SECESE - Vitální umění

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Aplikace představuje multimediální katalog stejnojmenné výstavy Uměleckoprůmyslového muzea pořádané v Obecním domě v Praze.

Secese, která se jako Art Nouveau, Belle Époque či Jugendstil rozvinula v uměleckých centrech moderních metropolí Evropy - v Paříži, Bruselu, Vídni, ale i Mnichově a Praze, je pro celoevropský význam jedním z akcentovaných témat portálu Europeana již nyní (viz prezentované virtuální výstavy a digitalizovaný obsah více jak dvou tisíc položek). Secese se v Evropě stala mainstreamem, sjednocujícím typickým florálním dekorem a výraznou stylizací všechna odvětví umělecké produkce. Adorace přírody a její vitální energie proměnila umělecké formy, tvarosloví architektonických prvků a podobu ornamentu, přinesla však také inovace v technologii a použití materiálů. Secesní artefakty, odrážející zásadní proměny společnosti, estetiky i životního stylu přelomu 19. a 20. století, jsou obecně velmi populární pro svou atraktivitu, jak mimojiné dokládají i ohlasy veřejnosti na portálu Europeana a např. její aktivní zapojení do dokumentace evropské secesní architektury. Díky projektu Partage Plus, jehož prostřednictvím se mnohonásobně zvětší objem zpřístupněného materiálu, bude možné lépe sledovat i lokální specifika secesního stylu, která často vycházela z umělecké tradice jednotlivých uměleckých, ale i národních a geografických okruhů.
Na projektu se podílí 23 partnerských institucí ze 17 zemí Evropy (např. Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien; Design Museum, Gent; Koninklijke Musea voor Kuunst en Geschiedenis, Brussel; National Museum of Finland, Helsinki; Muzeum Narodowe w Warszawie, Warsaw). V průběhu 24 měsíců trvání projektu bude v partnerských institucích digitalizováno a odborně zpracováno 75.000 sbírkových předmětů, keré budou postupně zprístupňovány. Zásadní inovací v dokumentaci i prezentaci je tvorba 3D záznamů digitalizovaných artefaktů, vytvořených technikou 3D skenování. Záměrem projektu je mimojiné zajistit 2.000 takto vzniklých modelů v digitální podobě, které uživatelům Europeany poskytnou komplexní zobrazení prohlížených exponátů, umožnující plnohodnotné vnímání tvarové variability, charakteristické právě pro secesní díla. Uměleckoprůmyslové museum v Praze zajišťuje výběr, odborné zpracování a digitalizaci 1.000 sbírkových předmětů z fondů skla, keramiky, kovů, textilu a užité grafiky české i zahraniční provenience z let 1898 - 1907. Ve výběru budou zastoupena především díla klíčových autorů, jako např. Alfonse Muchy, Vojtěcha Preissiga, Jana Kotěry, Franty Anýže a rovněž reprezentativní soubory, jako např. produkty Harrachovské sklárny nebo další ukázky neautorské tovární výroby.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze se v letech 2012–2013 účastní evropského projektu Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana, podpořeného grantem Evropské komise v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP Programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií ICT-PSP 2007–2013, č. 297 384.
Cílem projektu je dokumentace a zpřístupnění kulturního dědictví - volného i užitého umění, uměleckého řemesla a architektury z období Art Nouveau široké veřejnosti prostřednictvím portálu Europeana. Využití výsledků projektu bude zejména v edukační oblasti, výsledná obsáhlá obrazová databáze má však současně potenciál poskytnout cenné informace také vědeckým pracovníkům a kurátorům muzejních sbírek.

Digitalizované záznamy předměty ze sbírek UPM jsou na portálu Europeana zpřístupněny prostřednictvím online prezentace muzejních a galerijních sbírek v aplikaci www.esbirky.cz Národního muzea.

Art,Nouveau,Mucha,Klimt,Kotera,Hoffman,Tiffany,Preisler,Vachal,Prague,umeleckoprumyslove,museum,UPM
APLIKACE představuje multimediální katalog stejnojmenné výstavy Uměleckoprůmyslového muzea pořádané v obecním dome v Praze.

