Time2help - søg hjælp her

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Hjertelig velkommen til Time2help

Mangler du også hjælp i en travl hverdag til rengøring, pasning af børn, lektier eller andet? Så hent vores app, og lad os finde den rette hjælper til dig og din familie!

Mangel på tid og overskud er en følelse, de fleste kender. Det kan være svært at nå alt det, man skal og gerne vil. Men hvor finder du den rette person, der kan aflaste og hjælpe dig med de opgaver, du ikke når eller orker?

Måske har du brug for hjælp til rengøring eller andet husligt arbejde? En, der kan gøre rent, ordne vasketøj, købe ind, smøre madpakker eller andet?
Måske leder du efter et sødt menneske, der kan hjælpe til med dine børn? En, der kan passe, hente, lege og hygge - eller hjælpe med lektier og faglige udfordringer?
Eller søger du efter en hjælpende hånd til dine ældre forældre, der ikke magter det hele mere, og heller ikke ved, hvor de kan finde en, der kan hjælpe dem?

Så er du kommet til det helt rigtige sted!

Det er nemlig vores mål at hjælpe dig med at finde den rette familiehjælper, der kan indgå som en vigtig og loyal ressource i din hverdag.

Begrebet ”familie” dækker over alle de forskellige personer, der søger efter hjælp til opgaver i hjemmet. Det kan være børnefamilier, enlige, ældre eller andre.
Vi skaber og formidler således samarbejde mellem dig, der har brug for hjælp i en travl hverdag og en af vores familiehjælpere, der ønsker et meningsfuldt og trygt job. ALLE kan søge efter en familiehjælper hos os. Det er ganske uforpligtende!

På vores app har vi samlet alle de funktioner, der er nødvendige, for at du kan søge efter en hjælper og modtage hjælp i hjemmet, så det er nemt og sikkert at benytte vores service. Følg venligst vejledninger på appen!

Hvordan foregår det?

For at søge efter en hjælper, skal du først downloade vores app: Time2help - søg hjælp her. Herefter kan du oprette din profil og søge efter hjælp!
Du er altid velkommen til at benytte den samme hjælper til flere opgaver eksempelvis til rengøring og pasning af dine børn.

Du kan søge efter hjælp til forskellige opgaver:

- Rengøring/husligt arbejde
- Hjælp til dine børn
- Lektiehjælp til børn under 12 år
- Lektiehjælp til børn over 12 år
- Lektiehjælp til gymnasieniveau
- Hjælp til ældre

Når du har søgt efter hjælp til det, du har brug for, og vi har fundet en passende kandidat til dig, skal I selv skrive sammen i beskedfunktionen på appen for at koordinere nærmere.

Vi anbefaler, at I aftaler et tidspunkt, hvor hjælperen kan besøge jer til et kort opstartsmøde, men det er ikke påkrævet. Hvis I vælger at begynde et samarbejde, skal du huske at acceptere kandidaten på din app.
Ønsker du en anden kandidat, skal du ligeledes huske at afvise kandidaten, så vi ved, at vi skal finde en anden ledig familiehjælper til jer.

Hvad koster det, og hvordan betaler jeg?

Vi administrerer betaling på vegne af vores hjælpere, så det er nemt og trygt at modtage og yde hjælp.
Det koster mellem 85 kr.-135 kr. pr. time differentieret efter alderen på den hjælper, du vælger. Vores familiehjælpere har alle aldre, men er minimum fyldt 14 år.

Det er også her på appen, du betaler for de timer, din familiehjælper arbejder. Hver gang du har fået hjælp i hjemmet, udfylder din familiehjælper en timerapport.
På din app modtager du herefter en kopi af timerapporten med et link til betaling, hvor du skal indtaste dit kortnummer.

Vi anbefaler, at du her vælger automatisk kortbetaling, så du fremover blot skal godkende timerne for at betale. På din profil på appen vil du kunne se samtlige timerapporter, betalinger og fakturaer. Disse sendes også til din e-mail.
Du kan læse mere om betingelser for at bruge vores service på www.time2help.dk - eller når du henter appen og opretter dig!

Vi håber, at vi inden længe har fundet den rette kandidat til dig og glæder os til at hjælpe dig!

De bedste hilsner

Time2help
Welcome to Time2help

Do you also need help in a busy day for cleaning, caring for children, homework or something else? So download our app and let's find the right helper for you and your family!

Lack of time and excess is a feeling most people know. It can be difficult to achieve everything you need and want. But where do you find the right person who can relieve and help you with the tasks you do not reach or do?

Maybe you need help cleaning or other housework? Someone who can clean, arrange laundry, buy in, grease lunches or something else?
Maybe you're looking for a sweet person who can help your children? One who can take care, pick up, play and have fun - or help with homework and professional challenges?
Or are you looking for a helping hand for your elderly parents, who are no longer in power, and do not know where to find someone to help them?

Then you've come to the right place!

It is our goal to help you find the right family helper who can be an important and loyal resource in your everyday life.

The term "family" covers all the different people who seek help with tasks at home. It can be families with children, single people, the elderly or others.
We thus create and mediate cooperation between you who need help in a busy day and one of our family helpers who want a meaningful and safe job. EVERYONE can search for a family helper with us. It's pretty much no obligation!

On our app, we have gathered all the features needed to help you search for a helper and receive help at home, making it easy and safe to use our service. Please follow the instructions on the app!

How does it take place?

To search for a helper, first download our app: Time2help - seek help here. Then you can create your profile and search for help!
You are always welcome to use the same helper for several tasks such as cleaning and caring for your children.

You can search for help with various tasks:

- Cleaning / housework
- Help your children
- Homework help for children under 12
- Homework help for children over 12 years
- Homework help for high school level
- Help for the elderly

Once you have sought help for what you need and we have found a suitable candidate for you, you will need to type in the messaging feature of the app yourself to coordinate further.

We recommend that you arrange a time when the helper can visit you for a short start-up meeting, but this is not required. If you choose to start a collaboration, be sure to accept the candidate on your app.
If you want another candidate, you must also remember to reject the candidate so we know that we need to find another available family helper for you.

What does it cost and how do I pay?

We manage payment on behalf of our helpers so that it is easy and safe to receive and provide assistance.
It costs between DKK 85 - DKK 135 per hour differentiated by the age of the helper you choose. Our family carers have all ages but are at least 14 years of age.

This is also where the app pays you for the hours your family helper works. Every time you have home help, your family helper will fill out a timer report.
On your app, you will then receive a copy of the timer report with a payment link where you must enter your card number.

We recommend that you choose automatic card payment here, so that in the future you just have to approve the hours to pay. On your profile on the app you will be able to see all hourly reports, payments and invoices. These are also sent to your email.
You can read more about conditions for using our service at www.time2help.dk - or when you download the app and sign up!

We hope we have found the right candidate for you soon and look forward to helping you!

The best greetings

Time2help
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Updated max characters on about me and post job description
- Added auto refresh after add job
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 2, 2020
Size
9.3M
Installs
100+
Current Version
1.2.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
Time2help ApS
Developer
Svanevej 15a 8240 Risskov Denmark
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.