Glimpse Notifications

Ingen åldersgräns
3 086
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Tired of having to press the power button to see new notifications?
Ex-iPhone user can can't believe Android doesn't offer such a basic function?
Your new phone doesn't have LED notification anymore?
Want to pull your phone out of your bag or pocket and immediately have it enabled?
Like to get repeated reminders for pending notifications?

Then this app is for you!


FINGERPRINT SENSORS AND SMARTLOCKS

Depending on your configuration, this app may need the Device Administrator permission.

To implement several (optional) features, Glimpse Notifications may need to turn off the screen. This happens with a delay imposed by Android and smart locks such as fingerprint sensors will keep working. Alternatively, the app may be registered as a device administrator. The screen is then locked immediately, but fingerprint sensors and other smart locks will no longer work.


FEATURES

• Keeps using the default lock screen
• Control how long the lock screen is shown
• Double-tap to lock
• Choose which apps whose notifications should turn on the screen
• Multiple Quiet Times to prevent the screen from turning on at a bad time
• Supports Lollipop+ Priority Interruptions and Marshmallow+ Do Not Disturb (DnD) modes
• Extensive pocket mode to prevent the screen from turning on in your pocket
• Double-tap to lock on the lock screen (only < Oreo)
• Recurring notifications
• Motion detection notices when you picket up the phone to check a new notification
• Using modern Android APIs this app is as compliant and energy efficient as possible
• No ads
• This is a private pet project - so it's free! No data is being collected!


MEDIA REVIEWS

XDA: http://www.xda-developers.com/an-updated-look-at-glimpse-notifications/
Lifehacker: http://lifehacker.com/glimpse-automatically-turns-your-screen-on-to-see-your-1700901832
Caschys Blog (German): http://stadt-bremerhaven.de/app-tipp-glimpse-notifications/


RESOURCES

XDA Development Thread: http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-glimpse-notifications-t3090575
FAQ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTmzykzOfZ8PgjfGVECvcjMv_3mvBAYko5EzxduQLmA3ljOVZbc-7nc-HxqUYqD9ao67FX5SWw8zITY/pub


PERMISSIONS

• BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE: Core permission to have the app being informed about new notifications. This is required.
• WAKE_LOCK: required to turn on the screen
• READ_EXTERNAL_STORAGE: to determine the duration of custom notification sounds.
• SYSTEM_ALERT_WINDOW: to implement double-tap to lock and to notice user interactions when a customized lockscreen display time is chosen.
• BIND_DEVICE_ADMIN: for custom lock screen durations or double tap to lock, you can chose to register it as a Device Administrator to fully and immediately lock the screen.
• VIBRATE: recurring notifications can be indicated using a vibration pattern


PERSISTENT NOTIFICATION ON SAMSUNG DEVICES

Please read the FAQ post to understand why this is necessary: https://docs.google.com/document/d/1REF7GWDfjR8ll0ztzYLdKAHd7L3cv47MJJHGNtwbYjM/#heading=h.4qeprx59ntit


NOTE FOR SAMSUNG EDGE LIGHTING

Edge lighting and Glimpse Notifications try to solve the same problem. To avoid conflicts, it is recommended to disable Edge lighting or at least remove Glimpse Notifications from Edge lighting.


EXCLUSION OF LIABILITY

Nullgrad Apps cannot be held responsible for damages happening by using this app. This includes, but is not limited to, notifications being missed or misinterpreted due some function of Glimpse Notifications.
Trött på att du måste trycka på strömbrytaren för att se nya meddelanden?
Ex-iPhone-användare kan inte tro att Android inte erbjuder en sådan grundläggande funktion?
Din nya telefon har inte någon LED-meddelande längre?
Vill du dra telefonen ur din väska eller fickan och omedelbart ha den aktiverad?
Gilla att få upprepade påminnelser för väntar meddelanden?

Då är den här appen för dig!


FINGERPRINT SENSORER OCH SMARTLOCKS

Beroende på din konfiguration kan den här appen behöva behörigheten för enhetsadministratör.

