Presentlist - dárkový pomocník

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Presentlist je mobilní aplikace vhodná pro každého, kdo si chce usnadnit nakupování dárků pro své blízké. Zapomínáte na významné události (narozeniny, výročí atd.)? Nevíte, jaký dárek by se pro danou osobu hodil? Chcete mít přehled o dárcích (počet, cena...)? Pak oceníte tuto aplikaci i vy.

Chytrý dárkový pomocník nejen pro předvánoční období
Presentlist vznikl jako „pomůcka“ pro nákup vánočních dárků. Možná je vám také vlastní předvánoční stres a starost, abyste na nikoho nezapomněli, tápání při výběru dárků atd. Všechny tyto „problémy“ aplikace úspěšně řeší, a protože se uživatelům líbí, rozhodli jsme se rozšířit její funkce. Nyní vám pomůže nejen s vánočními dárky. Využijete ji pro všechny příležitosti, při nichž chcete někoho obdarovat.

Zaznamenejte si všechny, kterým chcete koupit dárek
V Presentlistu se rychle zorientujete. Je velmi jednoduchý a intuitivní. Jednoduše si zadáte všechny, které chcete obdarovat. Doplníte jejich pohlaví a datum narození. Data si přiřadíte ke kontaktům a díky tomu na nikoho nezapomenete. Aplikace vás na všechny důležité události upozorní. Propojit ji můžete i se sociálními sítěmi. Do Presentlistu si také doplňte výročí, na něž chcete být upozorňováni.

Tipy na dárky
Že na narozeniny členů rodiny a přátel vás upozorní i sociální sítě? Presentlist umí něco navíc: Dává vám tipy na dárky. Už si nebudete muset lámat hlavu, co svým blízkým pořídíte. Tipy se obměňují, takže se určitě objeví něco zajímavého pro dotyčnou osobu.
Máte sami nápad? Poznamenejte si ho do aplikace dříve, než ho zapomenete. Pro přehlednost si doplňte i cenu, obchod či odkaz, kde ho koupíte a případně připište další poznámku. Zaznamenáte si rovněž, zda jde zatím pouze o nápad na dárek, chystáte-li se ho skutečně pořídit, či ho už máte koupený.

Přehledné statistky
Díky sekci „Statistiky“ v Presentlistu budete mít přehled o všech dárcích, konkrétně o utracené sumě, počtu zakoupených prezentů, průměrné ceně a dozvíte se také, za co jste utratili nejvíce a kolik jste toho koupili.

Statistika je rozdělená na část „Vánoce“ a „Oslavy“. Mějte přehled o tom, komu co kupujete a kolik utratíte. Nebudete tak nemile překvapeni nadměrnými výdaji.

Nikdo nezjistí, co chystáte
Půjčuje si někdo váš telefon? Nemusíte se bát prozrazení vašich plánů ohledně dárků. V aplikaci si nastavíte čtyřmístní kód, a tak se do ní nikdo nedostane. Presentlist vám překvapení nezkazí.

To vše zdarma a bez reklam.

8 důvodů, proč používat Presentlist:
• přehlednost a jednoduchost
• pěkný design
• snadné ovládání
• dostupnost pro všechny
• připomenutí narozenin a důležitých události
• tipy na dárky
• zdarma a bez reklam
• statistiky

S chytrým dárkovým pomocníkem Presentlist si nejen vytvoříte seznam dárků, ale také na žádnou významnou událost nezapomenete. A když vám dojdou nápady? Podívejte se na tipy. Vyzkoušejte i vy aplikaci, která vám usnadní obdarovávání lidí ve vašem okolí.
Presentlist is a mobile application suitable for anyone who wants to facilitate shopping for gifts for their loved ones. Forgetting important events (birthdays, anniversaries, etc.)? You do not know what gift would be for that person threw? To keep track of donors (number, price ...)? Then you will appreciate this app too.

Smart assistant gift not just for Christmas period
Presentlist originated as a "tool" for Christmas shopping. Perhaps it will also own pre-Christmas stress and worry to anyone forget the guesswork when choosing gifts. All these "problems" application successfully addresses, and because users like it, we decided to expand its functionality. Now it will not only help with Christmas gifts. You use it for any occasion in which you want to give to someone.

Record all who want to buy a gift
In Presentlistu quickly navigate. It is very simple and intuitive. Simply enter all you want to donate. After topping their gender and date of birth. Data can assign to contacts and because anyone forget. The application guides you to all the important events highlights. You can also connect it with social networks. Do you also add Presentlistu anniversary to which you want to be notified.

Gift Ideas
The birthdays of family members and friends will alert the social network? Presentlist can do something more: It gives you tips on gifts. You no longer have to worry about what their loved ones to take. Tips are rotated, so be sure to find something interesting for the person concerned.
Do you have an idea yourself? Make a note into it before you forget it. For clarity, add the price, shop or a link where you buy it and possibly add more note. Also notice whether it is still only an idea for a gift, if you are going to take it really, if you are already bought.

clear statistics
Thanks to the section "Statistics" in Presentlistu you will have an overview of all donors, namely the sum spent, number of purchased pr, average price, and you will also learn what you are spending and how much you bought it.

Statistics is divided into a "Christmas" and "Celebration". Know whom you are buying and how much you spend. So you will not be unpleasantly surprised excessive spending.

You never know what you're going
Someone borrows your phone? You do not have to worry about revealing your plans regarding gifts. In a four-digit code set, so nobody can get to it. Presentlist will not spoil the surprise.

All for free and without ads.

8 reasons to use Presentlist:
• clarity and simplicity
• nice design
• easy control
• accessibility for all
• birthday reminders and important events
• Gift Ideas
• Free and ad-free
• statistics

With a clever gift Presentlist help you not only to create a list of gifts, but also on any significant event memorable. And if you run out of ideas? Look at the tips. Try and you application that will make handouts to people in your neighborhood.
Read more
Collapse
4.3
343 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Zcela nová funkcionalita a nový kabát aplikace.
- správa veškerých narozenin a svátků
- správa výročí
- správa vánočních dárků
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 12, 2017
Size
Varies with device
Installs
10,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Info
Permissions
Offered By
ABEDEO s.r.o.
Developer
U Pily 719, 37001 České Budějovice
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.