Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

The AVK app is a tool, both for internal and external use. The variety of functions will be described here in this guide. The calculating functions are:

- Flow calculator
- Water loss calculator
- Pressure loss calculator
- Power consumption calculator
- Emission calculator

The flow calculator needs two out of three inputs to make the calculator calculate the third – DN-class, flow velocity or flow rate. It doesn’t matter which of the three you type. If you give the input of flow velocity and flow rate, the DN-class will be calculated, but in a nominal size. The flow calculator knows the standard DN-classes and will therefor suggest a standard size and make you adjust the flow velocity or the flow rate, up or down.

The water loss calculator is calculating the amount of water lost in a pipe, in case of a leakage. The water loss calculator needs two inputs, the pressure of the pipe and the hole diameter. When these two inputs has been typed, the amount of water lost per hour, day and year is calculated.

The pressure loss calculator is calculating the pressure loss in a specific valve to a given flow rate. Therefor the pressure loss calculator needs the input of the flow rate and the valve flow factor (Kv-value). The valve flow factor can be typed as an arbitrary value, or by the use of the AVK valve picker. In the AVK valve picker a variety of AVK valves is present, with Kv-values to each specific valve series and DN-class. The pressure loss is calculated in bars.

The power consumption calculator is calculating the corresponding power consumption to a pressure loss at a given flow rate. Therefor the power consumption calculator needs the input of the flow rate, pressure difference and an efficiency grade for a pump. The efficiency grade is 0,80 as default. When the input is typed the power consumption is calculated in the amount of kWh/yr.

The emission calculator is calculating the CO2 emission from the power consumption at a given energy source. The emission calculator needs the input of the power consumption, in the amount of kWh/yr, and the emission factor, in the amount of g*CO2eq/kWh. The emission factor can be typed as an arbitrary value or an energy source can be picked from the app. In the energy source picker nine different energy sources will appear. It is possible to pick one energy source and set it for 100% of the energy, or divide the amount of energy on more than one energy source, by setting the percent relation between them.

Every time a calculation has been made, it is saved in the calculation history. The calculation history will be available in the top-right corner on the front page, or in each of the calculators in the top-right corner under history. Some of the calculators is connected to each other, in a way where it is possible to use one calculation in another calculation, by finding it in the calculation history and press insert. For instance if a calculation is made in the flow calculator, it is possible to use the result in the pressure loss calculator.

In the AVK toolbox it is possible to export the calculations as a PDF-file to an E-mail address. Open the calculation history and press share, then select your E-mail program, and send the mail to the desired E-mail address.
Besides these calculating features, the AVK toolbox will also bring a know-how feature where different technical information will appear. The last feature of the app, is an about AVK feature. Here will the AVK history will appear and some other useful information.
Den AVK app er et værktøj, både til intern og ekstern brug. De mange forskellige funktioner vil blive beskrevet her i denne vejledning. De beregning funktioner er:
  
- Flow regnemaskine
- Vand tab lommeregner
- Tryktab regnemaskine
- Lommeregner Strømforbrug
- Emission regnemaskine
  
Strømmen regnemaskine behov to ud af tre indgange til at gøre lommeregneren beregne den tredje - DN-klasse, flow hastighed eller strømningshastigheden. Det er ligegyldigt, hvilken af ​​de tre du skriver. Hvis du giver input af flowhastigheden og strømningshastighed, vil DN-klasse beregnes, men i en nominel størrelse. Strømmen lommeregner kender standard DN-klasser, og vil derfor foreslå en standard størrelse og gøre dig justere flowhastigheden eller strømningshastigheden, op eller ned.
  
Vandtabet regnemaskine beregner mængden af ​​vand tabt i et rør, i tilfælde af en lækage. Vandtabet regnemaskine behov to indgange, trykket af røret og huldiameteren. Når disse to indgange er indtastet, er mængden af ​​vand tabt i timen, dag og år beregnet.
  
Tryktabet regnemaskine beregner tryktabet i et specifikt ventil til en given strømningshastighed. Hertil tryktabet regnemaskinen input af strømningshastighed og ventilen flow (Kv-værdi). Ventilen flowfaktor kan skrives som en arbitrær værdi, eller ved anvendelse af AVK ventil picker. I AVK ventil picker en række AVK ventiler er til stede, med Kv-værdier til hver enkelt ventil serier og DN-klasse. Tryktabet beregnes i barer.
  
Regnemaskinen strømforbrug beregner den tilsvarende strømforbrug til et tryktab ved en given strømningshastighed. Hertil regnemaskinen strømforbrug behov input af strømningshastigheden, trykforskel og en virkningsgrad for en pumpe. Virkningsgraden klasse er 0,80 som standard. Når indgangen indtastet strømforbruget beregnes i mængden af ​​kWh / år.
  
Emissionen regnemaskine beregner CO2-udledningen fra elforbruget ved en given energikilde. Emissionen regnemaskine har brug for input af strømforbruget, i mængden af ​​kWh / år, og emissionsfaktoren, i mængden af ​​g * CO2-ækvivalenter / kWh. Emissionsfaktoren kan skrives som en arbitrær værdi eller en energikilde kan plukkes fra app. I energikilde picker vil ni forskellige energikilder vises. Det er muligt at vælge en energikilde, og sæt den til 100% af den energi, eller dividere den mængde energi på mere end én energikilde, ved at indstille procent relation mellem dem.
  
Hver gang en beregning er foretaget, gemmes det i beregningen historie. Beregningen historie vil være tilgængelig i øverste højre hjørne på forsiden, eller i hvert af de regnemaskiner i øverste højre hjørne under historien. Nogle af regnemaskiner er forbundet til hinanden, på en måde, hvor det er muligt at anvende én beregning i en anden beregning, ved at finde det i beregningen historie og tryk insert. For eksempel hvis en beregning i strømmen regnemaskine, er det muligt at anvende resultatet i tryktabet regnemaskine.
  
I AVK værktøjskassen er det muligt at eksportere beregningerne som en PDF-fil til en e-mail-adresse. Åbn beregning historie og tryk aktie, og vælg derefter din e-mail-program, og sende mailen til den ønskede e-mail-adresse.
Udover disse beregning funktioner vil AVK værktøjskassen også bringe en know-how funktion, hvor forskellige tekniske oplysninger vises. Den sidste funktion af app, er en om AVK funktion. Her vil AVK historie vises og nogle andre nyttige oplysninger.
Læs mere
4,4
13 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

v1.0.221
Minor bug fixes.
Added PDF generating progress dialog.
Læs mere

Yderligere oplysninger

Opdateret
3. november 2016
Størrelse
16M
Installationer
1.000+
Aktuel version
1.0.221
Kræver Android
4.1 eller nyere
Indholdsklassificering
Tilladelser
Udbydes af
AVK Holding A/S
©2018 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.