Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Please download the app GRETA for movie fun with subtitles - the app Starks has been replaced. Download now GRETA: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta
**********************************************************************************

With STARKS you can finally simply experience the movies. Now you can watch every film in every movie theater, at any time, by yourself or with friends. We work on behalf of the respective distributors.

Starks was specifically developed for deaf people and plays the HoH subtitles of your movie of choice simply from your own smart device.

How it works:
Download STARKS free of charge. After you have successfully downloaded the app, you can view the current movie releases every week that offer HoH subtitles. Select a movie of your choice and download the subtitles for free as well. The best and fastest way is to already do this at home or any other WiFi network before visiting the movie theater.

Now you don’t have to do anything further besides activating the app at the movie theatre and selecting the corresponding movie. It is really easy: you simply press play on the desired movie title. STARKS takes care of the rest and you can lean back and relax. STARKS automatically recognizes the start of the film and then plays the HoH subtitles in sync with the movie. Please always switch your phone to flight mode while at the movies.

Of course you can pause STARKS at any time, the HoH subtitles always automatically resumes at the right movie point. Sounds easy? It is!

Download STARKS for free and see for yourself! Experience movies for everyone, it’s simply fun.


Special advantages of this app:
- Compatible as of Android 4.3
- You can autonomously and independently visit the movies on your own at any time in any freely chosen place.
- You do not need anyone to accompany you nor anyone to show you what has been said in the movie
- Simply download the app any time from the app store.
- Can be used at any movie theatre, in any auditorium, for any provided film with HoH subtitles
- Uncomplicated, simple operation
- Flawless, reliable functionality
- An integrated pause function allows you to interrupt the subtitles at any time.
- After that, select the SYNC function again and the subtitles will continue at the right spot in the movie.
- Of course you can also adjust the size of the sutbtitles.
- We are currently working on a headset that will soon allow an even more comfortable movie experience by projecting the HoH subtitles.


New functions of version 1.15

- Security update. In order to offer you an even more attractive movie selection with international blockbusters, we kindly ask you to register one time.
- As a further security measure to optimally protect the sensitive movie data, all data is encrypted when transmitted.
- Performance improvements
Stáhněte si aplikaci Greta pro filmovou zábavu s titulky - aplikace Starks byl nahrazen. Stažením GRETA: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta
************************************************** ********************************

S Starks můžete konečně jednoduše zažít filmy. Nyní můžete sledovat všechny filmy v každém kině, a to kdykoliv, sami nebo s přáteli. Pracujeme jménem příslušných distributorů.

Starks byl speciálně vyvinut pro neslyšící a hraje Hoh titulky filmu volby jednoduše ze svého zařízení inteligentní.

Jak to funguje:
Stáhněte si Starks zdarma. Poté, co jste úspěšně stáhli aplikaci, můžete zobrazit aktuální filmové tituly každý týden, které nabízejí Hoh titulky. Zvolit film dle vlastního výběru a titulky ke stažení zdarma stejně. Nejlepší a nejrychlejší způsob, jak je už to doma nebo jakékoliv jiné sítě WiFi před návštěvou kina.

Teď už nemusíte dělat nic jiného kromě toho aktivaci aplikaci v kině a výběrem příslušného filmu. Je to opravdu jednoduché: stačí stisknout hrát na požadovaný název filmu. Starks se postará o zbytek a můžete opřít a relaxovat. Starks automaticky rozpozná začátek filmu a pak se hraje titulky Hoh v synchronizaci s filmem. Prosím vždy svůj telefon přepnout do režimu Letadlo, zatímco v kině.

Samozřejmě můžete pozastavit Starks kdykoli Hoh titulky vždy automaticky obnoví na pravém filmu bodu. Zní to jednoduše? To je!

Stáhněte si Starks zdarma a uvidíte sami! Zkušenosti filmy pro každého, je to prostě zábava.


Zvláštní výhody této aplikace:
- kompatibilní k Android 4.3
- Ty mohou zcela samostatně a nezávisle navštívit filmů na vlastní kdykoli v jakémkoli svobodně zvolené místo.
- Nemusíte nikoho doprovázet vás, ani vás někdo ukázat, co bylo řečeno ve filmu
- Stačí stáhnout aplikaci kdykoliv z App Store.
- Může být použit v jakémkoliv kině, a to v každém sále pro jakékoliv poskytnuté film s titulky Hoh
- Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha
- Flawless, spolehlivé funkčnosti
- Integrovaná funkce pauza umožňuje přerušit titulky kdykoli.
- Po tom, opět zvolte funkci SYNC a titulky budou i nadále na správném místě ve filmu.
- Samozřejmě můžete také nastavit velikost sutbtitles.
- V současné době pracujeme na náhlavní soupravě, která bude brzy umožní ještě pohodlnější filmový zážitek promítání titulků Hoh.


Nové funkce verze 1.15

- Aktualizace zabezpečení. Abychom vám mohli nabídnout ještě přitažlivější výběr filmů s mezinárodními trháky, Vás žádáme o registraci jednou.
- Jako další bezpečnostní opatření, aby optimálně chránit citlivé film data, všechna data jsou šifrována při odeslání.
- Zlepšení výkonu
Další informace
3,5
Celkem 95
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Please download the app GRETA for movie fun with subtitles - the app Starks has been replaced.
Další informace

Další informace

Aktualizováno
20. dubna 2018
Velikost
5,6M
Instalace
5 000+
Aktuální verze
1.23
Vyžaduje Android
4.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Greta & Starks Apps
Vývojář
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.