För att implementera flera (valfria) funktioner kan Glimpse Notifications behöva stänga av skärmen. Detta händer med en försenad uppmaning från Android och smarta lås som fingeravtryckssensorer fortsätter att fungera. Alternativt kan appen vara registrerad som enhetsadministratör. Skärmen låses omedelbart, men fingeravtryckssensorer och andra smarta lås fungerar inte längre.


FUNKTIONER

• Innehåller standardlåsskärmen
• Kontrollera hur länge låsskärmen visas
• Dubbelklicka för att låsa
• Välj vilka appar vars meddelanden ska sättas på skärmen
• Flera tysta tider för att förhindra att skärmen slås på dåligt
• Stöder Lollipop + Prioritetsavbrott och Marshmallow + Stör ej (DnD) lägen
• Omfattande fickläge för att förhindra att skärmen slår på i fickan
• Dubbelklicka för att låsa på låsskärmen (endast • Återkommande anmälningar
• Meddelanden om rörelsedetektering när du hämtar telefonen för att kontrollera en ny anmälan
• Med moderna Android APIs är den här applikationen så kompatibel och energieffektiv som möjligt
• Inga annonser
• Detta är ett privat husdjursprojekt - så det är gratis! Inga data samlas in!


MEDIA-RESULTAT

XDA: http://www.xda-developers.com/an-updated-look-at-glimpse-notifications/
Lifehacker: http://lifehacker.com/glimpse-automatically-turns-your-screen-on-to-see-your-1700901832
Caschys Blog (tyska): http://stadt-bremerhaven.de/app-tipp-glimpse-notifications/


MEDEL

XDA Development Thread: http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-glimpse-notifications-t3090575
Vanliga frågor: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTmzykzOfZ8PgjfGVECvcjMv_3mvBAYko5EzxduQLmA3ljOVZbc-7nc-HxqUYqD9ao67FX5SWw8zITY/pub


TILLÅTELSER

• BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE: Kärnbehörighet för att appen ska bli informerad om nya meddelanden. Detta krävs.
• WAKE_LOCK: krävs för att starta skärmen
• READ_EXTERNAL_STORAGE: för att bestämma varaktigheten för anpassade meddelandelyckor.
• SYSTEM_ALERT_WINDOW: att implementera dubbeltryck för att låsa och notera användarinteraktioner när en anpassad låsskärmstiden visas.
• BIND_DEVICE_ADMIN: för anpassade låsskärmens varaktighet eller dubbelklikk för att låsa, kan du välja att registrera det som enhetsadministratör för att helt och hållet låsa skärmen.
• VIBRATE: återkommande anmälningar kan anges med hjälp av ett vibrationsmönster


PERSISTENT NOTIFICATION ON SAMSUNG DEVICES

Vänligen läs FAQ-posten för att förstå varför detta är nödvändigt: https://docs.google.com/document/d/1REF7GWDfjR8ll0ztzYLdKAHd7L3cv47MJJHGNtwbYjM/#heading=h.4qeprx59ntit


ANMÄRKNING FÖR SAMSUNG EDGE LIGHTING

Kantbelysning och glimtmeddelanden försöker lösa samma problem. För att undvika konflikter rekommenderas att inaktivera kantbelysning eller åtminstone ta bort glimtmeddelanden från kantbelysning.


EXCLUSION OF ANSVAR

Nullgrad Apps kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår genom att använda den här appen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att meddelanden missas eller tolkas på grund av någon funktion av Glimpse Notifications.
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,2
3 086 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

· new: option to have no custom lock screen timeout when activating manually
· fixed sometimes bogus Laydown-to-lock and raise-to-wake detection
· special hints for Xiaomi devices
· bugfixes
· translation updates
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
4 juni 2019
Storlek
1,9M
Installationer
100 000+
Aktuell version
3.0.3.5
Kräver Android
5.0 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Nullgrad Apps
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.