Tromsø Taxi

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Vi gjør taxituren enda enklere! Bestill og betal taxituren med mobilen.

Tromsø Taxi er appen som gjør det enkelt og raskt å bestille taxi. Du kan nå også betale taxien når du bestiller den. Vipps eller betal med kort! Du sparer tid, slipper å ta frem kortet, og vet hva taxituren vil koste før turen starter. Velg mellom å betale turen med Vipps, med kort du selv lagrer i appen, eller i taksameteret i bilen. Du velger selv det du trives best med.
Du får en tur med forutsigbar pris, enkel betaling og tilgang på kvittering, og er enda raskere ut av bilen når turen er slutt.

Denne versjonen inkluderer:
• Enkel bestilling
• Betal makspris i appen
• Støtter Vipps og betaling med kort!
• Lagre flere kort – alle du ønsker å betale taxien med
• Se kvittering for turen i app, og send den enkelt med e-post
• Vurder turen når du er ferdig – slik at vi kan bli enda bedre!

Betaling i appen krever at turen går direkte fra hentested til leveringssted. Du kan altså ikke stoppe på veien, eller kjøre en omvei. Bestilling kan gjøres for taxi i nesten hele Norge. Tjenesten er gratis og kan brukes i mange andre byer i Norge.

Slik bruker du Tromsø Taxis App

Første gang du tar i bruk Taxifix må du registrere deg. Dette for at vi skal vite at det er deg vi kommuniserer med, og at ikke mobilnummeret ditt blir misbrukt.

Når du åpner appen etter å ha registrert deg, kommer du til et aktivt kart som viser hvor du befinner deg. Du kan velge henteadresse på flere måter. I kartet kan du velge på to måter; ut fra posisjonen som automatisk velges for deg, eller ved å bevege på kartet og sette markøren der du ønsker å hentes. Ønsker du heller å skrive inn adresse kan du gjøre dette. Du må aktivere stedstjenester for at kartfunksjonen skal fungere.

Når du skal ha bil kan du enten bestille taxi med det samme, eller velge et senere hentetidspunkt. Ved behov kan du skrive en kommentar om henteadressen som sjåføren får i taksameteret.
Ønsker du å betale bilen i appen velger du makspris. Da må du skrive inn adressen du skal reise til, slik at vi kan gi deg en fornuftig pris på turen. Videre velger du om du vil betale med Vipps eller med et kort du registrerer i appen. Begge deler er veldig enkelt!
Når du har bekreftet bestillingen din får du først et referansenummer i appen, og deretter ser du hvilken taxi som har takket ja til turen, og er på vei til deg. Bestillingen kan kanselleres inntil en bil har takket ja til turen. Bilens nummer finner du igjen på taklampen når bilen kommer. Pass på at du tar riktig taxi.

Tilbakemeldinger og Tromsø Taxi App-hjelp

Tromsø Taxi er en del af Taxifix og vi skal til enhver tid tilby den beste taxituren, og vi har som mål å være levere best taxi i Skandinavia. Våre sjåfører har i gjennomsnitt mer enn 9 år bak rattet og kjenner byen bedre enn de aller fleste. Skulle du oppleve turer, hendelser eller andre ting du lurer på oppfordrer vi til å ta kontakt med oss. Send en e-post til kvalitet@taxifix.no. For mer informasjon se www.taxifix.no.

God tur!
We make taxi trip even easier! Order and pay for the taxi ride with your mobile.

Tromsø Taxi's app that makes it easy and quick to order a taxi. You can now also pay the taxi when you order it. Tilt or pay by card! You'll save time, have to take the card and know what taxi trip will cost before the tour starts. Choose between paying trip with tilt, with short you store in your app, or the meter in the car. You choose what you are happiest with.
You get a ride with predictable cost, easy payment and access on the receipt, and is even faster out of the car when you are done.

This version includes:
• Easy Ordering
• Pay maximum price of the app
• Supports tilt and credit card payments!
• Save more cards - all you want to pay the taxi with
• See receipt for the trip in the app, and send it easy by e-mail
• Consider the trip when you are done - so that we can be even better!

Payment in application requires that the tour goes directly from the pick-up point to the delivery point. So you can not stop on the road or driving detour. Bookings can be made for taxi for almost all of Norway. The service is free and can be used in many other cities in Norway.

To use Tromso Taxis App

The first time you use Taxifix must register. This for us to know that it is you we communicate with, and that is not your mobile phone number is being misused.

When you open the app after signing up, you come to an active map showing where you are. You can choose to fetch address in several ways. In the map you can choose two ways; out of position which will automatically be selected for you, or by moving the map and put the cursor where you want to capture. If you'd rather enter the address you can do this. You must enable location services for that map feature to work.

When you have a car you can either book a taxi with the same, or opt for a later pickup time. If necessary, write a comment about fetch address as the driver gets in the taximeter.
If you wish to pay your car in the app, select the maximum price. Then you have to enter the address you're going to, so we can give you a reasonable price for the ride. Furthermore, choose whether you want to pay with tilting or with a card to register in the app. Both are very easy!
Once you have confirmed your order, you are first a reference number in the app, and then you see the taxi who has agreed to ride and is on its way to you. Reservations can be canceled until a car has agreed to take the trip. The car number can be left on the ceiling light when the car is going. Make sure you take proper taxi.

Feedback and Tromsø Taxi App Help

Tromsø Taxi is part af Taxifix and we must at all times provide the best taxi ride, and we aim to be delivering the best taxi in Scandinavia. Our drivers have an average of more than nine years behind the wheel and know the city better than most. Should you encounter tours, events or other questions you are invited to contact us. Send an e-mail kvalitet@taxifix.no. For more information see www.taxifix.no.

Good trip!
Read more
Collapse
3.4
48 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Minor bugfixes. Added support for 3 person cars.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 22, 2020
Size
Varies with device
Installs
10,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
BNR A/S
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.