Stress af

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Stresset, urolig og anspændt? Denne app lærer dig på få dage at slappe af og eliminere skadelig stress på de allermest grundlæggende niveauer.

Første trin i dette effektive antistresskursus lærer dig at slappe af fysisk såvel som mentalt. Andet trin lærer dig at gøre det dybere og hurtigere. Tredje trin lærer dig, hvordan du selv udløser afslapningen, så du fremover får fuldt udbytte af selv en kort powernap. Tilsammen hjælper øvelserne dig til at nulstille dit nervesystem, så den daglige stress ikke bliver en kronisk tilstand.

De guidede øvelser rummer inspirerende storytelling og specifikke anvisninger, som er lette at følge. Det hele er akkompagneret af afslappende lyde, der målrettet påvirker både dit sind og din krop til indre ro og afslapning. Kurset er specielt udviklet til at hjælpe din underbevidsthed og dit nervesystem til at slappe af, så du kan give permanent slip på den skadelige stress.

Undervejs lærer du desuden en simpel, men effektiv teknik, du kan bruge til at ændre på situationer, hvor du oplever utilstrækkelighed eller stress. Denne teknik hjælper dig til at associere styrkende ressourcer til udfordrende situationer, så du kan begynde at føle dig mere rolig og kompetent, når du møder dem.

Appen bygger på cd’en ”Slap af – og styr din stress bedre”, som er udviklet af NLP- og coachtræner Pete Andersen, der i årevis har hjulpet mennesker af med skadelig stress. Pete Andersen har talt om stress mange år, før problemet blev almen kendt, og han er specialist i at få dig til at slappe af og føle dig godt tilpas. Du kan se mere om Pete Andersen på www.peteandersen.dk.

Appen indeholder:

• Indledning og overblik
• Trin 1: Lær at slappe dybt af
• Trin 2: Lær hurtig afslapning
• Trin 3: Lær at gøre det selv
• Det har du lært.

Trin 1 er gratis, og trin 2 og 3 kan købes for kun 25 kr. pr. trin.

Det største udbytte får du ved at udføre øvelsen på hvert af de 3 trin 10 dage i træk. Appen indeholder derfor en tæller, der holder styr på, hvor mange dage du har lyttet til hvert trin. Hvis du hører øvelsen flere gang på samme dag, tæller det dog kun som én dag. Hvis du holder pause en dag, så tæller den en dag ned igen, da aflytningen helst skal ske hver dag, for at du får det optimale ud af appen. Når et niveau når op på 10, starter tælleren på det næste niveau. Først når alle tre tællere når op på 10, holder appen op med at tælle dage. På det tidspunkt er du færdiguddannet som ‘afslapper’.

OBS: Lyt ikke til denne app, når du kører bil eller er ansvarlig for arbejdende maskiner. Lyt kun til den, når du på en sikker måde kan ignorere den ydre verden og slappe helt af.
Stressed, anxious and tense? This app teaches you a few days to relax and eliminate harmful stress on the most fundamental levels.

The first step of this effective anti-stress course teaches you to relax physically and mentally. Second Step teaches you to make it deeper and faster. Third step teaches you how to self-timer relaxation, so you continue to benefit fully from even a short power nap. Together the exercises helps you to reset your nervous system, so the daily stress does not become a chronic condition.

The guided exercises contains inspiring storytelling and specific instructions are easy to follow. It's all accompanied by the relaxing sounds that targeted affects both your mind and your body to inner peace and relaxation. The course is specially designed to help your subconscious and your nervous system to relax so that you can give permanent release of harmful stress.

Along the way, also teaches you a simple but effective technique you can use to change the situations where you experience inadequacy or stress. This technique helps you to associate invigorating resources to challenging situations so that you can start to feel more calm and competent when you meet them.

The app builds on the CD "Relax - and control your stress better," developed by the NLP coach and trainer Pete Andersen, who for years has been helping people with harmful stress. Pete Andersen has spoken of stress for many years before the problem was generally known, and he is a specialist in getting you to relax and feel good about yourself. You can see more about Pete Andersen www.peteandersen.dk.

The app includes:

• Introduction and Overview
• Step 1: Learn to relax deeply by
• Step 2: Learn the fast relaxation
• Step 3: Learn to do it yourself
• That you have learned.

Step 1 is free, and steps 2 and 3 can be purchased for only 25 per. step.

The biggest benefit you get by performing the exercise on each of the 3 steps for 10 days straight. The app therefore contains a counter that keeps track of how many days you have listened to each step. If you hear this exercise several times on the same day, it counts only as one day. If you pause a day, then count it a day down again when listening ideally happen every day that you get the most out of the app. When the level reaches 10, the counter starts at the next level. Only when all three counters reaches 10, the app counting days. At that point you are qualified as 'relaxes'.

NOTE: Do not listen to this app when driving or responsible for working machines. Listen only to it when you safely can ignore the outside world and relax.
Read more
Collapse
3.4
55 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
May 28, 2014
Size
42M
Installs
5,000+
Current Version
1.0
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$4.60 per item
Permissions
Offered By
Bjarne Toftegård
Developer
Forebyg Stress ApS Hammerensgade 1, 2. 1267 København K
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.