisbee.

Když vám peníze přijdou můžete okamžitě:
- platit v podnicích
- převést si je na bankovní účet
- poslat je někomu jinému

PLATÍ SE NĚJAKÉ POPLATKY?
Používání aplikace, aktivace a veškeré placení v obchodech je zcela zdarma.
Posílání peněz mezi lidmi je zpoplatněné 2% z celkové částky (platí odesílatel).
Žádné další poplatky u nás nenajdete.

PÁR DŮVODŮ, PROČ SI TRISBEE ZAMILOVAT

1. Konec běhání do bankomatu
Stále více míst v ČR vám umožní zaplatit telefonem. Nejčastěji jsou to místa, která z různých důvodů nemohla nabízet platby kartou. Takže nemusíte běhat do bankomatů a lovit drobáky z peněženky.

2. Svoboda placení
S Trisbee zaplatíte na všech svých zařízeních. Můžete platit na dálku, třeba při objednávání rozvozu. Platit předem, když nechcete čekat ve frontě. Je toho spoustu a bude toho ještě víc.

3. Služba, která vás respektuje
Trisbee je od svých úplných začátků navržená tak, aby respektovala vaše soukromí. Neukládáme informace o vaší platební kartě a při aktivaci nemusíte zadávat nic kromě telefonního čísla. Žádné informace o vás nesdílíme s obchodníky a neposkytujeme je třetím stranám.

4. Služba, která vás chrání
Mobilní platba je nejbezpečnější způsob, jak nakládat se svými penězi. Ověření přes telefonní číslo zajistí, že z vás nikdo nevyláká heslo. Váš telefon můžete pohodlně zabezpečit kódem nebo otiskem prstu, který je potřeba u vyšších částek.

5. Osobní přístup
Když budete potřebovat pomoc nebo vyřešit jakýkoliv problém, můžete se obrátit na nás. Na naší podpoře vás čeká normální člověk, který vám pomůže vyřešit cokoliv.

Najdete nás:
- na telefonu: +420 774 140 044
- na messengeru: https://m.me/trisbee1
- na emailu: podpora@trisbee.com

NOVINKY
Sledujte náš Facebook a Twitter. Chystáme toho opravdu hodně.

A poslední prosba: udržujte svou aplikaci aktualizovanou. Budete tak mít přístup ke všem novinkám a vylepšením.
Pay card is a convenient thing. But there are plenty of places where you can not. That is where you will throw Trisbee (formerly Direct Payment). You pay by credit card using the phone. That's how simple it is.

NOW IN MIND HOW IT WORKS
It's quite simple, but for sure

1. Activation payments
Connect your phone number with the card number. That is all. The card number is not stored in the application, but is concealed by your card issuer (usually MasterCard® or VISA®).

2. Payment of shops
On the door of every store that accepts payments by phone, you will find a sticker. When paying just say that you want to use Trisbee.
Selection of undertakings listed in the application and submit the required amount. After a few seconds you will receive confirmation of payment.

Paying the third among men
In switch to tab People and selecting anyone from your phone book. And send a specific amount. The recipient may not be registered in Trisbee.

When you lose money, you can immediately:
- pay in enterprises
- convert them to a bank account
- send them to someone else

APPLIES TO ANY FEES?
Using activation and all pay in stores is completely free.
Sending money between people is charged 2% of the total amount (sender pays).
No additional fees for us to find.

Some reasons why TRISBEE love

1. Exit the running to an ATM
More and more places in the country allows you to pay by phone. Most often these are the places that for various reasons unable to offer credit card payments. So you do not run into ATMs and hunt Drobak from your wallet.

2. Freedom of payment
With Trisbee pay for all of your devices. You can pay at a distance, even when ordering delivery. Pay in advance when you do not wait in line. It's a lot and it will be even more.

3. Service that you respect
Trisbee from its very beginning designed to respect your privacy. We do not store information about your credit card, and when activated not have to enter anything except phone number. No information about you is not shared with the merchant and not given to third parties.

4. Service which protects you
Mobile payment is the safest way to dispose of their money. Verification via phone number to ensure that none of you nevyláká password. Your phone can easily secure code or fingerprint, which is required for higher amounts.

5. Personal Access
If you need help or solve any problem, you can contact us. On our support awaits a normal person who can help solve anything.

You can find us:
- by phone: +420 774 140 044
- Messenger: https://m.me/trisbee1
- email: podpora@trisbee.com

NEWS
Watch our Facebook Twitter . We're going really a lot.

A last request: keep your application updated. You will then have access to all news and improvements.
Read more
Collapse
3.7
39 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

• Klávesnice platby má nové rozložení. Je stejné jako, když zadáváte telefonní číslo.
• Chceme aby vaše placení bylo co nejrychlejší, proto můžete nyní obnovit seznam obchodníků nebo kontaktů pouhým potažením obrazovky dolů
• Vyhledávání jsme přidali i do záložky Zprávy
• I když všichni máme rádi KitKat (Android verze 4.4), nepodporuje všechny funkce, které jsou v nové verzi Trisbee. Doporučujeme Android Lollipop a novější
• Přidání karty je nyní o jeden klik rychlejší
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 28, 2019
Size
13M
Installs
5,000+
Current Version
0.9.16
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Trisbee s.r.o.
Developer
Kamenická 812/33, 170 00 Praha 7-Holešovice
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.