ŠKODA Connect

За всички възрасти
1 738
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Обединеното кралство)

Does your car have the ŠKODA Connect online services package active? Download our app, which will allow you to communicate with your ŠKODA car directly, be it via a smart phone or smart watch.

The functions which are available within the app is dependent on the specific service package ordered. For more information on ŠKODA Connect online services and supported models, visit our website:
http://www.skoda.co.uk/owners/skoda-connect

How does the ŠKODA Connect app make your life easier?
- It can detect where your car is parked. Say goodbye to wandering around the car park searching for your car! In addition to that, you can make your car honk and flash in order to make it easier for you to find it.
- Check how your car is doing. You can remotely check e.g. whether it has enough oil, windscreen washer fluid or the required tyre pressure!
- Do you like stats? In this app, you can display data about your trips: Distance driven, time spent on a trip, your average speed and fuel consumption. This data can be displayed in relation to a particular trip, as well as long-term.
- The app can show you the amount of fuel in your fuel tank so that you can conveniently schedule your next fuel station visit. Moreover, the Trip Planner feature reminds you to refuel when your fuel is low and takes the refuelling time into account during route calculation.
- Receive timely notifications whenever your car enters or leaves an area defined by you.
- Is somebody exceeding a set speed in your car? This is another thing you can have your car notify you about!
- Do you like to plan everything meticulously? The selected destination can be sent from the app directly into the car’s navigation system. If your calendar is shared in the app, you can have it simply guide you to the location of a particular event.

You can try out all of these features via the demo mode of the app.
Има ли вашият автомобил активен пакет услуги на ŠKODA Connect? Изтеглете нашето приложение, което ще ви позволи да комуникирате директно с вашата кола ŠKODA, било то чрез смартфон или интелигентен часовник.

 Функциите, които се предлагат в приложението, зависят от поръчания конкретен сервизен пакет. За повече информация относно онлайн услугите на ŠKODA Connect и поддържаните модели, посетете нашия уебсайт:
http://www.skoda.co.uk/owners/skoda-connect
 
Как приложението ŠKODA Connect улеснява живота ви?
- Тя може да открие къде е паркирана вашата кола. Кажете сбогом да се скитате около паркинга, търсейки колата си! В допълнение към това, можете да направите колата ви да се поклаща и да мига, за да ви улесни да я намерите.
- Проверете как се прави вашата кола. Можете да проверите от разстояние, напр. дали има достатъчно масло, течност за миене на предното стъкло или необходимото налягане в гумите!
- Харесва ли ви статистика? В това приложение можете да показвате данни за вашите пътувания: разстояние, времето, прекарано в пътуване, средната скорост и разхода на гориво. Тези данни могат да се показват във връзка с определено пътуване, както и в дългосрочен план.
- Приложението може да ви покаже количеството гориво в резервоара за гориво, за да можете удобно да насрочите следващата ви визитна станция. Освен това, функцията "Планиране на пътуването" ви напомня да зареждате гориво, когато горивото е ниско и отчитането на зареждането се взема предвид при изчисляването на маршрута.
- Получавайте навременни известия всеки път, когато колата ви навлезе или напусне определена от вас зона.
- Има ли някой, който превишава определена скорост в колата ти? Това е друго нещо, за което може да ви уведоми колата ви!
- Харесва ли ви да планирате всичко щателно? Избраната дестинация може да бъде изпратена от приложението директно в навигационната система на автомобила. Ако календарът ви е споделен в приложението, можете просто да го насочите към местоположението на дадено събитие.

Можете да изпробвате всички тези функции чрез демонстрационния режим на приложението.
Прочетете повече
Свиване
2,3
Общо 1 738
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Get the latest version for all of the available improvements and bug fixes.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
14 януари 2019 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
100 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
ŠKODA AUTO a.s.
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.