Čeština - velká písmena

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Tato aplikace patří do série "procvičování češtiny" a je určena k procvičování mluvnice na zařízení, které je dětem nejbližší a které mají stále u sebe - mobilním telefonu. Rodič (prarodič, lektor ...) má stále přehled, jak a s jakými výsledky procvičování probíhá.

Popis práce s aplikací:
1) Aplikace se naistaluje na mobilní telefon toho, kdo si má češtinu procvičovat - většinou dítě. Pokud nepotřebujete odesílat výsledky cvičení, je to všechno a můžete si začít procvičovat. Výsledky, průměry a vše podstatné uvidíte na svém telefonu.

2) Rodič se přihlásí přes volbu "více" do rodičovské sekce zadáním hesla.

3) V této sekci pak zadá:
a) jméno uživatele, tj. toho, kdo vypracovává cvičení
b) typ zprávy - reportu o výsledku cvičení. Krátký report - pouze datum a čas vyhotovení, název cvičení, výsledek v procentech. Podrobný report - vše, co je v krátkém reportu, navíc chyby a ke každé chybě správné řešení.
c) telefonní čísla, na která se mají reporty odesílat. Čísel můžete zadat více, reporty se odesílají pouze na ta, která jsou označena jako aktivní.

4) Po opuštění rodičovské sekce může začít procvičování, po ukončení - vyhodnocení každého cvičení odchází sms s výsledkem cvičení na aktivní telefonní čísla. Pokud se telefon nachází mimo signál mobilního operátora, neodeslaný výsledek se odešle při zpracování dalšího cvičení, kdy je telefon v dosahu signálu.

V aplikaci je 45 cvičení po deseti větách, celkem 450 vyjmenovaných slov k procvičení. Ke každé skupině vyjmenovaných slov je připraveno 5 cvičení, na všechna vyjmenovaná slova pak 10 cvičení. Každé cvičení vždy obsahuje deset zadání (vět), aby sms s chybami měly v každém případě přiměřenou délku.

Hlavní výhody aplikací Procvičování češtiny:
- Jednoduchá obsluha.
- Nezávislé na internetu, datových tarifech, wi-fi, tj. použitelné v autě, u babičky, v tramvaji, zkrátka kdekoliv.
- Rodič (prarodič, lektor ... čísel pro reporting může být zadáno neomezené množství) má vždy přehled, jak procvičování probíhá.
- Rodič (prarodič, lektor ...) nemusí mít chytrý telefon nebo datový tarif, případně být v dosahu wi-fi, stačí ten nejobyčejnější tlačítkový telefon, abyste měli přehled o výsledcích cvičení.
This application belongs to the series' Czech practice "and is designed to practice grammar on a device that is closest to children and have always with you - your mobile phone. Parent (grandparent, trainer ...) still has an overview of how and with what results practicing runs.

Description of work with the application:
1) The application for installing your cell phone of one who has Czech practice - usually a child. If you do not send the results of the exercise, it is everything and you can start practicing. The results, averages and all the essentials you'll see on your phone.

2) Parent logs through the "more" section parental password.

3) In this section, then enter:
a) the user name, ie. the one who draws up exercises
b) the type of report - a report on the outcome of the exercise. Short report - only the date and time of execution, the name of the exercise, the result as a percentage. Detailed report - everything is in a short report, plus errors and each error right solution.
c) the telephone number to which reports are sent. You can enter multiple numbers, reports are sent only to those that are marked as active.

4) After leaving the parental section can start practicing after completion - evaluate each exercise goes sms with the result of the exercise active phone number. If the phone is outside the mobile operator's signal, not sent, the result will be sent when processing the next workout, when your phone is within range.

In the 45 exercises after ten sentences, a total of 450 listed words to practice. Each group listed words, there are 5 exercises for all the listed words, then 10 exercises. Each workout always includes ten award (sentences) to sms with errors should be at a reasonable length.

The main advantages of applications Practicing Czech:
- Easy to use.
- Independent Internet, data tariffs, wi-fi, ie. Use in the car with my grandmother, on the tram, just anywhere.
- Parent (grandparent, lecturer ... numbers for reporting can be entered unlimited number) always has an overview of how the practice runs.
- Parent (grandparent, trainer ...) may not have a smart phone or data plan, or be in the range of wi-fi, just the most ordinary touch-tone telephone to keep track of the results of the exercise.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Aktualizováno pro vyšší verze Android
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Updated
October 12, 2018
Size
1.1M
Installs
5+
Current Version
1.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Jirka Palupa
Developer
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.