Starks

95
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Please download the app GRETA for movie fun with subtitles - the app Starks has been replaced. Download now GRETA: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta
**********************************************************************************

With STARKS you can finally simply experience the movies. Now you can watch every film in every movie theater, at any time, by yourself or with friends. We work on behalf of the respective distributors.

Starks was specifically developed for deaf people and plays the HoH subtitles of your movie of choice simply from your own smart device.

How it works:
Download STARKS free of charge. After you have successfully downloaded the app, you can view the current movie releases every week that offer HoH subtitles. Select a movie of your choice and download the subtitles for free as well. The best and fastest way is to already do this at home or any other WiFi network before visiting the movie theater.

Now you don’t have to do anything further besides activating the app at the movie theatre and selecting the corresponding movie. It is really easy: you simply press play on the desired movie title. STARKS takes care of the rest and you can lean back and relax. STARKS automatically recognizes the start of the film and then plays the HoH subtitles in sync with the movie. Please always switch your phone to flight mode while at the movies.

Of course you can pause STARKS at any time, the HoH subtitles always automatically resumes at the right movie point. Sounds easy? It is!

Download STARKS for free and see for yourself! Experience movies for everyone, it’s simply fun.


Special advantages of this app:
- Compatible as of Android 4.3
- You can autonomously and independently visit the movies on your own at any time in any freely chosen place.
- You do not need anyone to accompany you nor anyone to show you what has been said in the movie
- Simply download the app any time from the app store.
- Can be used at any movie theatre, in any auditorium, for any provided film with HoH subtitles
- Uncomplicated, simple operation
- Flawless, reliable functionality
- An integrated pause function allows you to interrupt the subtitles at any time.
- After that, select the SYNC function again and the subtitles will continue at the right spot in the movie.
- Of course you can also adjust the size of the sutbtitles.
- We are currently working on a headset that will soon allow an even more comfortable movie experience by projecting the HoH subtitles.


New functions of version 1.15

- Security update. In order to offer you an even more attractive movie selection with international blockbusters, we kindly ask you to register one time.
- As a further security measure to optimally protect the sensitive movie data, all data is encrypted when transmitted.
- Performance improvements
Vui lòng tải Greta ứng dụng cho bộ phim vui vẻ với phụ đề - ứng dụng Starks đã được thay thế. Tải về tại Greta: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta
************************************************** ********************************

Với Starks bạn có thể cuối cùng chỉ đơn giản là trải nghiệm những bộ phim. Bây giờ bạn có thể xem tất cả các phim trong mọi rạp chiếu phim, bất cứ lúc nào, một mình hoặc với bạn bè. Chúng tôi làm việc thay mặt cho những nhà phân phối tương ứng.

Starks đã được phát triển đặc biệt dành cho người khiếm thính và đóng phụ đề Hoh của bộ phim của bạn lựa chọn đơn giản từ điện thoại thông minh của riêng bạn.

Làm thế nào nó hoạt động:
Tải Starks miễn phí. Sau khi bạn đã tải về thành công các ứng dụng, bạn có thể xem các phiên bản phim hiện nay mỗi tuần cung cấp phụ đề Hoh. Chọn một bộ phim của sự lựa chọn của bạn và tải phụ đề cho miễn phí là tốt. Cách tốt nhất và nhanh nhất là đã làm điều này ở nhà hay bất kỳ mạng Wi-Fi khác trước khi quý khách đến thăm rạp chiếu phim.

Bây giờ bạn không cần phải làm gì thêm ngoài việc kích hoạt các ứng dụng tại các rạp chiếu phim và chọn bộ phim tương ứng. Nó là rất dễ dàng: bạn chỉ cần bấm chơi trên tiêu đề phim mong muốn. Starks chăm sóc phần còn lại và bạn có thể tựa lưng và thư giãn. Starks tự động nhận ra sự khởi đầu của bộ phim và sau đó đóng phụ đề Hoh đồng bộ với bộ phim. Hãy luôn bật điện thoại của bạn để chế độ máy bay, trong khi ở những bộ phim.

Tất nhiên bạn có thể tạm dừng Starks bất cứ lúc nào, phụ đề Hoh luôn tự động nối lại tại thời điểm bộ phim đúng. Nghe có vẻ dễ dàng? Nó là!

Tải Starks miễn phí và xem cho chính mình! Kinh nghiệm phim cho mọi người, nó chỉ đơn giản là vui vẻ.


lợi thế đặc biệt của ứng dụng này:
- Tương thích như của Android 4.3
- Bạn tự chủ và độc lập có thể truy cập những bộ phim trên của riêng bạn bất cứ lúc nào ở bất kỳ nơi tự do lựa chọn.
- Bạn không cần bất cứ ai để đi cùng bạn cũng không có ai để cho bạn thấy những gì đã được nói trong phim
- Đơn giản chỉ cần tải về ứng dụng bất cứ lúc nào từ app store.
- Có thể sử dụng ở bất kỳ rạp chiếu phim, trong bất kỳ thính, đối với bất kỳ bộ phim được cung cấp với Hoh phụ đề
- không biến chứng, thao tác đơn giản
- Không Tì Vết, chức năng đáng tin cậy
- Một chức năng tạm dừng tích hợp cho phép bạn làm gián đoạn phụ đề bất cứ lúc nào.
- Sau đó, chọn chức năng SYNC một lần nữa và phụ đề sẽ tiếp tục tại vị trí đúng trong bộ phim.
- Tất nhiên bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước của sutbtitles.
- Chúng tôi hiện đang làm việc trên một tai nghe rằng sẽ sớm cho phép một trải nghiệm phim thậm chí thoải mái hơn bằng cách chiếu phụ đề Hoh.


chức năng mới trong phiên bản 1,15

- Cập nhật bảo mật. Để cung cấp cho bạn một lựa chọn bộ phim thậm chí còn hấp dẫn hơn với bộ phim bom tấn quốc tế, chúng tôi đề nghị bạn đăng ký một lần.
- Như một biện pháp an ninh hơn nữa để tối ưu bảo vệ dữ liệu phim nhạy cảm, tất cả dữ liệu được mã hóa khi truyền đi.
- Cải tiến hiệu suất
Đọc thêm
3,5
Tổng 95
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Please download the app GRETA for movie fun with subtitles - the app Starks has been replaced.
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
20 tháng 4, 2018
Kích thước
5,6M
Lượt cài đặt
5.000+
Phiên bản hiện tại
1.23
Cần có Android
4.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Greta & Starks Apps
Nhà phát triển
Richard-Ermisch-Str. 13 10247 Berlin Germany
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.