MyMedCards

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

MyMedCards er en app-baseret løsning, der har til formål at højne kvaliteten og øge tilgængeligheden af faglig information til sundhedspersonalet. Løsningen er testet og videreudviklet i både regionalt og kommunalt regi.

Enhver læge, sygeplejerske, SOSA, SOSU og andet sundhedsfagligt personale kender den tunge uniform og de overfyldte og uopdaterede opslagstavler med diverse instrukser, actioncards, vejledninger mm. Men det vil vi i MyMedCards lave om på.

Således fører MyMedCards til følgende gevinster:

• Øget kvalitet af sundhedsfaglig information, således har sundhedspersonalet den nyeste og mest troværdige viden lige ved hånden, som kan medvirke til at forhindre fejl og utilsigtede hændelser.

• Øget tilgængelighed af relevant sundhedsfaglig information.

• Økonomiske besparelser, da vi eliminerer forbruget af papirer, udprint og laminering og samtidig reducerer tiden brugt på informationssøgning.

• Øget tryghed og patientomsorg, da personalet kan føle sig mere trygge ved at have nødvendig viden lige ved hånden

Løsningen er testet og videreudviklet i både regionalt og kommunalt regi, hvor adskillige allerede anvender løsningen (læs mere på wwww.mymedcards.dk/cases).

MyMedCards giver adgang til to forskellige løsninger:

MyMedCards FREE:
Denne er gratis og henvender sig til private sundhedsprofessionelle. Den indeholder en begrænset mængde af internationalt anerkendte actioncards og lommekort herunder hjertestopsalgoritmer, scoringssystemer, klassifikationssystemer mv.

MyMedCards PRO:
Denne løsning henvender sig til sundhedsinstitutioner herunder regioner, hospitaler, afdelinger, kommuner og private sundhedsfaglige virksomheder. Den giver mulighed for at levere alle praktiske og faglige informationer til jeres sundhedspersonale - lokale såvel som nationale – via egen specialtilrettede version af MyMedCards app’en. Informationerne i app’en opdateres og vedligeholdes med få klik og holder således altid personalet up-to-date. Relevant viden samles ét sted, og personalet kan koncentrere sig om kerneopgaven – borgerne og patienterne.

Vil du høre mere om vores løsninger, så kontakt os endelig på kontakt@mymedcards.dk eller se mere på vores hjemmeside www.mymedcards.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen.


Er du kunde i MMC?

Hvis du arbejder et af følgende steder kan du anvende PRO:
• Region Nordjylland (RN),
• Favrskov Kommune (ældreforvaltning og socialforvaltning)
• Fælles Akutmodtagelse (FAM) og Anæstesiologisk afdeling på OUH i Region Syddanmark (RSYD)
• Gynækologi og obstetrik på Sjællands Universitetshospital i Roskilde
• Randers Kommune
• Sall Friplejehjem, Danske Diakoner
• Randers Akutmodtagelse
MyMedCards is an app-based solution that aims to improve the quality and increase the availability of professional information to healthcare professionals. The solution has been tested and developed in both regional and municipal areas.

Every doctor, nurse, SOSA, SOSU and other health professionals know the heavy uniform and the overcrowded and unspecified bulletin boards with various instructions, action cards, guides, etc. But we will change that in MyMedCard.

Thus, MyMedCards leads to the following gains:

• Increasing the quality of healthcare information, thus providing healthcare professionals with the latest and most credible knowledge at their fingertips, helping to prevent errors and unintentional incidents.

• Increased availability of relevant health information.

• Economical savings, as we eliminate the consumption of papers, printouts and lamination and at the same time reduce the time spent on information search.

• Increased security and patient care, as the staff can feel more confident in having the necessary knowledge at hand

The solution has been tested and further developed in both regional and municipal areas, where several already use the solution (read more at wwww.mymedcards.dk/cases).

MyMedCards provides access to two different solutions:

MyMedCards FREE:
This one is free and is aimed at private health professionals. It contains a limited amount of internationally recognized actioncards and pocket cards including cardiac arrest algorithms, scoring systems, classification systems, etc.

MyMedCards PRO:
This solution is aimed at healthcare institutions including regions, hospitals, departments, municipalities and private healthcare companies. It provides the opportunity to provide all practical and professional information to your healthcare staff - local as well as national - via their own customized version of the MyMedCards app. The information in the app is updated and maintained with a few clicks, thus always keeping the staff up-to-date. Relevant knowledge is gathered in one place, and the staff can concentrate on the core task - the citizens and the patients.

If you want to hear more about our solutions, please contact us at kontakt@mymedcards.dk or see our website www.mymedcards.dk

We are looking forward to welcome you.


Are you a customer in MMC?

If you work one of the following places you can use PRO:
• Region North Jutland (RN),
• Favrskov Municipality (elderly administration and social administration)
• Joint Emergency Reception (FAM) and Anesthesiology Department at OUH in the Region of Southern Denmark (RSYD)
• Gynecology and obstetrics at Zealand University Hospital in Roskilde
• Randers Municipality
• Sall Friplejehjem, Danish Deacons
• Randers Emergency Reception
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
November 18, 2021
Size
98M
Installs
5,000+
Current Version
20.8.1
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
MyMedCards
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.