Mapa projektů OP VVV

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je tematickým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v období let 2014–2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem programu je podpora vzdělávání, vývoje a výzkumu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Díky aplikaci Mapa projektů OP VVV můžete zjistit, jaké projekty se podařilo v rámci OP VVV realizovat (nejen) ve vašem okolí. Projekty je možné filtrovat dle typu příjemců – od mateřských škol až po vědecké instituce, případně vyhledat dle názvu projektu či názvu příjemce.

Více informací o OP VVV naleznete na webu: opvvv.msmt.cz.
Updated on
Jun 17, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Update závislostí. Oprava pádu.