Gymondo: Get Fit, Feel Happy. Fitness Plans & Yoga

9 166
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Feel fit & happy within 20 minutes with fitness workouts as diverse as you are.

Gymondo’s home workouts combine training plans from yoga to HIIT and strength training with weights. Suitable for all fitness levels, select personalized workout programs for your lifestyle. In addition, combine our healthy recipes based on your dietary needs to support your wellness goals.

* Fun workouts: Effective home workouts with motivating coaches to help make exercising a habit - anywhere, anytime.
* A variety of workouts in your free fitness app: Choose from HIIT, body weight, pilates, yoga, strength training with weights and mobility programs for all fitness levels matched perfectly to your personal fitness goals.
* Short and highly effective: Easily squeeze a workout in your busy schedule in under 30 minutes.
* 100% flexible: Workout whenever you want, wherever you want, on- and offline. Whether at home, on a business trip or on vacation; Gymondo is available 24/7 for you!
* Professional expertise: All our home workout plans are designed by certified fitness coaches and sports scientists.
* Eat healthy to reach your goal even faster: Our Gymondo nutrition plans help to support you with over 1000 flexible, easy-to-follow recipes.
* Be part of the online Gymondo tribe! We support each other along the way to inspire and be inspired.


# FITNESS ADAPTED TO YOU AND YOUR LIFE

Gymondo will help you reach your fitness goals with personalised home workouts while simultaneously improving your health and well-being. As you progress, to safely provide you with optimal results, the intensity of your workouts will increase step by step and you'll feel fitter and stronger with each workout.

# MORE VARIETY, MORE FUN

Whether you want to lose weight, get toned, build muscle or want to increase your flexibility - we offer the perfect training to reach your fitness goal! Choose from over 20 fitness programs and over 200 workouts, such as Fat Burner Beginner, Yoga Basics, Six Pack, Total Body Shape or Full Body Circuit. Select up to 2 complimentary programs for your personal online workout plan.

# MOTIVATIONAL WORKOUTS WITH FITNESS COACHES

Gymondo offers workout videos with real fitness coaches to support and motivate you. The coaches demonstrate 3 variations: standard, an easier, or harder version, to allow you to adjust your fitness level as you progress or your mood that day.

# HEALTHY RECIPES FOR A BALANCED DIET

Eat healthy and reach your goal even faster. We’ll support you with the Gymondo nutrition plan and our daily recipe suggestions. Choose from over 1000 different recipes, accommodating vegetarians, vegans and other dietary restrictions. Use our shopping list to never forget an ingredient for your recipes.

# TRACK YOUR PROGRESS

See how far you’ve progressed! Simply record your achievements in your fitness profile. Track your weight and measurements and see the burned calories at a glance.

# BECOME A PREMIUM MEMBER

You can use the free version of your fitness app at any time. Upgrade to the PREMIUM version to unlock a greater selection of workouts, recipes, and complete workout programs.


As a Gymondo Premium member, you have access to more than 200 workouts, over 20 fitness programs and a nutritional plan adapted to your personal goal. Download the Gymondo app now and get started with your first workout!
Poczuj się sprawny i szczęśliwy w ciągu 20 minut dzięki tak różnorodnym treningom fitness.

Domowe treningi Gymondo łączą plany treningowe od jogi po trening HIIT i trening siłowy z ciężarami. Odpowiednie dla wszystkich poziomów sprawności, wybierz spersonalizowane programy treningowe dla swojego stylu życia. Ponadto połącz nasze zdrowe przepisy oparte na potrzebach dietetycznych, aby wesprzeć swoje cele zdrowotne.

