ČJ - shoda podmětu s přísudkem

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Tato aplikace patří do série "procvičování češtiny" a je určena k procvičování mluvnice na zařízení, které je dětem nejbližší a které mají stále u sebe - mobilním telefonu. Rodič (prarodič, lektor ...) má stále přehled, jak a s jakými výsledky procvičování probíhá.

Popis práce s aplikací:
1) Aplikace se naistaluje na mobilní telefon toho, kdo si má češtinu procvičovat - většinou dítě. Pokud nepotřebujete odesílat výsledky cvičení, je to všechno a můžete si začít procvičovat. Výsledky, průměry a vše podstatné uvidíte na svém telefonu.

2) Rodič se přihlásí přes volbu "více" do rodičovské sekce zadáním hesla.

3) V této sekci pak zadá:
a) jméno uživatele, tj. toho, kdo vypracovává cvičení
b) typ zprávy - reportu o výsledku cvičení. Krátký report - pouze datum a čas vyhotovení, název cvičení, výsledek v procentech. Podrobný report - vše, co je v krátkém reportu, navíc chyby a ke každé chybě správné řešení.
c) telefonní čísla, na která se mají reporty odesílat. Čísel můžete zadat více, reporty se odesílají pouze na ta, která jsou označena jako aktivní.

4) Po opuštění rodičovské sekce může začít procvičování, po ukončení - vyhodnocení každého cvičení odchází sms s výsledkem cvičení na aktivní telefonní čísla. Pokud se telefon nachází mimo signál mobilního operátora, neodeslaný výsledek se odešle při zpracování dalšího cvičení, kdy je telefon v dosahu signálu.

Při požadavku na nové cvičení vygeneruje aplikace 10 zadání. Tato délka je zvolena proto, aby sms s chybami měly přiměřenou délku a zpracování jednoho cvičení netrvalo dlouho.


Hlavní výhody aplikací Procvičování češtiny:
- Jednoduchá obsluha.
- Nezávislé na internetu, datových tarifech, wi-fi, tj. použitelné v autě, u babičky, v tramvaji, zkrátka kdekoliv.
- Rodič (prarodič, lektor ... čísel pro reporting může být zadáno neomezené množství) má vždy přehled, jak procvičování probíhá.
- Rodič (prarodič, lektor ...) nemusí mít chytrý telefon nebo datový tarif, případně být v dosahu wi-fi, stačí ten nejobyčejnější tlačítkový telefon, abyste měli přehled o výsledcích cvičení.
This application belongs to the series' Czech practice "and is designed to practice grammar on a device that is closest to children and have always with you - your mobile phone. Parent (grandparent, trainer ...) still has an overview of how and with what results practicing runs.

Job description Application:
1) The application for installing your mobile phone of one who has Czech practice - usually a child. If you do not send the results of the exercise, it is everything and you can start practicing. The results, averages and all the essentials you'll see on your phone.

2) Parent logs through the "More" section to parental password.

3) In this section then enters:
a) the user name, ie. the one who draws up exercise
b) the type of report - a report on the outcome of the exercise. A short report - only the date and time to copy the name of the exercise, the result as a percentage. Detailed report - everything is in a short report, in addition to errors, and each error right solution.
c) the telephone number to which reports are sent. You can enter multiple numbers, reports are sent only to those that are marked as active.

4) After leaving the parental section can start practicing after the end - evaluate each exercise goes sms with the result of exercise on the active phone number. If the phone is outside the mobile operator's signal, not sent, the result will be sent when processing the next workout, when your phone is within range.

When a request for a new exercise will generate 10 to enter. This length is chosen to SMS errors have an adequate length and processing one exercise did not last long.


Main advantages Application Practice Czech:
- Easy to use.
- Independent Internet, data tariffs, wi-fi, ie. For use in the car with my grandmother, on the tram, just anywhere.
- The parent (grandparent, lecturer ... numbers for reporting can be entered unlimited number) always has an overview of how training takes place.
- The parent (grandparent, trainer ...) do not have a smart phone or data plan, or be within range of wi-fi, just the simplest touch-tone telephone to keep track of the results of the exercise.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

úprava ochrany osobních údajů
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
January 1, 2019
Size
667k
Installs
1+
Current Version
1.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Jirka Palupa
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.