Distribuční soustava 3D

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace „Distribuční soustava 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů energetických zařízení představí zajímavé informace, principy a zákonitosti fungování systému distribuce elektrické energie od páteřních linek přenosové soustavy až po odběrná místa v nejmenších vesnicích. S prvky distribuční soustavy se v krajině setkáváte prakticky denně a většinou si ani neuvědomujete, že například právě vodiči vedení, které máte nad hlavou, teče elektřina i do vašeho domu, zaměstnání nebo oblíbeného kina. V této aplikaci se dozvíte vše podstatné o vedeních a napěťových úrovních distribuce, k čemu slouží velké výkonové transformátory v rozvodnách, jak se říká některým typům stožárů, nebo proč je jich v krajině tolik.

Seznamování s distribuční soustavou začíná pohledem na 3D model části krajiny se zvýrazněnými objekty, které mají určitý vztah k distribuci elektřiny. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze krajinu s objekty prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Významné objekty umožňují vnoření do nových scén s detailními 3D modely zařízení, ostatní doplňující objekty obsahují pouze krátký vysvětlující popis. V detailním zobrazení je dostupná další, textově-obrazová informační úroveň aplikace, která kromě popisu významu, konstrukce a typů vybraného distribučního zařízení nabízí též množství ilustračních fotografií.

Při procházení jednotlivých objektů distribuce se dozvíte nejen to, z čeho se soustava skládá, ale i jak se řídí a bezpečně provozuje. Pozornost je samozřejmě věnována i zařízením elektrických rozvoden – nejtypičtějším představitelům rozvodné sítě hned po dlouhých liniích nadzemního vedení. U relevantních objektů je představena činnost společnosti ČEZ Distribuce – největšího distributora elektřiny v České republice.
Důležitým koncovým prvkem distribuční soustavy je odběrné místo, v němž je elektrická energie přes záznamový elektroměr předávána odběrateli. V této části aplikace můžete najít popisy zařízení standardního domovního rozváděče nebo přehlednou strukturu ceny elektřiny.

Návrh a výstavba distribuční sítě není jednoduchá ani levná záležitost. Po načerpání teoretických informací se můžete vžít do role takového projektanta a zkusit si navrhnout svou vlastní distribuční síť v zajímavé hře. Vaším úkolem nebude nic jiného, než zapojení všech odběrných míst na hracím plánu na správnou napěťovou úroveň, samozřejmě, pokud možno co nejlevněji.
The "3D Distribution System" application will show you with interesting 3D models of power equipment interesting information, principles and patterns of operation of the electricity distribution system from the backbone lines of the transmission system to the offtake points in the smallest villages. With grid elements in the landscape you meet practically daily, and most of the time you don't even realize that, for example, the leaders of the overhead line are flowing electricity to your home, job or favorite cinema. In this application you will learn all about the lines and voltage levels of distribution, what are the big power transformers in the substations, as some masts say, or why there are so many in the landscape.
 
Distribution system introduction begins with a look at a 3D model of a landscape part with highlighted objects that have a certain relation to electricity distribution. By scrolling, rotating, and zooming in on the scene, the landscape with objects can be viewed from any perspective with a flying drone. Significant objects allow nesting into new scenes with detailed 3D device models, while other supplemental objects contain only a brief explanatory description. In the detailed view, there is another, text-image application level of the application, which, in addition to describing the meaning, design and types of the selected distribution device, also offers a number of illustrative photographs.

As you navigate through each distribution object, you will learn not only what the system consists of, but also how it operates and operates safely. Of course, attention is also paid to electrical substation equipment - the most typical of the distribution network after long lines of overhead lines. The relevant objects are presented by ČEZ Distribuce - the largest electricity distributor in the Czech Republic.
An important end element of the distribution system is the supply point at which the electricity is transmitted to the customer via the recording electricity meter. In this section of the application, you can find descriptions of the equipment of a standard switchboard or a clear structure of the electricity price.

The design and construction of a distribution network is not a simple or inexpensive matter. After drawing theoretical information, you can take on the role of such a designer and try to design your own distribution network in an interesting game. Your task will be nothing more than engaging all the gaming points on the board at the right voltage level, of course, as cheaply as possible.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

První vydání.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 22, 2019
Size
25M
Installs
100+
Current Version
1.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Simopt
Developer
Simopt, s.r.o. Klokotská 121 390 01 Tábor Czech Republic
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.