ACCURAT

25
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Overvågning af dit realkreditlån – kun til fastforrentede lån.

Beskrivelse

ACCURAT bruger, som den eneste app, de mest avancerede algoritmer designet til, at hjælpe dig til at øge din formue gennem aktiv optimering af dit realkreditlån. ACCURAT overvåger automatisk dit realkreditlån og fortæller dig, hvornår det kan betale sig at omlægge, ud fra matematiske beregninger. Du skal altså ikke selv til at sætte kriterier op, du indtaster blot adressen, og ACCURAT ordner alt herfra. Det er let og enkelt for dig, at følge med i overvågningen og hele tiden se din potentielle indtjening på din telefon eller tablet. Det er gratis at komme i gang med overvågningen, og det er selvfølgelig dig selv, der træffer beslutning om en eventuel omlægning af dit lån. ACCURAT kan benyttes uanset hvilken kreditforening du har dit realkreditlån hos. Er du fuldkunde hos RealRåd, kan konvertering foretages væsentligt billigere end standard.

Funktioner

Første gang du logger på, skal du oprette dig med din e-mail samt en valgfri adgangskode.

Når du har oprettet dig:
Indtast din adresse og derefter kan du automatisk hente dit lån fra Tinglysning.dk. Du har nu mulighed for at indsætte restløbetid samt afdragsfri resttid på tinglysningstidspunktet, herefter regner ACCURAT din restgæld ned til d.d.

ACCURAT overvåger nu dit lån til enten op- eller nedkonvertering.

Du kan dagligt aflæse helt nøjagtig hvor tæt du er på en konvertering - op eller ned i rente.

Hvis renten pludselig vender rundt, registrerer ACCURAT det straks og ændrer overvågningen.

Ved overvågning til lavere rente vises:
Kurs & Kursmål.
ACCURAT fortæller selv, når målet er opnået.
Graf der angiver i år hvor langt tid der går før den højere gæld er indhentet qua den lavere rente.
Kursmålet udregnes på daglig basis og der tages højde for omkostninger, tid samt differencerenter. Følges kursmålet som et minimumsmål er man sikret en fornuftig konvertering.

Ved overvågning til højere rente vises:
Gældsreduktion & Gældsreduktionsmål.
ACCURAT fortæller selv, når målet er opnået.
Graf der angiver i år hvornår restgældsreduktionen er indhentet qua den højere rente.
Gældsreduktionsmålet udregnes på daglig basis. Følges gældsreduktionsmålet som et minimumsmål er man sikret en fornuftig konvertering.

Resultatopgørelse:
Er du kunde i RealRåd vil du tillige have adgang til en resultatopgørelse, der viser et samlet resultatet af samtlige konverteringer.

I undermenuen kan du:
Ændre din bruger profil, redigere dit lån, få hjælp til alle funktioner samt ændre sprog

Push meddelelser udsendes når der er relevante oplysninger til dig.
Når ACCURAT vil konvertere, melder det ”Klar til konvertering”. Du kan nu enten kontakte RealRåd på tlf. 43 30 00 50 – info@realraad.dk for evt. at blive kunde og få håndteret hele sagen, eller du kan selv foretage konverteringen via din kreditforening eller din bank.
Monitoring your mortgage - only to fixed-rate loans.

Description

ACCURAT user that the only app the most advanced algorithms designed to help you to increase your wealth through asset optimization of your mortgage. ACCURAT automatically monitors your mortgage and tells you when it pays to convert, based on mathematical calculations. You do not need even to establish criteria you simply enter the address, and ACCURAT take care of everything here. It is easy and simple for you to follow in the monitoring and continuously see your potential earnings on your phone or tablet. It's free to get started with monitoring, and of course it's yourself who decides on a possible reorganization of your loan. ACCURAT can be used regardless of the credit union you have your mortgage with. Are you full customer RealRåd, conversion can be made significantly cheaper than standard.
 
Tools

The first time you log in, you must sign up with your e-mail and an optional password.

Once you have created you:
Enter your address and then you can automatically retrieve your loan from Tinglysning.dk. You now have the ability to insert remaining maturity and grace time remaining on the registration date, then rains ACCURAT your outstanding debt down to d.d.

ACCURAT're now your loan to either up- or down-conversion.

You can daily read quite exactly how close you are to a conversion - up or down in interest rates.

If interest rates suddenly turns around, detects ACCURAT it immediately and change monitoring.

By monitoring at lower interest rates appear:
Kurs & Target.
ACCURAT says even when the goal is achieved.
Graph indicating the year in which much time passes before the higher debt is obtained by virtue of the lower interest rate.
The price target is calculated on a daily basis and taking into account cost, time and differential interest rates. Followed price target as a minimum is guaranteed a reasonable conversion.

When monitoring for higher interest rates appear:
Debt Reduction & Gældsreduktionsmål.
ACCURAT says even when the goal is achieved.
Graf indicating this year when outstanding debt reduction obtained by virtue of the higher interest rate.
Debt reduction target is calculated on a daily basis. Followed debt reduction target as a minimum is guaranteed a reasonable conversion.

Income statement:
Are you a customer in RealRåd you will also have access to an income statement showing an overall result of all conversions.

In the submenu you can:
Change your user profile, edit your loan, help all functions and change the language

Push messages emitted when the relevant information to you.
When ACCURAT want to convert, does it "Ready to conversion". You can either contact RealRåd on tel. 43 30 00 50 - info@realraad.dk for any. to become a customer and have handled the entire case, or you can do the conversion through your credit union or bank.
Read more
Collapse
3.2
25 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Push-meddelelser gemmes i ACCURAT.
Når den daglige overvågning midlertidigt ikke kan finde muligheder for konvertering, vises en årsagsmeddelelse øverst på overvågningssiden.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 19, 2017
Size
9.1M
Installs
1,000+
Current Version
1.4.3
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
RealRåd
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.