TV 2 PLAY

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Er du til nyheder, sport eller underholdning? TV 2 PLAY har det hele og er en streamingtjeneste, hvor du har fri adgang til alle TV 2s livekanaler og har mulighed for at følge med i serier og programmer.

Gik du glip af seneste 19 NYHEDERNE, sidste afsnit af Rita, skal du se næste tenniskamp live eller bare dit yndlings Dybvad-klip for femte gang?

Alt dette og meget mere kan du se på TV 2 PLAY.

Med TV 2 PLAY har du ubegrænset adgang til alle TV 2s kanaler, programmer og tv-serier. Du kan se snigpremierer på serier og programmer, før alle andre. Uanset om du er på farten eller hjemme i sofaen.

Med et TV 2 PLAY-abonnement for dig og hele familien er I sikret adgang til:

• Programmer fra alle TV 2s kanaler – TV 2, TV 2 ZULU, TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 CHARLIE og TV 2 FRI
• Serier og underholdningsprogrammer – Landmand søger kærlighed, Vild med dans, Toppen af poppen, Rita, Badehotellet, Samme tid næste år, Dicte, Kurs mod fjerne kyster, etc.
• Comedy og satire – Natholdet, Dybvad, Klovn, Danish Dynamite, Ditzel all Inklusiv, etc.
• Store og små sportsbegivenheder
• Nyheder og magasiner fra TV 2 NEWS
• Film – nye og ældre, såvel som danske og udlandske
• Ubegrænset adgang til TV 2 PLAY's serier og programmer uanset tid og sted

Hent vores gratis app som en del af dit abonnement, og du kan med det samme se vores indhold af film, serier og programmer på alle dine devices. Har du ikke et abonnement, kan du få 30 dages gratis TV 2 PLAY-abonnement.

Du kan vælge mellem:

Hele pakken uden reklamer
Du får alle TV 2s seks livekanaler samt fuld adgang til alt indhold på TV 2 PLAY (samt ekstra eventkanaler). Almindelige reklameblokke indgår stadig på livekanalerne, men du får ikke reklamer ved on demand-programmer.

Hele pakken med reklamer
Du får alle TV 2s seks livekanaler samt fuld adgang til alt indhold på TV 2 PLAY (samt ekstra eventkanaler). Almindelige reklameblokke indgår på livekanalerne, og inden hvert on demand-program vises en kort reklameblok, som du kender det fra tv.
Der vises ikke reklamer før børneindhold.

Basispakken uden reklamer
Du får adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY – uden TV 2s livekanaler.

Basispakken med reklamer
Du får adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY – uden TV 2s livekanaler.
Inden hvert on demand-program vises en kort reklameblok, som du kender det fra tv.
Der vises ikke reklamer før børneindhold.

Live 1
Adgang til én af TV 2s seks livekanaler:
TV 2, TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 ZULU, TV 2 FRI, TV 2 CHARLIE.
Der er 6 måneders binding.

Live 2
Adgang til to af TV 2s seks livekanaler:

Vi anbefaler, at du benytter Wi-Fi, men det er også muligt at bruge 3G- eller 4G-netværk. Du bør dog have mindst 1,5 Mbit/sek til rådighed.

Afspilning af live er blokeret på en række Android-enheder. Det skyldes, at vores rettighedshaveres krav om kryptering af indholdet medfører utilfredsstillende kvalitet i vores stream. Se hvilke enheder der har begrænset adgang på http://play.tv2.dk

Rettighedsmæssige begrænsninger
Bemærk at hvis du opholder dig uden for Danmark, vil der være mange programmer, du ikke kan se, fordi vi af rettighedsmæssige årsager ikke må vise disse uden for landet.

Tekniske anbefalinger for TV 2 PLAY
For at kunne bruge TV 2 PLAY på din tablet og smartphone anbefaler vi, at du har en stor båndbredde til rådighed, dvs en god 3G/4G dækning eller adgang til trådløst internet (Wi-Fi). Vi anbefaler mobile dataabonnementer med ubegrænset dataforbrug inkluderet eller WiFi.

