Mapy.cz - Cycling & Hiking offline maps

64 117
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Mapy.cz by Seznam will lead you through the whole world. You can take your device anywhere in the world with you. Thanks to the tourist map you know about every trail and bike trail and you won’t miss a single castle, outlook or other attraction. In My maps you can save your places and routes to files. Then you can easily sort them by trips or share them with others. You can display restaurants, ATMs, stations, accommodation and other places that may come in handy. There are even parking zones and public transport timetables in the cities. Maps of the whole world are downloadable and work without internet access.
If you are going on a trip, then only with Mapy.cz

Even without internet access, you can:
- Use downloaded maps even just in the form of regions.
- Search locations, coordinates and categories around the world.
- Plan routes for a car, a bike or on foot.
- Look through and sort out saved trips in My maps including synchronization to mobile app.

In the app you will find:
- Offline tourist map of the world with marked tourist trails and bikeways.
- Satellite map of the world, panoramic photographs of Czech streets and 3D view.
- Offline winter map of the world with cross-country skiing tracks and ski resorts.
- Trip tips in your surroundings.
- My maps for organising trips synchronised on all devices after login.
- Offline route planning with unlimited number of passing-through points, elevation profiles for a car, a bike or a hike.
- Water tourism information for the Czech Republic, such as rivers' and weirs' passability.
- Option to send us your photographs of locations.
- Offline search of places, coordinates and categories including open hours and contacts.
- Tracker with lot of statistics and autopause
- Highlighted parking zones in Czech cities.
- Public transport timetables.
- Up-to-date fuel prices at petrol stations in Europe.
Mapy.cz Seznam poprowadzi Cię przez cały świat. Możesz zabrać swoje urządzenie w dowolne miejsce na świecie. Dzięki mapie turystycznej wiesz o każdym szlaku i ścieżce rowerowej i nie przegapisz ani jednego zamku, perspektywy czy innej atrakcji. W Moich mapach możesz zapisywać swoje miejsca i trasy do plików. Następnie możesz łatwo sortować je według podróży lub udostępniać je innym. Możesz wyświetlać restauracje, bankomaty, stacje, miejsca noclegowe i inne miejsca, które mogą się przydać. Istnieją nawet strefy parkowania i rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w miastach. Mapy całego świata można pobierać i pracować bez dostępu do Internetu.
Jeśli wybierasz się na wycieczkę, to tylko z Map.cz

Nawet bez dostępu do Internetu możesz:
- Użyj pobranych map nawet w formie regionów.
- Wyszukaj lokalizacje, współrzędne i kategorie na całym świecie.
- Zaplanuj trasy samochodu, roweru lub pieszo.
- Przeglądaj i sortuj zapisane wycieczki w Moich mapach, w tym synchronizację z aplikacją mobilną.

W aplikacji znajdziesz:
- Offline mapa turystyczna świata z zaznaczonymi szlakami turystycznymi i ścieżkami rowerowymi.
- Satelitarna mapa świata, panoramiczne zdjęcia czeskich ulic i widok 3D.
- Offline zimowa mapa świata z narciarskich tras biegowych i ośrodków narciarskich.
- Wskazówki dotyczące wycieczek w okolicy.
- Moje mapy organizowania podróży synchronizowane na wszystkich urządzeniach po zalogowaniu.
- Planowanie trasy offline z nieograniczoną liczbą punktów przelotowych, profilami elewacji dla samochodu, rowerem lub wędrówką.
- Informacje o turystyce wodnej w Republice Czeskiej, takie jak przejezdność rzek i jazów.
- Możliwość przesłania nam swoich zdjęć lokalizacji.
- Offline wyszukiwanie miejsc, współrzędnych i kategorii, w tym godzin otwarcia i kontaktów.
- Tracker z dużą ilością statystyk i autopause
- Wyróżnione strefy parkowania w czeskich miastach.
- Rozkład jazdy transportu publicznego.
- Aktualne ceny paliw na stacjach paliw w Europie.
Więcej informacji
4,6
Łącznie: 64 117
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

• Tracker is now able to autopause recording when you're not moving, providing you with better statistics about your trip or your activity. You can activate the new feature when turning Tracker on.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
1 listopada 2018
Rozmiar
42M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
6.4.1
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Seznam.cz, a.s.
Deweloper
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.