BZ-Digital

සියලුදෙනටාම
4
Contains Ads
·
යෙදුම-තුළ මිලදී ගැනීම පිරිනමයි
Google පරිවර්තනය භාවිතයෙන් විස්තරය සිංහල (ශ්‍රී ලංකාව) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නද?විස්තරය නැවත ජර්මන් (ජර්මනිය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න

Bruhrain neu erleben!
Mit der Digitalen Zeitung "BZ-Digital" erfahren Sie ab sofort jederzeit und überall, was in Oberhausen-Rheinhausen, Waghäusel, der gesamten Region und in aller Welt passiert. Ausgewählte Artikel sind in der digitalen Zeitung durch zusätzliche Bilder, Videos und weiterführende Links ergänzt.
Sie haben die Wahl, in der klassischen Zeitungsansicht oder in der optimierten Nutzung mit der modernen Kachelansicht zu lesen. Legen Sie ihre Präferenz einfach im Menü fest.
Mit dem integrierten Nachrichtenticker bleiben Sie immer aktuell informiert. Wählen Sie den Ticker für Ihre Region und verpassen Sie nichts.
Die App ist klar strukturiert und einfach zu bedienen. Nützliche Funktionen wie das Merken, die Änderung der Schriftgröße, die neue Vorlesefunktion oder das Empfehlen oder Teilen von Artikeln in sozialen Netzwerken bieten echte Mehrwerte. Mit der Option, ältere Ausgaben automatisch zu löschen, sparen Sie wertvollen Speicherplatz auf Ihrem Gerät. Nutzen Sie die Möglichkeit des automatischen Downloads. Bitte beachten Sie hierfür die notwendigen Voraussetzungen. Diese finden Sie im Menü der App unter dem Punkt „Download Einstellungen“.
Über den Punkt "Lob und Tadel" können Sie schnell und einfach direkten Kontakt zu uns aufnehmen; wir freuen uns über Ihr Feedback!
Bitte beachten Sie:
Für eine optimale Performance der App sorgt die möglichst aktuelle Betriebssystemversion sowie das regelmäßige Löschen von alten Ausgaben.
අත්දැකීම් Bruhrain නව!
ඩිජිටල් පුවත්පත "බීඉසඩ්-ඩිජිටල්" වහාම ඕනෑම වේලාවක සිට ලබා ගත හැකි වනු ඇත සමග, ඕනෑම තැනක, කුමන Oberhausen-Rheinhausen, Waghäusel කලාපය පුරා හා ලොව වටා සිදු වේ. තෝරාගත් භාණ්ඩ අමතර පින්තූර, වීඩියෝ දර්ශන සහ සබැඳි සමග ඩිජිටල් පුවත්පතේ එකතු වේ.
ඔබ සාම්ප්රදායික පුවත්පත් මැතිවරණ කියවීමට හෝ නූතන උළු ප්රදර්ශනය සමග ප්රචලිත කෙරෙන භාවිතය බැලීම සඳහා ඇති. ඔවුන්ගේ කැමැත්ත මෙනු ස්ථාවර හුදෙක් දාන්න.
ඒකාබද්ධ ප්රවෘත්ති Ticker සමග ඔබ හැම විටම මේ දක්වා ඇත. ඔබගේ ප්රදේශයේ සඳහා Ticker තෝරා කිසිවක් අතපසු කරන්න එපා.
මෙම යෙදුම නිපදවා ළඟා පැහැදිලිව ව්යුහගත සහ භාවිතා කිරීමට පහසු වේ. එවැනි, මතක තබා අකුරු ප්රමාණය වෙනස්, නව කියවීමට ශබ්ද නඟා ගෙන හෝ නිර්දේශ හෝ සමාජ ජාල සඳහා ලිපි කොටස් ලෙස ප්රයෝජනවත් විශේෂාංග සැබෑ වටිනාකමක් ලබා දෙයි. පැරණි ප්රශ්න ස්වයංක්රීයව මකා දැමීම එක් විකල්පයකි සමඟ, ඔබට ඔබගේ උපාංගය මත වටිනා මතක ඉඩ ඉතිරි. ස්වයංක්රීය බාගතකිරීම් සඳහා අවස්ථාවක් කර ගනිමි. මේ සඳහා අවශ්ය කොන්දේසි කරුණාවෙන් සලකන්න. මෙම "බාගත සැකසුම්" යටතේ ඇති යෙදුම මෙනුව තුළ ඇති කළ හැකිය.
ඔබ ඉතා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් "ප්රශංසාව හා වරද" හරහා අප සමග සෘජු සම්බන්ධතා කළ හැකි; අපි ඔබේ ප්රතිචාර අගය!
කරුණාවෙන් සලකන්න:
ප්රශස්ත කාර්ය සාධනය සඳහා, යෙදුම සාධාරණ වත්මන් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සංස්කරණය හා පැරණි ප්රශ්න නිත්ය මකා කරයි.
තවත් කියවන්න
4.2
මුළු වශයෙන් 4
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අලුත් මොනවාද

Verbesserungen der Stabilität und Performance.
Fortführung des Ausgabendownloads wenn die App im Hintergrund läuft.
Visualisierung wesentlicher App-Funktionen (Hilfe/Hilfe für diese Seite).
තවත් කියවන්න

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2018 සැප්තැම්බර් 26
තරම
37M
ස්ථාපන
100+
වත්මන් අනුවාදය
2.5.0
Android අවශ්‍යයි
5.0 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
අන්තර්ක්‍රියාකාරී මූලාංග
ඩිජිටල් මිලදී ගැනීම්
යෙදුම-තුළ නිෂ්පාදන
අයිතමයකට US$0.99 - US$21.99
පිරිනමන ලද්දේ
Dr. Haas GmbH
©2018 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.