Disaster Alert

4 372
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Disaster Alert is a free, mobile app that provides individuals, families, and their loved ones with the information they need to stay safe anywhere in the world. Built on PDC’s DisasterAWARE® platform, Disaster Alert™ offers near real-time updates about 18 different types of active hazards as they are unfolding around the globe.

With Disaster Alert, you can customize early warning alerts, view situational analysis reports, and access modeled hazard impacts for select hazards in a single, easy-to-use map interface. Disaster Alert’s continuous stream of new information is automatically derived from only scientifically verified sources. When no official source is available, alerts are updated manually, presenting a small lag in time.

INCLUDED HAZARDS
Hazard updates provided with Disaster Alert include only active hazards. “Active Hazards” are part of a collection of recent incidents that have been designated as potentially hazardous to people, property, or assets by PDC.

Global events (Automated): Hurricanes (tropical cyclones / typhoons), earthquakes, tsunamis, volcanos, floods, wildfires. Also included for the U.S. only are tornados and winter storms.
Other Major events (Manual): Marine hazards, storms, droughts, and manmade incidents.Also included for Hawaii only are high surf advisories, high winds, and flash floods.

*Additional hazards will be included as new sources and algorithms are identified and verified.
NEW IN VERSION 4
*NEW: Free, customizable hazard alerts based on location and severity, with automatic updates as each new advisory is released
*NEW: Animated Layers (rainfall, clouds, winds, more…)
*NEW: Layers for tropical storm tracks and 20 other various incidents (including smaller earthquakes, etc.)
*NEW: Improved navigation and user experience, including user preferences for look and feel
*NEW: Support for select international languages (other languages are added over time)

OTHER KEY FEATURES
Interactive map interface displaying 18 different types of active hazards
Situational analysis reports including modeled impact analyses for select hazards
Customizable background maps
Map overlays with population densities, global cloud coverage, and more.
Disaster Alert to bezpłatna aplikacja mobilna, która zapewnia osobom, rodzinom i bliskim informacje, których potrzebują, aby zachować bezpieczeństwo w dowolnym miejscu na świecie. Zbudowany na platformie DisasterAWARE® PDC, Disaster Alert ™ oferuje niemal w czasie rzeczywistym aktualizację około 18 różnych typów aktywnych zagrożeń, które rozwijają się na całym świecie.
 
Dzięki alarmowi dotyczącemu katastrofy możesz dostosować ostrzeżenia o wczesnym ostrzeżeniu, wyświetlać raporty z analiz sytuacyjnych i uzyskać dostęp do modelowanych zagrożeń dla wybranych zagrożeń w jednym, łatwym w użyciu interfejsie map. Natychmiastowy strumień nowych informacji o alarmie katastrofy pochodzi automatycznie tylko ze źródeł zweryfikowanych naukowo. Gdy brak oficjalnego źródła, alerty są aktualizowane ręcznie, przedstawiając niewielkie opóźnienie w czasie.
 
ZAWIERAJĄ ZAGROŻENIA
Aktualizacje zagrożeń dostarczane z alarmami o katastrofach obejmują tylko aktywne zagrożenia. "Aktywne zagrożenia" są częścią zbioru niedawnych incydentów, które zostały oznaczone jako potencjalnie niebezpieczne dla ludzi, mienia lub aktywów przez PDC.
 
Globalne wydarzenia (zautomatyzowane): huragany (cyklony tropikalne / tajfuny), trzęsienia ziemi, tsunami, wulkany, powodzie, pożary. W przypadku Stanów Zjednoczonych uwzględnione są tylko tornada i zimowe burze.
Inne ważne wydarzenia (Podręcznik): Zagrożenia morskie, burze, susze i incydenty spowodowane przez człowieka. Uwzględniane są również tylko na Hawajach, gdzie są wysokie ostrzeżenia o falach, silne wiatry i gwałtowne powodzie.
 
* Dodatkowe zagrożenia zostaną uwzględnione jako nowe źródła i zostaną zidentyfikowane i zweryfikowane algorytmy.
NOWOŚĆ W WERSJI 4
* NOWOŚĆ: bezpłatne, konfigurowalne alerty o zagrożeniach w zależności od lokalizacji i zaawansowania, z automatycznymi aktualizacjami po opublikowaniu każdego nowego poradnika
* NOWOŚĆ: animowane warstwy (opady, chmury, wiatry, więcej ...)
* NOWOŚĆ: warstwy tropikalnych sztormów i 20 innych różnych zdarzeń (w tym mniejsze trzęsienia ziemi itp.)
* NOWOŚĆ: poprawiona nawigacja i wygoda korzystania z urządzenia, w tym preferencje użytkownika dotyczące wyglądu i sposobu działania
* NOWOŚĆ: Obsługa wybranych języków międzynarodowych (inne języki są dodawane z upływem czasu)
 
INNE NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Interaktywny interfejs mapy wyświetlający 18 różnych typów aktywnych zagrożeń
Raporty analizy sytuacyjnej zawierające modelowe analizy wpływu dla wybranych zagrożeń
Konfigurowalne mapy tła
Nakładki map z gęstością zaludnienia, zasięgiem globalnej chmury i wieloma innymi.
Więcej informacji
Zwiń
4,1
Łącznie: 4 372
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

- Free, customizable hazard alerts based on location and severity, with automatic updates as each new advisory is released
- Animated Layers (rainfall, clouds, winds, more…)
- Layers for tropical storm tracks and 20 other various incidents (including smaller earthquakes, etc.)
- Improved navigation and user experience, including user preferences for look and feel
- Support for select international languages (other languages are added over time)
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
21 grudnia 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Sprzedawca
Pacific Disaster Center
Deweloper
1305 North Holopono Street, Suite 2 Kihei, Hawaii, 96753 United States
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.