Obnovitelné zdroje energie

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace při svém prvním spuštění automaticky stáhne potřebná aplikační data (obrázky a videa). Celková velikost stažených dat bude 694 MB.

Elektronická publikace „Obnovitelné zdroje energie“ Vás seznámí se všemi aspekty výroby elektrické energie z alternativních zdrojů, které se stále výrazněji prosazují v energetickém portfoliu výrobců elektřiny.

Nejrozšířenějším a nejznámějším obnovitelným zdrojem je ještě stále vodní energie, i když výkony větrných a slunečních elektráren v posledních letech také prudce rostou. Kromě energie vody, větru a Slunce je v knížce věnována pozornost i zdrojům využívajícím geotermální energii a energii biomasy.

Stručný obsah publikace

• Energie vody – druhy vodní energie a její využitelnost, hráze a přehrady, vodní turbíny a elektrárny, využití energie moří, …

• Energie větru – energie proudícího vzduchu, historie, větrné elektrárny a parky, typy větrných turbín, …

• Energie Slunce – sluneční kolektory a koncentrátory, věžové a parkové elektrárny, fotovoltaické panely, …

• Energie Země – geotermální projevy a systémy, geotermální elektrárny, přímé využití tepla, …

• Energie biomasy – zpracování biomasy, dostupné technologie, biopaliva, elektrárny na biomasu, …

• Budoucnost obnovitelných zdrojů – růst energetické spotřeby, rozvoj obnovitelných zdrojů, …

Každý obnovitelný zdroj je rozdělen na logické části, popisující jeho historii, princip práce, technologické postupy, typy zařízení až po charakteristiky největších světových elektráren. Informace jsou podávány stručnou a čtivou formou a výkladový text je doplněn množstvím ilustračních fotogalerií. Pro větší názornost a pochopení jsou důležité termíny a objekty prezentovány pomocí interaktivních schémat a animovaných nebo interaktivních 3D modelů. Kromě výkladových textů jsou na konec každé kapitoly zařazeny i multimediální složky didaktických testů, které umožňují použití titulu nejen jako moderního zdroje zajímavých informací, ale i jako součást energetického vzdělávání na školách.

Poslední kapitolou je zamyšlení nad tempem růstu spotřeby energie ve světě, omezenosti těžby fosilních paliv a budoucností a perspektivou prezentovaných obnovitelných zdrojů energie.

Publikace Obnovitelných zdrojů energie obsahuje 77 stran poutavého čtení se 450 fotografiemi, 68 ilustracemi, 20 trojrozměrnými modely, 24 videi a 13 interaktivními schématy. Není pochyb o tom, že je to dnes nejrozsáhlejší multimediální publikace o obnovitelných zdrojích, jakou můžete mít ve své elektronické knihovně.

Ochrana osobních údajů
• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.
Application when it first started automatically downloads the necessary application data (images and videos). The total size of the downloaded data will be 694 megabytes

Electronic publication "Renewable energy sources" will familiarize you with all aspects of the production of electricity from alternative sources, which are increasingly promoted in the energy mix of electricity producers.

The most widespread and best-known renewable source is still hydropower, although the performance of wind and solar power plants in recent years, also rising sharply. In addition to hydropower, wind and sun is in the book devoted attention and resources using geothermal energy and biomass energy.

Brief content of the publication

• Hydropower - types of hydropower and its utility, dikes and dams, turbines and power plants, ocean energy use, ...

• Wind energy - the energy of flowing air, history, wind power parks, types of wind turbines, ...

• Energy of the Sun - solar collectors and concentrators, towers and parks, photovoltaic panels, ...

• Country Energy - geothermal manifestations and systems, geothermal power, direct use of heat ...

• Biomass energy - biomass processing, available technologies, biofuels, biomass power, ...

• The future of renewable energy sources - the growth of energy consumption, the development of renewable energy sources, ...

Each renewable resource is divided into logical parts, describing its history, the principle of work, technological processes, types of equipment to the characteristics of the world's greatest power. Information is provided in a concise and readable form and explanatory text is complemented by a number of illustrative photo galleries. For greater clarity and understanding are important deadlines and objects presented through interactive diagrams and animated and interactive 3D models. In addition to the interpretative texts are at the end of each chapter also included a multimedia component of achievement tests that allow the use of the title not only as a modern source of interesting information, but also as part of the energy education in schools.

The last chapter is a reflection on the growth rate of energy consumption in the world, the limits of fossil fuels and the future and the prospect presented by renewable energy sources.

Publications Renewable Energy contains 77 pages of compelling reading with 450 photographs, 68 illustrations, three-dimensional models 20, 24 and 13 videos, interactive diagrams. There is no doubt that it is now the largest multimedia publications on renewable sources such as you have in your electronic library.

Protection of personal data
• The application saves data to the internal storage device (internal memory or memory card) and therefore requires a permit for working with data in the device.
Read more
Collapse
3.3
9 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Přidány zásady ochrany soukromí.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 14, 2017
Size
2.3M
Installs
500+
Current Version
2.2
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Simopt
Developer
Simopt, s.r.o. Klokotská 121 390 01 Tábor Czech Republic
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.