Mapy.cz navigation & offline maps

170 038
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Never again will you get lost or bored with Mapy.cz. Use it while driving to get to where you want to be, showing you exactly where to turn right or left, or even take a break. All of this without being tied to an internet connection. Through your device Mapy.cz by Seznam.cz will guide you around the world. Our offline maps will show you every hiking and biking trail and you won’t miss a single castle, fabulous view or other attraction. In My maps you can save your special places and routes to files and easily sort them by trip or share them with others. You can also display restaurants, ATMs, public transport stations, accommodation tips and other destinations that may come in handy. There are even parking zones and public transport timetables for the cities. Maps of the whole world are downloadable and work without internet access.
Mapy.cz is the hassle-free essential item for your trip.

But Mapy.cz offers so much more. Offline you can:
• Use downloaded maps even at the regional scale.
• Search locations worldwide.
• Look through and sort your saved trips in My maps including synchronization to the mobile app.
• Plan routes for a car, bike or even on foot and then follow them, offline and worldwide.

In the Mapy.cz navigation you will also find:
• Offline voice navigation for motorists, cyclists and pedestrians in multiple languages (Czech, English, Polish, German, French, Spanish, Russian)
• In-car navigation with lane changing alert and speed warning.
• Free bike and pedestrian navigation.
• Weather forecasts with temperature, wind and precipitation for 5 days for any place on Earth.
• Current fuel prices at petrol stations in selected European countries.
• Offline tourist map of the world with marked tourist trails and bikeways.
• Tips for trips in the area.
• My trip syncs maps on all devices after signing in.
• Tracker for recording and sharing routes showing your precise movements. You can even set it to stop recording automatically.
• Offline route planner with unlimited number of waypoints, height-profiles for car, bikes and pedestrians.
• Offline winter maps with cross-country trails and ski resorts.
• Boating information for Czechia, including navigation for rivers and weirs.
• Aerial maps of the whole world, panoramic images from Czech streets and 3D view.
• Upload photos to places feature.
• Offline search for places, coordinates, categories, including opening hours and contacts.
• Marked parking zones in cities in the Czech Republic.
• Timetables at public transport stops.

Recommendations and tips:
• You will need an internet connection to download the map.
• Turn on location services in the phone settings for the application to work properly.
• If you have any questions or problems, use the contact form in the settings.
Nigdy więcej nie zgubisz się ani nie znudzisz z Mapy.cz. Użyj go podczas jazdy, aby dostać się tam, gdzie chcesz, pokazując dokładnie, gdzie skręcić w prawo lub w lewo, a nawet zrobić sobie przerwę. A wszystko to bez połączenia z Internetem. Za pośrednictwem Twojego urządzenia Mapy.cz by Seznam.cz oprowadzą Cię po całym świecie. Nasze mapy offline pokażą Ci wszystkie szlaki piesze i rowerowe i nie ominie Cię żaden zamek, wspaniały widok ani żadna inna atrakcja. W Moich mapach możesz zapisywać swoje specjalne miejsca i trasy w plikach i łatwo sortować je według podróży lub udostępniać innym. Możesz również wyświetlać restauracje, bankomaty, stacje transportu publicznego, wskazówki dotyczące zakwaterowania i inne przydatne miejsca. Istnieją nawet strefy parkowania i rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Mapy całego świata są do pobrania i działają bez dostępu do internetu.
Mapy.cz to bezproblemowy niezbędny element Twojej podróży.

Ale Mapy.cz oferuje o wiele więcej. W trybie offline możesz:
• Korzystaj z pobranych map nawet w skali regionalnej.
• Szukaj lokalizacji na całym świecie.
• Przeglądanie i sortowanie zapisanych podróży w Moich mapach, w tym synchronizacja z aplikacją mobilną.
• Planuj trasy dla samochodu, roweru lub nawet pieszo, a następnie podążaj nimi w trybie offline i na całym świecie.

W nawigacji Mapy.cz znajdziesz również:
• Nawigacja głosowa offline dla kierowców, rowerzystów i pieszych w wielu językach (czeski, angielski, polski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
• Nawigacja samochodowa z ostrzeżeniem o zmianie pasa ruchu i ostrzeżeniem o prędkości.
• Bezpłatna nawigacja rowerowa i piesza.
• Prognozy pogody z temperaturą, wiatrem i opadami na 5 dni dla dowolnego miejsca na Ziemi.
• Aktualne ceny paliw na stacjach benzynowych w wybranych krajach europejskich.
• Mapa turystyczna świata offline z zaznaczonymi szlakami turystycznymi i ścieżkami rowerowymi.
• Wskazówki na wycieczki po okolicy.
• Moja podróż synchronizuje mapy na wszystkich urządzeniach po zalogowaniu.
• Tracker do nagrywania i udostępniania tras pokazujących dokładne ruchy. Możesz nawet ustawić automatyczne zatrzymywanie nagrywania.
• Planowanie tras offline z nieograniczoną liczbą punktów trasy, profilami wysokości dla samochodów, rowerów i pieszych.
• Mapy zimowe offline z trasami biegowymi i ośrodkami narciarskimi.
• Informacje żeglarskie dla Czech, w tym nawigacja po rzekach i jazach.
• Mapy lotnicze całego świata, zdjęcia panoramiczne z czeskich ulic i widok 3D.
• Prześlij zdjęcia do funkcji miejsc.
• Wyszukiwanie offline miejsc, współrzędnych, kategorii, w tym godzin otwarcia i kontaktów.
• Oznaczone strefy parkowania w miastach Republiki Czeskiej.
• Rozkłady jazdy na przystankach komunikacji miejskiej.

Zalecenia i wskazówki:
• Do pobrania mapy potrzebne będzie połączenie internetowe.
• Włącz usługi lokalizacyjne w ustawieniach telefonu, aby aplikacja działała poprawnie.
• Jeśli masz jakieś pytania lub problemy, skorzystaj z formularza kontaktowego w ustawieniach.
Więcej informacji
Zwiń
4,6
Łącznie: 170 038
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

• Home and Work shortcut buttons are now available under search menu. We also immediately show the time needed to get there by car.
• We added sound alerts for exceeding the speed limit and rerouting in navigation. You can turn it on in navigation settings.
• In navigation mode, traffic map is now automatically turned on when using phone or Android Auto. Great for traffic overview.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 maja 2022
Rozmiar
72M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
9.17.1
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Seznam.cz, a.s.
Deweloper
©2022 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściInformacje o Google Play|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.