Δ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2

1
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Greek (Greece)

Ευχάριστη και διασκεδαστική επανάληψη με το tablet ή το smartphone.
Εφαρμογή για μια καλή επανάληψη σε 12 κεφάλαια των Μαθηματικών της Δ΄ Δημοτικού.
Ο μαθητής μπορεί να προσπελάσει το σύνολο των ασκήσεων της εφαρμογής με δύο τρόπους.
Α΄ τρόπος: με TEST.
TEST των 18 ασκήσεων, σε 4 θέματα (Σωστό - Λάθος, Πολλαπλή επιλογή, συμπλήρωση κενού κ.λ.π.). Οι ασκήσεις, στην περίπτωση αυτή, επιλέγονται τυχαία από τη βάση ασκήσεων της εφαρμογής και για το λόγο αυτό ποτέ δύο ΤΕΣΤ δε θα είναι ίδια, αφού δημιουργούνται χωρίς υπερβολή, εκατομμύρια συνδυασμοί ασκήσεων. Ο μαθητής σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να ελέγξει τις γνώσεις του χωρίς το κουραστικό αλλά κυρίως χρονοβόρο γράψιμο.
B΄ τρόπος: με σειριακή προσπέλαση των ασκήσεων.
Μπορεί ο μαθητής να κάνει επανάληψη των ενοτήτων που θέλει, κάνοντας εξάσκηση μόνο με τις ασκήσεις ενός θέματος. Με όλες τις ασκήσεις που είναι αποθηκευμένες στη βάση π.χ. ως Θέμα Α. Όλες δηλαδή τις προτάσεις Σωστό - Λάθος, ή όσες θέλει από αυτές, αφού υπάρχει κουμπί STOP για τον τερματισμό της διαδικασίας. Επειδή η προσπέλαση στην περίπτωση αυτή είναι σειριακή, δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει κάποια άλλη χρονική στιγμή την εξάσκηση με τις ασκήσεις, από εκεί που σταμάτησε. Μπορεί λοιπόν σιγά – σιγά να ασχοληθεί με όλες τις ασκήσεις της εφαρμογής. Ομοίως μπορεί να ασχοληθεί με όλες, ή όσες θέλει από αυτές, τις ασκήσεις του Θέματος Β, πολλαπλής επιλογής, Θέμα Γ πολλαπλή επιλογή με εικόνα, ή Θέμα Δ επίλυση προβλήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει και την ενσωματωμένη αριθμομηχανή (calculator) για τις πράξεις.
Οι 500+ ασκήσεις που υπάρχουν στην εφαρμογή Δ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2, καλύπτουν την ύλη από τα κεφάλαια:
• 15 – 20, η τελευταία ενότητα της Α΄ Περιόδου (Ενότητα 3) και
• 21 – 26, η πρώτη ενότητα της Β΄ Περιόδου (Ενότητα 4),
του σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της Δ΄ Δημοτικού, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο και το τετράδιο του μαθητή και το βιβλίο του δασκάλου.
Συγκεκριμένα οι ασκήσεις είναι από τα κεφάλαια:
3η Ενότητα
15ο: Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς
16ο: Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί
17ο: Μετρώ και εκφράζω το μήκος
18ο: Μετρώ το βάρος
19ο: Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (1)
20ο: Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2)

4η Ενότητα
21ο: Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς
22ο: Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς
23ο: Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς
24ο: Διαιρώ με 10, 100, 1000
25ο: Επιλύω προβλήματα
26ο: Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

