WiFi Automatic

13 129
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

This simple app can help you increase the standby time of your device: WiFi Automatic automatically disable your WiFi radio when you don't need it and thereby lowers the battery consumption.

You can also specify to automatically turn on WiFi again, if you turn on your device or when you enter a specified location (requires a cell radio and therefore does not work on WiFi-only tablets!). Also, the app can regularly scan for available networks to connect to and re-disable WiFi if no suitable network is found. This way, you are always connected to your WiFi network when using the device.

WiFi Automatic is open source: https://github.com/j4velin/WiFi-Automatic

A WiFi connection generally uses less power than a mobile data connection, so on your phone, it makes sense to keep the WiFi radio active, whenever a WiFi network is in range


--------------------
Permissions:
RECEIVE_BOOT_COMPLETED - is required to start the service again when rebooting your device

The following permissions are required to observe and change the WiFi state:
CHANGE_WIFI_STATE
ACCESS_NETWORK_STATE
ACCESS_WIFI_STATE

The following permissions are required to the "turn on WiFi when entering these locations" feature:
INTERNET
WRITE_EXTERNAL_STORAGE
ACCESS_COARSE_LOCATION
ACCESS_FINE_LOCATION
BILLING
Tato jednoduchá aplikace vám může pomoci zvýšit pohotovostní doba přístroje: WiFi Automatické automaticky vypnout váš WiFi rádia, když ji nepotřebujete, a tím snižuje spotřebu baterie.

Můžete také určit, aby se automaticky zapnout Wi-Fi znovu, pokud zapnete přístroj, nebo když zadáte zadaného umístění (vyžaduje mobilní rádio, a tudíž nefunguje na WiFi-jen tablet!). Také aplikace může pravidelně vyhledávat dostupné sítě pro připojení k a re-zakázat WiFi, pokud není k dispozici vhodná síť. Tímto způsobem, jste vždy připojeni k WiFi síti při použití zařízení.

WiFi Automatické je open source: https://github.com/j4velin/WiFi-Automatic

Připojení WiFi obecně spotřebovává méně energie než mobilní datové připojení, takže v telefonu, to dává smysl, aby WiFi rádio aktivní, kdykoli WiFi síť je v dosahu


--------------------
Oprávnění:
RECEIVE_BOOT_COMPLETED - je povinen službu spustit znovu, když restartu přístroje

Následující oprávnění jsou povinni dodržovat a změnit stav WiFi:
CHANGE_WIFI_STATE
ACCESS_NETWORK_STATE
ACCESS_WIFI_STATE

Následující oprávnění jsou povinny funkci "zapnout Wi-Fi při vstupu do těchto míst":
INTERNET
WRITE_EXTERNAL_STORAGE
ACCESS_COARSE_LOCATION
ACCESS_FINE_LOCATION
FAKTURAČNÍ
Další informace
Sbalit
4,2
Celkem 13 129
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- decrease target SDK to be able to still toggle WiFi on Android 10
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
29. října 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
0,99 US$ za položku
Od vývojáře
j4velin
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.