Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Her kan du købe og afspille en personlig godnatsang til et barn, du holder af. Vi indsynger barnets navn i den valgte melodi, så hver sang er helt speciel og unik.

Børn oplever ofte vanskeligheder med at falde til ro, når det er tid til at sove, og det kan gøre sengetid til en svær opgave for hele familien. Vi tilbyder en helt speciel løsning i form af den personlige godnatsang.

Sangene findes i 3 skønne melodier, og du kan vælge lige den melodi, der passer til dit barn. Hver sang har tilhørende slumremusik, der sættes på, når forælderen forlader rummet. Her kan barnet falde til ro omgivet af den søde musik.

Hvilken skal det være?

• ’Sov trygt min skat’ er en sød melodi, der har en let genkendelig og nutidig rytme og virker afslappende på barnet.

• ’Månen står op’, er en klassisk melodi med en dyb klaverklang. Sangen fungerer søvndyssende og giver en rolig stemning.

• ’I drømmeland’ er baseret på gamle danske vuggeviser og giver en positiv, nostalgisk og drømmende stemning.

Alle tre melodier er komponeret af Anders Lyhne og indsunget af Anders’ kone Monica, som med sin smukke stemme sikrer ro i hele soveværelset.

Valget er dit, og vi er sikre på, at du kan finde den rigtige melodi til det barn, du holder af.

Vi anbefaler, at godnatsangen afspilles og synges med barnet hver aften, så den bliver en del af barnets putteritual og danner en fast ramme omkring søvnen.

Hvordan virker det?

• Musik påvirker menneskers emotioner, og den rigtige komposition kan være enormt afslappende. Vores godnatsange er udviklet med specielt fokus på rolige og afslappende rytmer.

• Man kan ikke altid verbalt kommunikere med helt små børn. Man kan dog tilvænne dem en rutine, hvilket man skaber med putteritualet. Hermed ved de, det er tid til at sove, selv hvis de ikke forstår, når man siger det.

• Når forælderen synger den personlige godnatsang med barnet, giver det barnet en følelse af tryghed. De samme toner fra godnatsangen fortsætter i slumremusikken, der sættes på, når forælderen forlader værelset. Her kan barnet fortsat mærke trygheden gennem de genkendelige toner og rytmer og derigennem finde ro.

• At sangen indeholder barnets navn betyder, at barnet tilknytter sig musikken. Det betyder noget for barnet, at sangen er barnets egen.

Søger du hele søvnpakken?
Vi tilbyder som tilkøb til godnatsangen en personlig godnatbog, hvor du får:

• En personlig hilsen
• Sangtekst og noder til den personlige godnatsang
• Godnathistorien om Norly og søvnmagien
• Masser af plads til at skrive netop jeres putteritual ned.

Den bedste gave til din egen familie eller til nogen du holder af.
Du kan også købe den personlige godnatsang som en unik gave til nogen, du holder af – eller som en gave til din egen familie. For hvilken bedre gave end god søvn, tryghed og ro? En personlig godnatsang er den optimale barnedåbsgave, navngivningsgave eller fødselsdagsgave.

Hvordan idéen blev til
Norly & Friends’ koncept om personlige godnatsange blev til, da stifteren, Kasper Engstrøm Lyhne, fik en personlig godnatsang til hans søn, Sebastian. Sebastian havde haft meget søvnbesvær, hvilket påvirkede hele familien. Kasper og hans kone, Tina, var udmattet. Det var Kaspers bror Anders, der fik en idé og indspillede den personlige godnatsang til Sebastian. Anders’ kone Monica sang. Sangen var smuk, og vigtigst af alt – den virkede. Sebastian kunne pludseligt falde til ro!

Da Kasper og Tina fortalte venner og bekendte om, hvor stor virkning den personlige godnatsang havde på Sebastian, begyndte anmodninger at strømme ind til Anders og Monica. Sidenhen er anmodningerne blevet så mange, at Norly & friends nu laver personlige godnatsange til familier i hele Danmark.

Skal dit barn også have en?

Kom og oplev søvnmagi med os. Vi glæder os til at byde jer velkommen i Norly & friends universet, hvor god søvn bliver legende let.
Here you can buy and play a personal bedtime song for a child you love. We sing the child's name in the chosen tune, so that each song is unique and unique.

Children often experience difficulty falling asleep when it is time to sleep, which can make bedtime a difficult task for the whole family. We offer a very special solution in the form of the personal good night song.

The songs are available in 3 beautiful tunes, and you can choose just the tune that suits your child. Each song has accompanying slum music that is put on when the parent leaves the room. Here, the child can relax in the sweet music.

Which should it be?

• 'Safely Sleep My Treasure' is a sweet tune that has an easily recognizable and contemporary rhythm and is relaxing on the baby.

• 'The Moon Rises' is a classic melody with a deep piano sound. The song works drowsy and provides a calm atmosphere.

• 'In Dreamland' is based on old Danish lullabies and gives a positive, nostalgic and dreamy atmosphere.

All three tunes were composed by Anders Lyhne and sung by Anders' wife Monica, who with her beautiful voice ensures peace throughout the bedroom.

The choice is yours and we are sure you can find the right tune for the child you love.

We recommend that the bedtime song is played and sung with the child every night, so that it becomes part of the child's putter ritual and forms a firm framework around sleep.

How does it work?

• Music affects people's emotions and the right composition can be tremendously relaxing. Our good night songs have been developed with a special focus on calm and relaxing rhythms.

• You cannot always communicate verbally with very young children. However, you can get used to a routine, which you create with the putter ritual. By this they know it's time to sleep, even if they don't understand when you say it.

• When the parent sings the personal good night song with the child, it gives the child a sense of security. The same tones from the bedtime song continue in the sleep music that is put on when the parent leaves the room. Here the child can continue to feel the peace of mind through the recognizable tones and rhythms and thereby find peace.

• That the song contains the child's name means that the child associates with the music. It matters to the child that the song is the child's own.

Looking for the whole sleep package?
As a purchase for the good night song we offer a personal good night book where you get:

• A personal greeting
• Lyrics and notes for the personal good night song
• The goodnight story of Norly and the sleep magic
• Lots of room to write down your putter ritual.

The best gift for your own family or for someone you love.
You can also buy the personalized bed song as a unique gift for someone you love - or as a gift for your own family. What better gift than good sleep, peace of mind and calm? A personal good night song is the optimal christening, naming, or birthday gift.

How the idea came into being
Norly & Friends' concept of personal bedtime songs came about when founder, Kasper Engstrøm Lyhne, got a personal bedtime song for his son, Sebastian. Sebastian had had a lot of sleep problems which affected the whole family. Kasper and his wife, Tina, were exhausted. It was Kasper's brother Anders who came up with an idea and recorded the personal good night song for Sebastian. Anders' wife Monica sang. The song was beautiful, and most importantly - it worked. Suddenly Sebastian could calm down!

As Kasper and Tina told friends and acquaintances about the effect the personal good night song had on Sebastian, requests began pouring in to Anders and Monica. Since then, the requests have become so numerous that Norly & friends are now making personal bedtime songs for families throughout Denmark.

Does your child need one too?

Come experience sleep magic with us. We look forward to welcoming you to the Norly & friends universe, where good sleep becomes easy.
Read more
Collapse
4.2
5 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Vi har rettet en fejl, der gjorde at sangene ikke blev ved med at afspille.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 10, 2020
Size
28M
Installs
500+
Current Version
1.0.4
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
Permissions
Offered By
Norly & Friends
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.