Jaderná energie a energetika

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace při svém prvním spuštění automaticky stáhne potřebná aplikační data (obrázky a videa). Celková velikost stažených dat bude 595 MB.

“Jaderná energie a energetika” je moderní elektronická publikace, která prostřednictvím poutavého výkladu, spojeného s množstvím interaktivních prvků, objasňuje základní principy a fakta z oblasti mírového využití jaderné energie. Provozování jaderných elektráren, důležité součásti energetických zdrojů vyspělých států, je často diskutovaným tématem v různých společenských skupinách. Důležitá je především pravdivá informovanost široké veřejnosti o výhodách, technických řešeních, ale i o rizikách a bezpečnostních opatřeních v celé oblasti jaderného průmyslu.

Podle internetového průzkumu je “Jaderná energie a energetika” nejobsáhlejší elektronickou multimediální publikací na světě, věnovanou popularizaci jaderné energetiky. Díky snadno srozumitelným textům, interaktivitě a bohaté kolekci ilustračních doplňků určitě patří k moderním vzdělávacím a informačním titulům současné doby.

Stručný obsah publikace

• Jaderná energie – Radioaktivita, ionizující záření, zdroje záření, poločas rozpadu, veličiny a jednotky, …

• Jaderná energetika – Typy jaderných reakcí, regulace, moderátor, absorbátor, chladivo, největší elektrárny, …

• Jaderné palivo – Výroba, obohacení, palivový cyklus, mezisklad, přepracování, konečné uložení, …

• Jaderný reaktor – Tlakovodní, varný, těžkovodní, plynem chlazený, vysokoteplotní, rychlý reaktor,
termojaderná syntéza, …

• Radioaktivní odpady – Vznik, druhy, zpracování konečné uložení odpadů, …

• Bezpečnost jaderných elektráren – Jaderná bezpečnost, vnější vlivy, stupnice INES, havárie, životní prostředí, …

• Atom v čase – Historické milníky na přehledné časové ose.

A co Vás čeká v jednotlivých kapitolách této elektronické publikace?

Celý výkladový text (224 stránek, 22 000 slov) je doplněn množstvím ilustračních grafických materiálů. Součástí publikace je 336 fotografií v 60 tematických fotogaleriích, 45 ilustračních nákresů a grafů, 31 interaktivních schémat a 31 videí a 3D modelů. Pro odlehčení jsou čtenářům v průběhu výkladu prezentovány různé zajímavosti, které jim názornou formou pomohou udělat si ucelenější obrázek o probírané problematice. Každá kapitola končí blokem testů, ve kterých si čtenáři mohou ověřit svoje vědomosti.

Ochrana osobních údajů
• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.
Application when it first started automatically downloads the necessary application data (images and videos). The total size of the downloaded data will be 595 megabytes

"Nuclear energy and energy 'is a modern electronic publication that means engaging interpretation, combined with a number of interactive elements, explains the basic principles and facts of the peaceful uses of nuclear energy. Operating nuclear power plants, an important component of energy sources developed countries, is a frequently discussed topic in different social groups. Important is especially true in the general public about the advantages, technical solutions, but also on the risks and safety measures in the entire nuclear industry.

According to the online survey is "Nuclear energy and energy 'most comprehensive electronic multimedia publications worldwide, dedicated to the popularization of nuclear energy. Thanks to easily understandable texts, interactivity and rich collection of illustrative supplements certainly one of the modern educational and informational titles nowadays.

Brief content of the publication

• Nuclear energy - Radioactivity, ionizing radiation, radiation sources, half-life, quantities and units, ...

• Nuclear energy - Types of nuclear reactions, regulation, moderator, absorber, refrigerant, the biggest power station ...

• Nuclear fuel - production, enrichment, fuel cycle, interim storage, reprocessing, final storage, ...

• A nuclear reactor - Pressurized water, cooking, heavy water, gas-cooled, high temperature, fast reactor,
thermonuclear synthesis, ...

• Radioactive waste - Origins, types, processing of final disposal of waste, ...

• The safety of nuclear power plants - nuclear safety, external influences, the INES scale, the accident, the environment, ...

• Atom in time - Milestones on a clear timeline.

And what awaits you in the individual sections of this electronic publication?

The entire explanatory text (224 pages, 22,000 words) is complemented by a number of illustrative graphic material. The publication includes 336 photos in 60 thematic photogallery, 45 illustrative diagrams and charts, 31 diagrams and 31 interactive videos and 3D models. To relieve the readers are presented during the interpretation of the various attractions that help them in a visual way to get a complete picture of the issues discussed. Each chapter ends with a block of tests, in which readers can verify their knowledge.

Protection of personal data
• The application saves data to the internal storage device (internal memory or memory card) and therefore requires a permit for working with data in the device.
Read more
Collapse
4.2
26 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Přidány zásady ochrany soukromí.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 14, 2017
Size
2.4M
Installs
1,000+
Current Version
2.2
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Simopt
Developer
Simopt, s.r.o. Klokotská 121 390 01 Tábor Czech Republic
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.