Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Please download the app GRETA for movie fun with subtitles - the app Starks has been replaced. Download now GRETA: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta
**********************************************************************************

With STARKS you can finally simply experience the movies. Now you can watch every film in every movie theater, at any time, by yourself or with friends. We work on behalf of the respective distributors.

Starks was specifically developed for deaf people and plays the HoH subtitles of your movie of choice simply from your own smart device.

How it works:
Download STARKS free of charge. After you have successfully downloaded the app, you can view the current movie releases every week that offer HoH subtitles. Select a movie of your choice and download the subtitles for free as well. The best and fastest way is to already do this at home or any other WiFi network before visiting the movie theater.

Now you don’t have to do anything further besides activating the app at the movie theatre and selecting the corresponding movie. It is really easy: you simply press play on the desired movie title. STARKS takes care of the rest and you can lean back and relax. STARKS automatically recognizes the start of the film and then plays the HoH subtitles in sync with the movie. Please always switch your phone to flight mode while at the movies.

Of course you can pause STARKS at any time, the HoH subtitles always automatically resumes at the right movie point. Sounds easy? It is!

Download STARKS for free and see for yourself! Experience movies for everyone, it’s simply fun.


Special advantages of this app:
- Compatible as of Android 4.3
- You can autonomously and independently visit the movies on your own at any time in any freely chosen place.
- You do not need anyone to accompany you nor anyone to show you what has been said in the movie
- Simply download the app any time from the app store.
- Can be used at any movie theatre, in any auditorium, for any provided film with HoH subtitles
- Uncomplicated, simple operation
- Flawless, reliable functionality
- An integrated pause function allows you to interrupt the subtitles at any time.
- After that, select the SYNC function again and the subtitles will continue at the right spot in the movie.
- Of course you can also adjust the size of the sutbtitles.
- We are currently working on a headset that will soon allow an even more comfortable movie experience by projecting the HoH subtitles.


New functions of version 1.15

- Security update. In order to offer you an even more attractive movie selection with international blockbusters, we kindly ask you to register one time.
- As a further security measure to optimally protect the sensitive movie data, all data is encrypted when transmitted.
- Performance improvements
Proszę pobrać aplikację GRETA zabawy dla filmu z napisami - aplikację Starks został wymieniony. Pobierz teraz GRETA: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta
************************************************** ********************************

Z Starks można wreszcie po prostu doświadczyć filmów. Teraz można oglądać każdy film w każdym kinie, w dowolnym momencie, samemu lub z przyjaciółmi. Pracujemy w imieniu poszczególnych dystrybutorów.

Starks został opracowany specjalnie dla osób głuchych i odgrywa Hoh napisy z filmu wyboru prosto z własnego inteligentnego urządzenia.

Jak to działa:
Pobierz Starks bezpłatnie. Po pomyślnym pobraniu aplikacji można przeglądać aktualne wersje filmów tygodniowo, które oferują Hoh napisów. Wybierz film do wyboru i pobrać napisy za darmo, jak również. Najlepszym i najszybszym sposobem jest już robić tego w domu lub innej sieci WiFi przed wizyty w kinie.

Teraz już nie trzeba robić nic dodatkowo oprócz aktywacji aplikacji w kinie i wybierając odpowiedni film. To bardzo proste: wystarczy nacisnąć grać na wybranym tytule filmu. Starks dba o resztę można oprzeć się wygodnie i odpocząć. Starks automatycznie rozpoznaje początku filmu, a następnie odtwarza Hoh napisy zsynchronizowane z filmem. Należy zawsze przełączyć telefon w tryb lotu przy filmach.

Oczywiście można wstrzymać Starks w dowolnym momencie, Hoh napisy zawsze automatycznie wznawia w odpowiednim momencie filmu. Brzmi łatwo? To jest!

Pobierz Starks za darmo i przekonaj się sam! filmy doświadczenie dla wszystkich, to po prostu zabawa.


Szczególne zalety tej aplikacji:
- Kompatybilny z Android 4.3 jako
- Można autonomicznie i niezależnie odwiedzić filmów na własną rękę w każdej chwili w dowolnie wybranym miejscu.
- Nie trzeba nikogo towarzyszyć Ci ani nikomu pokazać, co zostało powiedziane w filmie
- Wystarczy pobrać aplikację w każdej chwili ze sklepu z aplikacjami.
- Może być stosowany w każdej sali kinowej, w każdej sali, dla każdej przewidzianej filmu z napisami Hoh
- Nieskomplikowana, prosta obsługa
- Flawless, niezawodna funkcjonalność
- Zintegrowana funkcja pauzy pozwala na przerwanie napisów w dowolnym momencie.
- Po tym, ponownie wybrać funkcję SYNC i napisy będą kontynuowane w odpowiednim miejscu w filmie.
- Oczywiście można również dostosować rozmiar sutbtitles.
- Obecnie pracujemy na zestaw słuchawkowy, który wkrótce pozwoli na jeszcze bardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania filmów przez rzutowanie Hoh napisów.


Nowe funkcje w wersji 1.15

- Aktualizacja zabezpieczeń. Aby zapewnić Ci jeszcze bardziej atrakcyjny wybór filmów międzynarodowych hitów, prosimy zarejestrować się jeden raz.
- Jako kolejny środek bezpieczeństwa, aby optymalnie chronić poufne dane filmu, wszystkie dane są szyfrowane podczas transmisji.
- Ulepszenia w wydajności
Więcej informacji
3,5
Łącznie: 95
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Please download the app GRETA for movie fun with subtitles - the app Starks has been replaced.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
20 kwietnia 2018
Rozmiar
5,6M
Instalacje
5 000+
Aktualna wersja
1.23
Wymaga Androida
4.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Greta & Starks Apps
Deweloper
Richard-Ermisch-Str. 13 10247 Berlin Germany
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.