Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

This app is the perfect tool for your Enigma2 receiver. It displays a TV and radio guide with full prime time support. Browse through your EPG and search for your favorite tv and radio shows. Stream channels and movies to your device. Edit timers and replace your remote control. You need an Enigma2 E2 compatible receivers like dreambox VU+ Gigablue Xtrend Edision Optimuss openATV Octagon Telestar Axas WWIO Opticum Atemio Zgemma and more.

Features:

EPG / TV and radio guide:

- Complete EPG for Enigma2 compatible receivers (e.g. dreambox VU+ Gigablue Xtrend Edision Optimuss openATV)
- Time and magazine view
- Prime-Time view for today and next days
- Hourly overview
- Single channel EPG
- Offline mode
- Search mode (EPG, timer and recordings)
- Display and search for alternative shows
- YouTube Trailer support
- IMDb support (using IMDb app or website)
- Support for channel logos/picons (see *1)
- Support for multiple bouquets (only available in premium version)
- Support for multiple connection profiles
- Multiple theme support (dark and light)
- Autotimer support (only premium version)
- Transcoding for mobile streaming (only if supported by receiver, e.g. VU+)
- Bouquet editor

Recordings/Movies:

- Display according directory
- Sort by date, size, channel or title
- Delete, move or play a movie
- Stream movies to your device (see *2)
- Manage recording paths and create new folders
- Download recordings
- Display cover if available (see *3)

Timer:

- Display timer list (active, disabled and finished timers)
- Delete or disable timers (see *4)
- Create and edit timers
- Search for alternatives
- Timer conflict resolution: Displays a dialog to remove concurring timer events on conflict
- Autotimer integration: Supports complete feature set of autotimer plugin including preview
- Offline timer: If no connection to receiver is available, the timer can be saved temorarily and will be added as soon as a connection is available

Control:

- Remote control including short and long button press
- "Now playing" mode: Shows active recordings, movies and channels
- Zapping mode: using channel logos to zap to your favourite channel
- Streaming mode: using channel logos to stream your favourite channel to your device (see *2)
- Send messages to the receiver
- Wake on LAN for supported devices (e.g. VU+ Duo2)

Widgets:

- Prime-Time Widget shows your prime time events on your devices desktop
- Streaming Widget enables you to put shortcut buttons on your devices desktop and directly stream a running event

Prerequisites:

- Enigma2 compatible receiver (e.g. VU+ dreambox Gigablue Xtrend Edision Optimuss openATV Octagon ...)
- Enabled webinterface (OpenWebIf or Webinterface Plugin)
- Enabled FTP server (optional)
- Android 4.0 or up

Note: If you have problems or a feature request, please feel free to contact me at cyberdream.android@gmail.com

*1: Channel logos/picons: To display channel logos, picons need to be installed on your receiver.
*2: Streaming: You need an external app for streaming. There are a lot of supported free streaming apps. Streaming only works if there is a free tuner available. The app dream Player is recommended.
*3: Cover display: A JPG file named like the recording will be used. Using the enigma2 plugin 'Covermanager' or 'Coverfind' automatically downloads covers for you.
*4: Timer deletion: If you are using autotimer plugin to create timers, deleted timers may occur after deletion. Please disable them instead to avoid recreating them.
Denne app er det perfekte værktøj til din Enigma2 modtager. Det viser en TV og radio guide med fuld prime time støtte. Du kan bladre igennem din EPG og søge efter dine foretrukne tv-og radio-shows. Stream kanaler og film til din enhed. Rediger timere og erstatte din fjernbetjening. Du har brug for en Enigma2 E2 kompatible modtagere som Dreambox VU + Gigablue Xtrend Edision Optimuss openATV Octagon Telestar Axas WWIO Opticum Atemio Zgemma og meget mere.

