JOBka - chytrý intranet v mobilu

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Mobilní aplikace JOBka zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Zaměstnanci, kteří mohou pravidelně vyjadřovat svůj názor jsou spokojenější. Vzdělávání a informování pomocí aplikace JOBka je snazší a efektivnější. Pomocí funkce sdílení volných pracovních míst přímo z aplikace se výrazně zvýší dosah inzerátů s volnými pracovními místy. JOBka pomáhá zlepšovat firemní kulturu, zvyšovat spokojenost zaměstnanců a pozitivně tak ovlivňuje fluktuaci a další negativní vlivy.

Využijte to chytře. Zjišťujte přání a potřeby zaměstnanců. Návrhy, které vám budou dávat smysl, aplikujte. Spokojení zaměstnanci s vámi zůstanou.

LEPŠÍ VZTAHY SE ZAMĚSTNANCI
Díky možnosti rychlé a efektivní oboustranné komunikace se zlepší vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY
Aplikace JOBka přispívá k budování firemní kultury. Zaměstnanci jsou informovanější a jsou ve spojení s firmou.

FUNKCE APLIKACE JOBKA:

INFORMOVÁNÍ PERSONÁLU
Na počítači vyplníte sdělení, vyberete skupiny zaměstnanců a odešlete. Zpráva se okamžitě objeví ve všech mobilních telefonech zaměstnanců, které jste si zvolili.

PRŮZKUMY SPOKOJENOSTI
Pomocí aplikace JOBka můžete provádět průzkumy a zjišťovat tak důležitou zpětnou vazbu. Zaměstnanci odpoví do pár minut. Naslouchat zaměstnancům se vyplatí!

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Mobilní aplikaci JOBka můžete využít ke vzdělávání zaměstnanců. Vložte odkazy na školící dokumenty, infografiku nebo školící videa. Školící listina se vám uloží v systému.

JÍDELNÍ LÍSTEK
Díky aplikaci JOBka si mohou zaměstnanci zobrazit aktuální jídelní lístek a jednoduše si tak z telefonu objednat jídlo. JOBku lze napojit na Váš výdejní systém.

VOLNÉ POZICE
Pomocí JOBky můžete z Vašich zaměstnanců údělat armádu HR agentů. Z aplikace JOBka lze jednoduše sdílet volné pracovní pozice na sociálních sítích zaměstnanců jedním kliknutím!

KONTAKTY A TERMÍNY
Potřebujete, aby měl každý zaměstnanec přístup k důležitým kontaktům a termínům Vaší firmy? Audity, důlěžité návštěvy nebo odstávky...Vašim zaměstnancům už nic neunikne.

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Ne každý zaměstnanec je v případě potřeby natolik odvážný zvednout telefon a zavolat na linku důvěry. Aplikace JOBka s modulem schránka důvěry tento proces usnadňuje.

WELCOME & ONBOARDING
Zefektivněte proces nástupu do firmy. Důležité informace, které neustále opakujete, najdou nováčci v aplikaci JOBka. Umístěte welcome video a uvítejte nové zaměstnance ve stylu high-tech.

KRIZOVÝ MANAGEMENT
Jak se mají zaměstnanci chovat v případě krizové situace? Není snadné se v takové situaci zamyslel a reagovat pružně. Aplikace JOBka s modulem krizový management v takových situacích pomáhá.

PRŮVODCE FIRMOU
Zaměstnanci budou mít důlěžité informace o firmě stále ve své kapse. Dozví se vždy o aktuálním dění, což povede k většímu zájmu a bližšímu spojení s firmou. Když zaměstnanci chápou cíle firmy, pracují lépe.

REPORTING A GRAFY
Výsledky průzkumů, seznamy přečtených zpráv a proškolených zaměstnanců se zobrazí v přehledných grafech. Export reportingu do PDF a Excel pro pozdější použítí je samozřejmostí.

ČAS JSOU PENÍZE
Eliminace zdlouhavého informování přes nástěnky nebo letáčky pomocí aplikace JOBka ušetří mnoho času a nemálo peněz. Ovládání je user friedly. Informovaní a spokojení zaměstnanci mají tendenci k vyšším výkonům.
Mobile application JOBka improves communication between employees and the employer. Employees who can express their views on a regular basis are more satisfied. Education and information with JOBka is easier and more efficient. Using the Job Sharing feature directly from the app will greatly enhance the reach of job vacancies. JOB helps improve corporate culture, increase employee satisfaction, and positively influences fluctuation and other negative influences.

Take it smarter. Discover the wishes and needs of your employees. Make suggestions that will make sense to you. Satisfied employees will remain with you.

BETTER RELATIONS WITH EMPLOYEES
Thanks to the possibility of rapid and effective two-way communication, relations between the employee and the employer will be improved.

BUILDING CORPORATE CULTURE
The JOBka application contributes to building a corporate culture. Employees are more informed and are in touch with the company.

JOBKA APPLICATION FUNCTIONS:

PERSONNEL INFORMATION
On your computer, fill in the message, select employee groups, and submit. The message will appear immediately on all the mobile phones of the employees you have chosen.

SURVEYS OF SATISFACTION
With JOBka, you can conduct surveys to find important feedback. Employees will answer within minutes. Listening to employees pays off!

EMPLOYEE TRAINING
You can use JOBka mobile app to educate your employees. Insert links to training documents, infographics, or training videos. The training list will be stored in your system.

MENU
Thanks to JOBka, employees can view the current menu and simply order a meal from the phone. The JOB can be connected to your dispensing system.

AVAILABLE POSITIONS
You can use your JOBs to create an army of HR agents from your employees. From JOBka, you can easily share vacancies on social networking sites with one click!

CONTACTS AND TERMS
Do you need every employee to have access to important contacts and business dates? Audits, mining visits or shutdowns ... your staff will not miss anything.

CONFIDENTIAL DOCUMENT
Not every employee is so brave enough to lift the phone and call the trust line if needed. The JOBka with Trustbox module facilitates this process.

WELCOME & ONBOARDING
Improve the start-up process. Important information that you constantly repeat can be found by newcomers in JOBka. Place a welcome video and welcome new high-tech staff.

CRISIS MANAGEMENT
How do employees behave in a crisis situation? It is not easy to think and react flexibly in such a situation. Application JOBka with Crisis Management module helps in such situations.

GUIDE BY COMPANY
Employees will have in-depth information about the company still in their pocket. They will always hear about current events, which will lead to greater interest and closer contact with the company. When employees understand the company's goals, they work better.

REPORTING AND GRAPHY
Survey results, read news lists, and trained employees are displayed in clear charts. Export reporting to PDF and Excel for later use is a matter of course.

TIME IS MONEY
Eliminating lengthy bulletin boards or flyers with the JOBka application saves you much time and little money. Control is user friedly. Informed and satisfied employees tend to perform better.
Read more
Collapse
4.4
22 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

CZ:
Vylepšení objednávkového systému jídel, formuláře – vylepšení schránek, vylepšené vkládání klientských webových aplikací a portálů.
EN:
Improvements of the food ordering system, forms - improved mailboxes, improved embedding of client web applications and portals.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 22, 2020
Size
29M
Installs
5,000+
Current Version
2.6.5118
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Ing. Marek Ander
Developer
Americká 398, Holýšov 345 62, Czech Republic
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.