Secese, ktera SE JAKO Art Nouveau, Belle Epoque CI secesní rozvinula v uměleckých centrech moderních metropoli Evropy - v Paříži, Bruselu, Vídni, pivo i Mnichově v Praze, JE pro celoevropský význam Jedním z akcentovaných témat PortalU Europeana Jiz nyní (viz prezentované virtuální výstavy digitalizovaný obsah více Jak Dvou Tisíc Položek). Secese o sobě v Evropě Stálá mainstreamem, sjednocujícím typickým florálním dekorem výraznou stylizací Všechna odvětví umělecké Produkce. Adorace přírody jeji vitální Energie proměnila umělecké Formy, tvarosloví architektonických prvků podobu ornamentu, přinesla však TaKé Inovace v Technologii pouziti materiálů. Secesní artefakty, odrážející zásadní proměny spolecnosti, estetiky i životního stylu přelomu 19.. 20. STOLETÍ, jsou obecne velmi populární pro svou atraktivitu, Jak mimojiné dokládají i Ohlasy veřejnosti na PortalU Europeana např. jeji AKTIVNÍ zapojení udělat dokumentace Evropske Secesní architektury. Diky projektech Partage Plus, jehož prostřednictvím o sobě mnohonásobně zvětší Objem zpřístupněného materiálu, Bude možné Lepe sledovat i lokální specifika secesního stylu, ktera Casto vycházela z umělecké Tradice jednotlivých uměleckých, pivo i Národních na geografických okruhů.
Na projektech sobě podílí 23 partnerských institucí ze 17 ZEMI Evropy (např. Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, Wien; Design Museum, Gent, Koninklijke musea voor Kuunst en Geschiedenis, Brussel, Národní muzeum Finska, v Helsinkách, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava) . V průběhu 24 měsíců trvání projektech Bude V partnerských institucích digitalizováno odborné zpracováno 75.000 sbírkových předmětů, Kere budou postupně zprístupňovány. Zásadní inovací v dokumentaci jsem prezentací JE tvorba 3D Záznamů digitalizovaných artefaktů, vytvořených technikou 3D skenování. Záměrem projektech JE mimojiné zajistit 2.000 takto vzniklých modelů v Digitální podobě, které uživatelům Europeany poskytnou Komplexní zobrazení prohlížených exponátů, umožnující plnohodnotné vnímání tvarové variability, charakteristické Právě pro Secesní Díla. Uměleckoprůmyslové museum v Praze zajišťuje Výběr, odborné Zpracování digitalizaci sbírkových předmětů z 1,000 fondů skla, keramiky, Kovu, textilu užité grafiky české i Zahraniční provenience z dejte 1898-1907. Ve výběru budou zastoupena především Díla klíčových autorů, JAKO např. Alfonse Muchy, Vojtěcha Preissiga, Jana Kotěry, Franty Anýže rovněž reprezentativni soubory, žako např. PRODUKTY Harrachovské Sklárny Nebo další V ukázky neautorské Tovární VÝROBY.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze o sobě v. letech 2012-2013 účastní evropského projektech Partage Plus - digitalizace a Povolení Art Nouveau Europeany, podpořeného grantem Evropske komise v rámcovém programu pro Konkurenceschopnost Inovace CIP Programu na podporu Politiky informačních komunikačních technologií ICT-PSP 2007-2013 , č.. 297 384.
Cílem projektech JE dokumentace zpřístupnění kulturního Dědictví - volného i užitého art, uměleckého řemesla architektury z období secese Široké veřejnosti prostřednictvím PortalU Europeana. Využití výsledků v projektech Bude zejména v edukační Oblasti, výsledná obsáhlá Obrazová databáze MÁ však současně Potenciál poskytnout Cenne Informace TaKé vědeckým pracovníkům kurátorům muzejních sbírek.

Digitalizované Záznamy předměty ze sbírek UPM jsou na PortalU Europeana zpřístupněny prostřednictvím on-line prezentace muzejních sbírek v galerijních InterBohemia www.esbirky.cz Národního muzea.

Umění, Nouveau, Mucha, Klimt, Kotěra, Hoffman, Tiffany, Preisler, Váchal, Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum, UPM
Další informace
Sbalit
3,8
Celkem 5
5
4
3
2
1
Načítání

Další informace

Aktualizováno
8. prosince 2013
Velikost
354k
Instalace
100+
Aktuální verze
1.0.0
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
iPublishing, s.r.o.
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.