Features:

EPG / TV og radio guide:

- Komplet EPG for Enigma2 kompatible modtagere (f.eks Dreambox VU + Gigablue Xtrend Edision Optimuss openATV)
- Tid og magasin udsigt
- Prime-Time visning for dag og næste dage
- Oversigt hver time
- Single kanal EPG
- Offline-tilstand
- Søg tilstand (EPG, timer og indspilninger)
- Display og søgen efter alternative forestillinger
- YouTube Trailer støtte
- IMDb støtte (ved hjælp IMDb app eller hjemmeside)
- Støtte til kanal logoer / Picons (se * 1)
- Understøttelse af flere buketter (kun tilgængelig i premium-version)
- Understøttelse af flere forbindelsesprofiler
- Multiple tema support (mørk og lys)
- Autotimer støtte (kun premium-version)
- Transcoding til mobil streaming (kun hvis det understøttes af modtageren, f.eks VU +)
- Bouquet editor

Optagelser / Film:

- Vis ifølge mappe
- Sorter efter dato, størrelse, kanal eller titel
- Slet, flytte eller afspille en film
- Stream film til din enhed (se * 2)
- Administrer optage stier og oprette nye mapper
- Download optagelser
- Vis cover hvis tilgængelig (se * 3)

Timer:

- Vis Timer listen (aktiv, handicappede og færdige timere)
- Slet eller deaktivere timere (se * 4)
- Oprette og redigere timere
- Søg efter alternativer
- Timer konfliktløsning: Viser en dialogboks til at fjerne samstemmende timer begivenheder på konflikt
- Autotimer integration: Understøtter komplet træk sæt autotimer plugin herunder forhåndsvisning
- Offline-timer: Hvis ingen forbindelse til modtageren er tilgængelig, kan timeren gemmes temorarily og vil blive tilføjet, så snart en forbindelse er tilgængelig

Kontrol:

- Fjernbetjening herunder korte og lange tryk på en knap
- "Now Playing" mode: Viser aktive optagelser, film og kanaler
- Zappe: Brug kanal logoer til at zappe til din foretrukne kanal
- Streaming-tilstand: ved hjælp af kanal logoer til at streame dine foretrukne kanal til din enhed (se * 2)
- Send beskeder til modtageren
- Væk på LAN for understøttede enheder (f.eks VU + Duo2)

Widgets:

- Prime-Time Widget viser dine primære gang begivenheder på dine enheder skrivebordet
- Streaming Widget giver dig mulighed for at sætte genvejsknapper på dine enheder skrivebordet og direkte streame en kørende begivenhed

Forudsætninger:

- Enigma2 kompatibel receiver (f.eks VU + Dreambox Gigablue Xtrend Edision Optimuss openATV Octagon ...)
- Aktiveret webinterface (OpenWebIf eller webgrænseflade Plugin)
- Aktiveret FTP-server (valgfrit)
- Android 4.0 eller op

Bemærk: Hvis du har problemer eller en anmodning, er du velkommen til at kontakte mig på cyberdream.android@gmail.com

* 1: Kanal logoer / Picons: For at vise kanal logoer, der skal installeres på din receiver Picons.
* 2: Streaming: Du har brug for en ekstern app til streaming. Der er en masse af understøttede gratis streaming apps. Streaming fungerer kun, hvis der er en gratis tuner til rådighed. Den app drøm Player anbefales.
* 3: Coverskærm: En JPG-fil med navnet som optagelsen vil blive brugt. Brug af enigma2 plugin "Covermanager" eller "Coverfind 'henter automatisk dækker for dig.
* 4: Timer sletning: Hvis du bruger autotimer plugin til at skabe timere, slettede timere kan forekomme efter sletning. Skal du deaktivere dem i stedet for at undgå at genskabe dem.
Læs mere
4,8
1.218 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

New in version 7.6:
- Android 8.1 support
- Bugfixes
New in previous versions:
- MovieMate / SeriesMate integration
- New languages added: Spanish, Polish
- Event details: Swipe left or right to open the next event in the list
- Data update: Added support for background tuner scan
- Menu: New menu which shows more details
- Movies: Directories are displayed as a treeview
- Movies: Non existing directories on the receiver can be removed
Læs mere

Yderligere oplysninger

Familiesamling
Opdateret
21. april 2018
Størrelse
5,0M
Installationer
10.000+
Aktuel version
7.6.0
Kræver Android
4.0 eller nyere
Indholdsklassificering
Tilladelser
Udbydes af
Christian Fees
Udvikler
Rintheimer Hauptstr. 56d 76131 Karlsruhe
©2018 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.