* Zabawne treningi: Skuteczne treningi domowe z motywującymi trenerami, aby pomóc ćwiczyć nawyk - w dowolnym miejscu i czasie.
* Różnorodne treningi w bezpłatnej aplikacji fitness: wybierz HIIT, masę ciała, pilates, jogę, trening siłowy z ciężarami i programy mobilności dla wszystkich poziomów sprawności idealnie dopasowane do twoich osobistych celów fitness.
* Krótki i bardzo skuteczny: łatwo ściśnij trening według napiętego harmonogramu w mniej niż 30 minut.
* 100% elastyczności: trening w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, w trybie offline i offline. Czy to w domu, w podróży służbowej czy na wakacjach; Gymondo jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!
* Profesjonalna wiedza: wszystkie nasze domowe plany treningowe zostały zaprojektowane przez certyfikowanych trenerów fitness i naukowców zajmujących się sportem.
* Jedz zdrowo, aby osiągnąć swój cel jeszcze szybciej: nasze plany żywieniowe Gymondo pomagają wesprzeć Cię ponad 1000 elastycznymi, łatwymi do przestrzegania przepisami.
* Bądź częścią internetowego plemienia Gymondo! Wspieramy się nawzajem, aby inspirować i inspirować.


# FITNESS DOSTOSOWANY DO CIEBIE I TWOJEGO ŻYCIA

Gymondo pomoże Ci osiągnąć cele fitness dzięki spersonalizowanym domowym treningom, a jednocześnie poprawi twoje zdrowie i dobre samopoczucie. W miarę postępów, aby bezpiecznie zapewnić Ci optymalne wyniki, intensywność twoich treningów będzie rosła krok po kroku, a będziesz czuć się sprawniejszy i silniejszy z każdym treningiem.

# WIĘKSZA ODMIANA, WIĘCEJ ZABAWY

Niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć, nabrać sił, wzmocnić mięśnie, czy też chcesz zwiększyć swoją elastyczność - oferujemy idealny trening, aby osiągnąć cel fitness! Wybieraj spośród ponad 20 programów fitness i ponad 200 treningów, takich jak Fat Burner Beginner, Yoga Basics, Six Pack, Total Body Shape lub Full Body Circuit. Wybierz maksymalnie 2 bezpłatne programy do osobistego planu ćwiczeń online.

# MOTYWACYJNE TRENINGI Z TRENERAMI FITNESS

Gymondo oferuje filmy treningowe z prawdziwymi trenerami fitness, aby cię wspierać i motywować. Trenerzy wykazują 3 warianty: standardową, łatwiejszą lub trudniejszą, aby umożliwić Ci dostosowanie poziomu sprawności w miarę postępów lub nastroju tego dnia.

# ZDROWE PRZEPISY NA ZRÓWNOWAŻONĄ DIETĘ

Jedz zdrowo i osiągaj swój cel jeszcze szybciej. Wspieramy Cię planem żywieniowym Gymondo i naszymi codziennymi sugestiami dotyczącymi receptur. Wybieraj spośród ponad 1000 różnych przepisów, dostosowanych do wegetarian, wegan i innych ograniczeń dietetycznych. Skorzystaj z naszej listy zakupów, aby nigdy nie zapomnieć o składniku swoich przepisów.

# ŚLEDŹ SWÓJ POSTĘP

Zobacz, jak daleko się posunąłeś! Po prostu zapisz swoje osiągnięcia w swoim profilu fitness. Śledź swoją wagę i pomiary i zobacz spalone kalorie na pierwszy rzut oka.

# ZOSTAŃ CZŁONKIEM PREMIUM

Możesz skorzystać z bezpłatnej wersji aplikacji fitness w dowolnym momencie. Uaktualnij do wersji PREMIUM, aby odblokować większy wybór treningów, przepisów i kompletnych programów treningowych.


Jako członek Gymondo Premium masz dostęp do ponad 200 treningów, ponad 20 programów fitness i planu żywieniowego dostosowanego do twoich osobistych celów. Pobierz aplikację Gymondo teraz i zacznij swój pierwszy trening!
Więcej informacji
Zwiń
4,8
Łącznie: 9 166
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Hello fit & happy Gymondoers!
We fixed some technical bugs but we won’t bore you with the details. Instead, you’re smooth sailing to Get Fit & Feel Happy!
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
2 stycznia 2020
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy w aplikacji
Produkty w aplikacji
31,57 USD-83,99 USD za element
Sprzedawca
Gymondo GmbH
Deweloper
Rungestr. 22-24 10179 Berlin Deutschland
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.