MyMedCards

5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

MyMedCards er en app-baseret løsning, der har til formål at højne kvaliteten og øge tilgængeligheden af faglig information til sundhedspersonalet. Løsningen er testet og videreudviklet i både regionalt og kommunalt regi.

Enhver læge, sygeplejerske, SOSA, SOSU og andet sundhedsfagligt personale kender den tunge uniform og de overfyldte og uopdaterede opslagstavler med diverse instrukser, actioncards, vejledninger mm. Men det vil vi i MyMedCards lave om på.

Således fører MyMedCards til følgende gevinster:

• Øget kvalitet af sundhedsfaglig information, således har sundhedspersonalet den nyeste og mest troværdige viden lige ved hånden, som kan medvirke til at forhindre fejl og utilsigtede hændelser.

• Øget tilgængelighed af relevant sundhedsfaglig information.

• Økonomiske besparelser, da vi eliminerer forbruget af papirer, udprint og laminering og samtidig reducerer tiden brugt på informationssøgning.

• Øget tryghed og patientomsorg, da personalet kan føle sig mere trygge ved at have nødvendig viden lige ved hånden

Løsningen er testet og videreudviklet i både regionalt og kommunalt regi, hvor adskillige allerede anvender løsningen (læs mere på wwww.mymedcards.dk/cases).

MyMedCards giver adgang til to forskellige løsninger:

MyMedCards FREE:
Denne er gratis og henvender sig til private sundhedsprofessionelle. Den indeholder en begrænset mængde af internationalt anerkendte actioncards og lommekort herunder hjertestopsalgoritmer, scoringssystemer, klassifikationssystemer mv.

MyMedCards PRO:
Denne løsning henvender sig til sundhedsinstitutioner herunder regioner, hospitaler, afdelinger, kommuner og private sundhedsfaglige virksomheder. Den giver mulighed for at levere alle praktiske og faglige informationer til jeres sundhedspersonale - lokale såvel som nationale – via egen specialtilrettede version af MyMedCards app’en. Informationerne i app’en opdateres og vedligeholdes med få klik og holder således altid personalet up-to-date. Relevant viden samles ét sted, og personalet kan koncentrere sig om kerneopgaven – borgerne og patienterne.

Vil du høre mere om vores løsninger, så kontakt os endelig på kontakt@mymedcards.dk eller se mere på vores hjemmeside www.mymedcards.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen.


Er du kunde i MMC?

Hvis du arbejder et af følgende steder kan du anvende PRO:
• Region Nordjylland (RN),
• Favrskov Kommune (ældreforvaltning og socialforvaltning)
• Fælles Akutmodtagelse (FAM) og Anæstesiologisk afdeling på OUH i Region Syddanmark (RSYD)
• Gynækologi og obstetrik på Sjællands Universitetshospital i Roskilde
• Randers Kommune
• Sall Friplejehjem, Danske Diakoner
• Randers Akutmodtagelse
Updated on
May 22, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available