Vær opmærksom på, at datatrafik ikke er en del af TV 2 PLAY-abonnementet. Ved streaming af video kan der være behov for at større mængder data overføres. Datatrafikomkostningerne varierer afhængig af din teleoperatør og dit abonnement. Kontakt din teleoperatør for mere information om omkostninger forbundet med dataoverførsel.
If you like news, sports or entertainment? TV 2 PLAY has it all and is a streaming service that lets you have free access to all TV 2 live channels and are able to follow the series and programs.

Did you miss last 19 NEWS last paragraph of Rita, see next tennis match live or just your favorite Dybvad clips for the fifth time?

All this and much more you can see on TV 2 PLAY.

With TV 2 PLAY you have unlimited access to all TV 2 channels, programs and TV series. You can see sneak previews of series and programs before everyone else. Whether you're traveling or at home on the couch.
 
With a TV 2 PLAY subscription for you and the whole family are ensured access to:
  
• Applications from all TV 2 channels - TV 2, TV 2 ZULU, TV 2 NEWS, SPORT TV 2, TV 2 CHARLIE and TV 2 FRI
• Series and entertainment - Farmer looking for love, Dancing with the Stars, Top of the pops, Rita, Fawlty Towers, same time next year, Benedicte, on course for distant shores, etc.
• Comedy and satire - night shift, Dybvad, Clown, Danish Dynamite, Ditzel all Including, etc.
• Large and small sporting events
• News and magazines from TV 2 NEWS
• Movie - new and old, as well as Danish and foreign
• Unlimited access to TV 2 PLAY's shows and programs anytime, anywhere

Download our free app as part of your subscription, and you can immediately see our content of movies, series and programs on all your devices. Do not have a subscription, you can get 30 days of free TV 2 PLAY subscription.
 
You can choose between:

The whole package without advertising
You get all the TV 2's six live TV and full access to all content on TV 2 PLAY (plus additional event channels). General advertising blocks part still live channels, but you do not get advertising through on-demand programs.

The whole package with advertising
You get all the TV 2's six live TV and full access to all content on TV 2 PLAY (plus additional event channels). General advertising blocks included in the live channels and within each on-demand program displayed a short commercial, which you know from TV.
Not showing ads before children's content.

The basic package without advertising
You get access to all on-demand programs on TV 2 PLAY - without TV 2 live channels.

The basic package with advertising
You get access to all on-demand programs on TV 2 PLAY - without TV 2 live channels.
Within each on-demand program displayed a short commercial, which you know from TV.
Not showing ads before children's content.

Live 1
Access to one of TV 2's six live channels:
TV 2, TV 2 NEWS, SPORT TV 2, TV 2 ZULU, TV 2 FRI, TV 2 CHARLIE.
There are 6 months bond.

Live 2
Access to two of TV 2's six live channels:
 
We recommend that you use Wi-Fi, but it is also possible to use 3G or 4G network. However, you should have at least 1.5 Mbit / sec available.
  
Playing live is blocked on a number of Android devices. It is because our licensees requirement for encryption of the content leads to unsatisfactory quality in our stream. See which devices have limited access to http://play.tv2.dk
  
Rights Restrictions
Note that if you stay outside Denmark, there will be many programs, you can not see because we are the right reasons not show those outside the country.
  
Technical recommendations for TV 2 PLAY
In order to use TV 2 PLAY on your tablet and smartphone, we recommend that you have a large bandwidth available, ie a good 3G / 4G coverage or access to wireless internet (Wi-Fi). We recommend mobile data subscriptions with unlimited data included or WiFi.
  
Be aware that data traffic is not part of TV 2 PLAY subscription. For streaming video may be needed for larger amounts of data transferred. Data traffic costs vary depending on your network operator and your subscription. Contact your service provider for more information about the costs associated with data transfer.
Read more
3.1
8,149 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Mindre fejlrettelser
Read more

Additional Information

Updated
April 12, 2018
Size
11M
Installs
500,000+
Current Version
2.59.10
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
TV 2 Danmark A/S
Developer
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.