Καταβλήθηκε προσπάθεια, οι ασκήσεις να είναι τέτοιες ώστε ο μαθητής να μη χρειάζεται στυλό και χαρτί για να απαντήσει. Αρκεί να γνωρίζει καλά τη μεθοδολογία.
Η εφαρμογή έχει προσεχθεί για την λειτουργικότητά της, την καταλληλότητα από χρηστική άποψη, την διαλειτουργικότητα, την αξιοπιστία, την ευχρηστία της. Λειτουργεί σε κινητά και ταμπλέτες android διαφόρων διαστάσεων και αναλύσεων οθόνης (από 240x320 και πάνω, ας είναι καλά το scroll της οθόνης).
Επισκεφθείτε τη σελίδα μας:
http://i-math-apps.blogspot.gr/
για ενημέρωση, προτάσεις, σχόλια ή παρατηρήσεις.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μπορείτε να αγοράσετε εφαρμογές, στο Google Play, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους πληρωμής όπως:
- με απλή χρεωστική κάρτα ανάληψης μετρητών, ή
- πιστωτική κάρτα, ή
- με κάρτα δώρου (gift card) της Google που υπάρχει σε πολλά καταστήματα.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://support.google.com/googleplay/answer/2651410?hl=el
ή εδώ για τις gift cards:
https://play.google.com/intl/GR_gr/about/giftcards/
Pleasant and entertaining repeat with your tablet or smartphone.
Apply for a good repetition in 12 chapters of Mathematics of Primary School.
The student can access all the exercises of the application in two ways.
A way: with TEST.
TEST of 18 exercises, in 4 themes (True - False, Multiple Choice, Vacancy, etc.). The exercises in this case are randomly chosen from the application's exercise base, and for that reason never two TESTs will be the same, since millions of exercise combinations are created without exaggeration. The pupil in a short time can control his knowledge without the tedious but mostly time-consuming writing.
B way: with serial access to exercises.
The student can repeat the modules he wants by practicing only the exercises of a subject. With all the exercises stored on the base, for example, as Topic A. All of the Correct-Wrong suggestions, or those who want them, since there is a STOP button to end the process. Because access in this case is serial, it is possible to continue at some other time practicing the exercises, from where it stopped. So he can slowly deal with all the exercises of the application. Similarly, it can deal with all, or those who like, the exercises of Topic B, Multiple Choice, Topic C Multiple Choice with Image, or Topic D Problem Solving. In this case, the student can also use the built-in calculator for operations.
The 500+ exercises in the D Mathematics application 2 cover the material from the chapters:
• 15 - 20, the last section of the A Period (Module 3) and
• 21 - 26, the first section of the B Period (Module 4),
of the schoolbook of Mathematics of the Primary School, according to the student's book and notebook and the teacher's book.
In particular, the exercises are from the chapters:
3rd Module
15th: I remember the decimal numbers
16th: Currencies and decimal numbers
17th: I measure and express the length
18th: Measure the weight
19th: Add and subtract decimal numbers (1)
20th: Add and remove decimal numbers (2)

4th Module
21st: I know the decades better
22th: I manage decimal numbers
23th: I calculate with counterparts and decimal
24th: Dilute to 10, 100, 1000
25th: I solve problems
26th: I manage decimal numbers

Efforts have been made that the exercises are such that the student does not need a pen and paper to answer. It is enough to know the methodology well.
The application has been taken into account for its functionality, user-friendliness, interoperability, reliability, ease-of-use. It works on android and mobile tablets of various dimensions and screen resolutions (from 240x320 and above, let's look good on the screen scroll).
Visit our page:
http://i-math-apps.blogspot.gr/
for information, suggestions, comments or remarks.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------
You can buy apps on Google Play using different payment methods such as:
a simple debit card, or
credit card, or
- with a Google gift card present in many stores.
More information here:
https://support.google.com/googleplay/answer/2651410?hl=en
or here for gift cards:
https://play.google.com/intl/EN_US/about/giftcards/
Read more
Collapse
5.0
1 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Δυνατότητα μετακίνησης στην κάρτα SD.
Αλλαγή ασκήσεων.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
September 29, 2016
Size
4.8M
Installs
10+
Current Version
1.7
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
i-math
Developer
25ης Μαρτίου 55236 Θεσ/νίκη
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.