Mit Fund - detektor fund & sporlog

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Mit Fund er en metal detektor App til din smartphone - direkte integreret med website www.mitfund.dk så du kan se, dele og indsende fund til de danske museer.

Indbygget sporlog
Aktiver GPS og log dit fund i UTM format
Du kan tage billeder af dine fund ude i marken
Du behøver ikke have mobil data aktiveret for at kunne bruge appen
Synkroniser data når du kommer hjem - så har du altid en historie over hvor du har lavet dine fund.
Spredningskort over fund

Systemet fungere kort fortalt ved at man i marken gør et fund, og her starter man programmet som henter en GPS position (mobil data er ikke påkrævet) - man laver en log i telefonen med ganske få klik og tager eventuelt et eller flere billeder af sit fund.

Når man kommer hjem, eller hvor man ellers har et godt data signal - synkroniserer man sin telefon med serveren, og alle fund dukker op under "Dine Fund" på siden www.mitfund.dk , hvor de kan uddybes yderligere, beskrives og man kan eventuelt lægge flere billeder op af sit nu rensede fund. Her kan fundet også bedømmes med Tommelfinger op eller ned samt anbefale museer at tage et kig på fundet (Museumsværdigt fund)

Sikre data!
Alle dine data er fortrolige, især GPS kort koordinater er det som udgangspunkt kun dig der kan se, dog får Nationalmuseet og museerne med tiden adgang til at kunne logge på og se alle fund med alle detaljer. Alt kommunikation med serveren foregår via HTTPS som er kraftigt krypteret.

Hvad bør logges?
Som udgangspunkt, alt der kan have historisk interesse - et eksempel kunne være ting der er ældre end 50 år, men som reelt set kan være interessante for museerne i fremtiden. Kort sagt er det op til den enkelte amatørarkæolog / metaldetektor fører at afgøre hvad han/hun ser som værende interessant.

Er det offentlige fund?
Den enkelte finder, afgør selv om det enkelte fund skal være offentligt eller helt privat - og kan derudover vælge at vise og skjule kortet på fundet. Det er kun offentlige fund, som andre medlemmer kan bedømme og give en anbefaling til museet.
My Fund is a metal detector app for your smartphone - directly integrated with website www.mitfund.dk so you can view, share and submit findings to the Danish museums.

built track log
Enable GPS and log your find in UTM format
You can take pictures of your findings in the field
You do not have mobile data enabled in order to use the app
Synchronize data when you come home - so you always have a story about where you've made your findings.
Spread Map findings

The system function brief by one in the field makes a discovery, and here starts one program that derive the GPS position (mobile data is not required) - to make a log in the phone with just a few clicks and take any one or more images of its finds.

When you get home, or wherever else you have a good data signal - sync to his phone with the server, and all findings shows up under "Your Fund" on page www.mitfund.dk where they can be deepened further described and one can possibly put more pictures up of its now purified findings. Here you can found also evaluated with thumbs up or down and recommend the museums to take a look at the result (Museum Worthy findings)

Secure data!
All your data is confidential, especially GPS map coordinates, it is basically only you can see, however, is the National Museum and the museums with time access to log in and see all the findings with all the details. All communication with the server is via HTTPS which is strongly encrypted.

What should be logged?
Basically, anything that can be of historical interest - an example would be things that are older than 50 years, but which is in fact may be of interest to museums in the future. In short, it is up to the individual amateur archaeologist / metal detector leads to determine what he / she sees as being interesting.

Is the public fund?
The individual finds decide whether the individual findings should be publicly or privately - and can also choose to show or hide the map of the found. It is the only public fund, which other members can rate and provide a recommendation to the museum.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

* Rettelser der gør det muligt at bruge sporloggen og waypoint menuen på nyere devices som Android 8 og 9
* Stabilitet
* Forbedringer
* Understøttelse af Sverige, Norge, Tyskland og England
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 30, 2019
Size
43M
Installs
1,000+
Current Version
1.51
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
Permissions
Offered By
Tom Frank Christensen
Developer
Livøvej 25B DK-8800 Viborg Denmark
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.