MindDoc: Mood Tracker for Depression & Anxiety

34.859
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigd Koninkrijk)

MindDoc is a leading monitoring and self-management app for mental health disorders like depression, anxiety, eating disorders and stress. A simple mood tracker and a beautiful mood journal help you to stay on track with your thoughts and emotions.

How it works

- A dynamic monitoring recognizes symptoms of mental health disorders

- Receive personalized recommendations based on your answers

- Helpful insights and statistics help you to detect patterns and triggers

- Psychological courses and mindfulness exercises can help you with mild and moderate symptoms

Description

If you experience symptoms of depression and anxiety like sadness, low self-esteem, brooding, fatigue or sleep problems, this is not uncommon. Ups and downs are a normal part of human psychology! But if you feel that these complaints last longer than a couple of days and they become a burden, you might want to check up on your mental health. MindDoc is a depression app that helps you track, monitor, and understand your complaints in a structured manner and, perhaps, find out which negative behavior could be connected with a worse well-being. At the end of the program, you will receive a detailed summary that you can also share with healthcare professionals, e.g. therapists, psychiatrists, or general physicians. During the screening period, you will find helpful information on psychology, signs of depression, therapy and mental health.


About MindDoc

The app was developed with psychotherapists and scientists and can be used by anyone - whether as support in the context of regular psychotherapy or as free and anonymous help.

You can find more information about our terms of use here:

http://minddoc.com/en/terms-services/

Here you can learn more about our privacy policy:
https://minddoc.com/en/privacy

Regulatory Information

MindDoc is a risk class I medical product according to the Council Directive 93/42/EEC Appendix IX.3 rule 12. We declare that the MindDoc monitoring and self-management application meets the provisions of Annex VII of the Council Directive 93/42/EEC for medical devices. Our EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Intended medical purpose

The MindDoc monitoring and self-management application medical device provides continuous long-term sign and symptom monitoring of common mental disorders. This protocol is supplemented by courses and exercises. This enables users to recognize patterns in their symptom trajectories which then can be shared with a mental health care provider and used for self-management. MindDoc thus

1. provides users orientation regarding the need to consult a mental health care provider by providing an assessment of the general emotional health. A mental health care provider then can include the summary of the protocols in his overall diagnostic and clinical assessment.

2. enables users to self-manage symptoms and related problems by providing both transdiagnostic and disorder-specific evidence-based courses and exercises which help them to recognize, understand, and cope with signs and symptoms of mental disorders by self-initiating behavior change.

Important Note

The application explicitly does not replace the diagnosis by a mental health care provider, but can only give orientation on whether to consult a mental health care provider who then can include the results of the medical device in diagnostic processes. The application explicitly does not replace psychotherapy.

Please read the Instruction of Use and information about warnings and contraindications that are provided at http://minddoc.com/en/ce-en/ carefully before you use the app

Take your first step and download MindDoc for free.
MindDoc is een toonaangevende app voor monitoring en zelfmanagement voor psychische stoornissen zoals depressie, angst, eetstoornissen en stress. Een eenvoudige stemmings-tracker en een mooi stemmingsdagboek helpen je om op schema te blijven met je gedachten en emoties.

Hoe het werkt

- Een dynamische monitoring herkent symptomen van psychische stoornissen

- Ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van uw antwoorden

- Handige inzichten en statistieken helpen u patronen en triggers te detecteren

- Psychologische cursussen en mindfulness-oefeningen kunnen u helpen bij milde en matige symptomen

Beschrijving

Als u symptomen van depressie en angst ervaart, zoals verdriet, een laag zelfbeeld, piekeren, vermoeidheid of slaapproblemen, is dit niet ongebruikelijk. Ups en downs zijn een normaal onderdeel van de menselijke psychologie! Maar als je het gevoel hebt dat deze klachten langer dan een paar dagen aanhouden en ze een last worden, wil je misschien je mentale gezondheid controleren. MindDoc is een depressie-app die u helpt uw ​​klachten op een gestructureerde manier op te volgen, te volgen en te begrijpen en, misschien, erachter te komen welk negatief gedrag verband zou kunnen houden met een slechter welzijn. Aan het einde van het programma ontvangt u een gedetailleerde samenvatting die u ook kunt delen met zorgverleners, bijv. therapeuten, psychiaters of huisartsen. Tijdens de screeningperiode vindt u nuttige informatie over psychologie, tekenen van depressie, therapie en geestelijke gezondheid.


Over MindDoc

De app is ontwikkeld in samenwerking met psychotherapeuten en wetenschappers en kan door iedereen worden gebruikt - als ondersteuning in de context van reguliere psychotherapie of als gratis en anonieme hulp.

U kunt hier meer informatie vinden over onze gebruiksvoorwaarden:

http://minddoc.com/en/terms-services/

Hier kunt u meer lezen over ons privacybeleid:
https://minddoc.com/en/privacy

Informatie over regelgeving

MindDoc is een medisch product van risicoklasse I volgens de Richtlijn 93/42 / EEG van de Raad, bijlage IX.3, regel 12. We verklaren dat de MindDoc-applicatie voor monitoring en zelfmanagement voldoet aan de bepalingen van bijlage VII van de Richtlijn 93/42 / EEG voor medische hulpmiddelen. Onze EU-conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Beoogd medisch doel

Het medische apparaat voor monitoring en zelfmanagement van MindDoc biedt continue langetermijnteken- en symptoombewaking van veelvoorkomende psychische stoornissen. Dit protocol wordt aangevuld met cursussen en oefeningen. Dit stelt gebruikers in staat patronen in hun symptoomtrajecten te herkennen die vervolgens kunnen worden gedeeld met een GGZ-zorgverlener en gebruikt voor zelfmanagement. MindDoc dus

1. biedt gebruikers oriëntatie op de noodzaak om een ​​GGZ-hulpverlener te raadplegen door middel van een inschatting van de algemene emotionele gezondheid. Een GGZ-verlener kan dan de samenvatting van de protocollen opnemen in zijn algehele diagnostische en klinische beoordeling.

2. stelt gebruikers in staat symptomen en gerelateerde problemen zelf te beheersen door zowel transdiagnostische als stoornisspecifieke, evidence-based cursussen en oefeningen aan te bieden die hen helpen tekenen en symptomen van psychische stoornissen te herkennen, begrijpen en ermee om te gaan door zelf-initiërende gedragsverandering.

Belangrijke opmerking

De applicatie vervangt expliciet de diagnose door een GGZ-hulpverlener niet, maar kan alleen oriëntatie geven op het al dan niet raadplegen van een GGZ-hulpverlener die vervolgens de resultaten van het hulpmiddel kan meenemen in diagnostische processen. De applicatie vervangt expliciet psychotherapie niet.

Lees de gebruiksinstructie en informatie over waarschuwingen en contra-indicaties die op http://minddoc.com/en/ce-en/ worden gegeven zorgvuldig door voordat u de app gebruikt

Zet uw eerste stap en download MindDoc gratis.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,5
34.859 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

This update contains improvements and bug fixes that solve some problems that occurred during the registration process.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
25 november 2020
Grootte
44M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
4.1.0
Android vereist
6.0 en hoger
Beoordeling van content
In-app-producten
US$ 6,49 - US$ 84,99 per item
Aangeboden door
MindDoc Health
Distributieovereenkomst
Leopoldstraße 159 80804 München
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.