Rail Planner Eurail/Interrail

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Rail Planner – Offline Timetable for Eurail and Interrail Passes
Rail Planner offers everything you need to help plan your rail journey in Europe.
It provides offline timetable information for international European trains and
connections, simplifying cross-European travel.
Please note that some trains require a supplement and/or reservation which are not included in the price of your pass. Additionally, some private railway companies do not participate in the Eurail and Interrail Pass offer; a full price ticket is necessary to travel on those railways.
Once the Rail Planner app is downloaded you won’t even need an internet connection, except when you use some special features. And there’s more: extra benefits available with your Eurail or Interrail Pass will help you save money during your journey.
Some of the features:
- Seat reservation for some trains.
- Find train stations near your current position.
- Departure and arrival timetables for every station.
- Save your most frequent searches.
- Benefits for Eurail and Interrail Pass holders
Enjoy your trip!

Trip Planner and Timetable Sections:
Please note that only a few British stations and connections are available for search.

Seat reservation:
On some trains, a reservation is mandatory.
Other reservations are optional, but it may be a good idea to make one. Especially in the busy summer period to ensure you have a seat or can sit together with a group of friends. Or, for example, if you have a connecting route or flight on the other end and want to play it safe.

In general, reservations are required for:
- all European night trains
- most of the high-speed trains

Here’s how to find out if a train needs to be reserved:
1. Go to the ‘Trip Planner’ section of the App.
2. Enter your departure and arrival stations, as well as your departure date and time.
3. Click on ‘Find you train route’ to view your different options for that route.
4. A 'R' symbol will show if a reservation is needed.
Note: In the ‘Trip Planner’ select ‘Options’ to filter by routes that do not require a reservation

Most trains, usually regional trains, don’t need a reservation at all.
Just complete your travel report, hop on and enjoy the journey.
Conditions of use
All rights, including the right of reproduction (except for the purpose of program execution on
your own Smartphone), distribution and processing in whatever form, shall remain vested in the manufacturers. Neither the manufacturer nor the publisher shall be liable for inaccurate
information, transmission errors or consequential damages of any kind. The liability for
intent, gross negligence or injury to life or personal injury is without prejudice. The
information system shall be only used for own purpose and shall not be used commercially or
by the way of retransmission using an instrument for transmission. The use of an automated
system or software to extract data is prohibited. The license terms are deemed to be accepted
at the moment of starting the download.
Rail Planner - Offline Tijdschema Eurail en Interrail Passes
Rail Planner biedt alles wat je nodig hebt om te helpen bij het plannen van uw treinreis in Europa.
Het biedt offline informatie over de dienstregeling voor internationale Europese treinen en
verbindingen, het vereenvoudigen van cross-Europese reizen.
Houdt u er rekening mee dat sommige treinen moet een aanvulling en / of reservering die niet zijn inbegrepen in de prijs van uw pas. Daarnaast hebben sommige particuliere spoorwegmaatschappijen niet deelnemen aan de Eurail en Interrail Pass bieden; een volle prijs ticket is noodzakelijk om op deze spoorwegen.
Zodra de Rail Planner app is gedownload je niet eens een internetverbinding, behalve wanneer u een aantal speciale functies te kunnen gebruiken. En er is meer: ​​extra voordelen die beschikbaar zijn met uw Eurail of InterRail Pass zal u helpen geld te besparen tijdens je reis.
Enkele van de functies:
- Seat reservering voor sommige treinen.
- Zoek treinstations in de buurt van uw huidige positie.
- Vertrek en aankomst tijdschema's voor elk station.
- Sla uw meest voorkomende zoekopdrachten.
- Voordelen voor Eurail en Interrail pashouders
Geniet van uw reis!

Trip Planner en Tijdschema secties:
Houdt u er rekening mee dat er slechts een paar Britse stations en aansluitingen zijn beschikbaar voor zoeken.

Stoel reservering:
Op sommige treinen, reserveren is verplicht.
Andere reserveringen zijn optioneel, maar het kan een goed idee zijn om één te maken. Vooral in de drukke zomerperiode te zorgen dat u een stoel of kunnen samen zitten met een groep vrienden. Of, bijvoorbeeld, als je een verbindingsroute of vlucht aan de andere kant en je wilt het veilig te spelen.

In het algemeen worden reserveren verplicht voor:
- Alle Europese nachttreinen
- Het grootste deel van de hogesnelheidstreinen

Hier is hoe om te achterhalen of een trein moet worden gereserveerd:
1. Ga naar de sectie 'Trip Planner' van de App.
2. Voer uw vertrek- en aankomststation, evenals de datum en tijd van vertrek.
3. Klik op 'Vind je de trein route' om verschillende opties te bekijken voor die route.
4. met een 'R' symbool zal uitwijzen of een reservering nodig is.
Let op: In de 'Trip Planner' selecteer 'Options' om op te filteren routes die geen reservering vereisen

De meeste treinen, meestal regionale treinen, niet een reservering nodig hebben.
voltooien gewoon uw rapport, hop op en geniet van de reis.
Gebruiksvoorwaarden
Alle rechten, waaronder het recht op voortplanting (behalve voor het doel van de uitvoering van het programma op
uw eigen Smartphone), de distributie en verwerking in welke vorm dan ook, blijven berusten bij de fabrikanten. Noch de fabrikant, noch de uitgever aansprakelijk voor onjuiste
informatie, transmissie fouten of gevolgschade van welke aard dan ook. De aansprakelijkheid voor
opzet, grove nalatigheid of schade aan het leven of persoonlijk letsel is zonder vooroordelen. De
informatiesysteem mag uitsluitend worden gebruikt voor het eigen doel en mag niet commercieel worden gebruikt of
door de manier van doorgifte via het gebruik van een instrument voor de overdracht. Het gebruik van een geautomatiseerde
systeem of software om gegevens te extraheren is verboden. De licentievoorwaarden worden geacht te zijn aanvaard
op het moment van het starten van de download.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,1
3.747 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

- Updated Html Content
- New plan data (17.12.2018)
- BUG Fixes
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
19 december 2018
Grootte
23M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
3.1.2 (80)
Android vereist
4.4 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Locatie wordt gedeeld
Aangeboden door
Eurail Group
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.