Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Med Glad Tur app kan du kan nemt og hurtigt finde informationer om steders tilgængelighed ift. lige netop dine behov. Er du fx kørestolsbruger og vil besøge en café, en biograf, et bibliotek el. lign. er det ofte vigtigt at vide, om der er tilgængelig adgang, handicaptoilet, elevator og anden relevant information. Det kan du få med denne app.

App’en kan benyttes af alle, men henvender sig især til personer med handicap. Ud over at du kan finde informationer om steders tilgængelighed, kan du også selv tilføje og anmelde steder og på den måde hjælpe andre andre personer, der gerne vil besøge disse steder.

Du kan også tage billeder af særlige forhold ved stedet eller skrive en kommentar, der kan hjælpe andre, når de skal besøge stedet.

Brugerprofiler:
For at du kun får den information der er relevant for dig kan du vælge mellem disse brugerprofiler:

1. Døv
2. Kørestolsbruger
3. Blind
4. Astma & allergi
5. Rolige omgivelser & overblik
6. Nedsat syn
7. Gangbesværet
8. Kørestolsbruger eller el-scooter
9. Nedsat hørelse
10. Offentlige toiletter
11. Valgfri profil

Hvis du gerne vil sammensætte din egen profil, så du fx både får informationer om adgang til stedet og belysningen på det pågældende sted, kan du vælge “Valgfri profil”, som er skræddersyet til dine behov.

Funktioner og egenskaber:
1. Frisøgning
Er der et sted du gerne vil besøge (fx et stednavn, et koncerthus, en by eller en café i nærheden), kan indtaste søgningen på startsiden og få en liste over steder der matcher denne søgning. Stederne vil være sorteret efter afstanden til din placering.

2. I nærheden af mig:
Ved at klikke på “I nærheden af mig”, får du vist en liste over alle registrerede steder i nærheden af dig.

3. Kategorisøgning:
Hvis du vil finde steder i nærheden af dig inden for en bestemt kategori (Mad & drikke, Sundhed (fx læge), Overnatning m.m.), kan du klikke på denne kategori og se en liste med alle steder inden for denne kategori sorteret efter afstanden til din placering.

4. Kortvisning
Du kan altid få stederne i nærheden af dig vist på et kort i stedet for på en liste.

5. Stedets farvekoder:
Hvert sted har et ikon og en farvekode, som er defineret på følgende måde:
a) Grøn tommelfinger op: Stedet er anmeldt og tilgængeligheden er god ift. din profil.
b) Gul tommelfinger vandret: Stedet er helt eller delvist anmeldt og tilgængeligheden er middelgod ift. din profil.
c) Rød tommelfinger ned: Stedet er anmeldt og tilgængeligheden er ikke god ift. din profil.
d) Grå cirkel: Stedet er ikke anmeldt endnu.

6. Opret sted
Du kan oprette steder som ikke allerede er i app’en. Når du opretter et sted kan du uploade eller tage et foto af stedet og tilføje andre relevante informationer (stedkategori, adresse, telefonnummer, kontakt, website, åbningstider, beskrivelse og åbningstider)

7. Rediger sted
Hvis finder forkerte oplysninger om et sted, kan du redigere dem, hvis du er oprettet som bruger.

8. Anmeld sted:
Anmeld steder ift. dine behov til tilgængelighed.

9. Tilføj kommentarer og billeder til sted
Er der nogle særlige forhold ved stedet som du mener kan være brugbart for andre brugere kan du tilføje det i kommentarer og tilføje relevante billeder (fx billeder indgangsparti, indretning, toiletforhold m.m.)

Konto
På “Min side” kan du ændre dit brugernavn, tilmelde dig nyhedsbrev og ændre din profil.

Glad Tur ønsker dig god fornøjelse med App’en.
With Happy Tour app you can easily and quickly find information on the Places accessibility relation. Exactly your needs. Are you, for example, a wheelchair user and want to visit a cafe, a cinema, a library electricity. or the like. it is often important to know whether there is available access, disabled toilet, lift and other relevant information. You can get with this app.

The app can be used by everyone, but is primarily aimed at people with disabilities. Besides you can find information about the Places availability, you can also add and review places and thus help other other people who would like to visit these places.

You can also take pictures of the particular characteristics of the site or add a comment to help others when they need to visit the place.

User Profiles:
For that you only get the information relevant to you, you can choose between these user profiles:

1 Deaf
2 Wheelchair User
3 Blind
4 Asthma & Allergy
5 Quiet environment & Overview
6 Impaired vision
7 Gang Hassle
8 Wheelchair User or electric scooter
9 Hard of Hearing
10 Public Toilets
11 Optional profile

If you want to build your own profile, for example, you both get information about access to the site and the lighting at that point, you can select "Optional profile", which is tailored to your needs.

Options and Features:
1 Free Browse
Is there a place you would like to visit (such as a place name, a concert hall, a city or a cafe nearby), can enter the search on the home page and get a list of sites that match this search. The sites will be sorted by distance from your location.

2 Near Me:
By clicking on "Near Me", you'll see a list of all registered places near you.

3 Category Search:
To find locations near you within a particular category (Food & Beverage, Health & Beauty (eg physicians), Accommodation etc.), you can click on this category and see a list of all sites in this category sorted by the distance to the your location.

4 Map view
You can always get places near you shown on a map instead of a list.

5th place of color codes:
Each site has an icon and a color code which is defined as follows:
a) Green thumbs up: The site has been notified and availability is good relation. your profile.
b) Yellow thumb horizontally: The place is fully or partially reported and availability is medium compared. your profile.
c) Red Thumb down: The site has been notified and availability is not good compared. your profile.
d) Grey circle: The place has not been reviewed yet.

6 Add place
You can create places that are not already in the app. When you create a place you can upload or take a photo of the site and add other relevant information (place category, address, phone number, contact, website, opening hours, description and hours of operation)

7 Edit place
If finds incorrect information about a place, you can edit them if you are a registered user.

8 Report site:
Report places compared. Your needs for accessibility.

9 Add comments and pictures to place
Are there any particular characteristics of the place that you think may be useful for other users, you can add it in the comments and add relevant images (eg photos porches, interior design, toilet facilities etc.)

Account
On the "My Page" you can change your username, sign up for newsletters and change your profile.

Happy Touring hope you enjoy the app.
Read more

Reviews

3.9
9 total
53
43
32
21
1
Loading...

What's New

Små rettelser
Read more

Additional Information

Updated
March 20, 2015
Size
3.7M
Installs
100+
Current Version
1.0.4
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Unrated
Warning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.
Permissions
Offered By
Glad Fonden
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.