TV 2 VEJR - dagens vejrudsigt og dit byvejr

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Få et let og overskueligt overblik over dagens vejr i din by. Hvor varmt bliver det i eftermiddag, og hvornår kommer bygen igen? TV 2 VEJR giver dig svaret.

Under ‘Radar & Kort’ kan du se, hvordan nedbøren bevæger sig lige nu der, hvor du befinder dig. Se hvornår den næste byger rammer dig, så du kan nå at tage paraplyen frem, udskyde cykelturen eller bare stille planterne ud i haven i god tid.

Hvordan bliver vejret i dag? Hvad bliver højeste og laveste badevandstemperatur? Hvad er dagens længde? Bliver det solskin eller storm? Kommer der nedbør og bliver det som regn, sne eller slud? Hvad er sandsynligheden for nedbør? Hvordan ser mit byvejr ud?

Som standard viser vi dig vejrudsigten for, hvor du befinder dig, men du kan naturligvis også vælge en anden by for at se dit byvejr enten i DK eller i resten af verden. Skriv navnet på byen i søgefeltet eller naviger via kortet.

MED TV 2 VEJR KAN DU LET SE:
- Vejret i dag / byvejr
- Temperatur (Både den reelle temperatur, og hvordan temperaturen føles medregnet chillfaktor)
- Badevandstemperatur / vandtemperatur (kun om sommeren)
- Nedbør (regn, byger, sne eller slud)
- Radar
- Sandsynlighed for nedbør
- Vindstyrke og vindretning (og storm)
- Vejrkort: vejrradar, nedbørsradar, skyradar
- UV-index
- Hvornår står solen op pågældende dag der, hvor du er
- Hvornår går solen ned pågældende dag der, hvor du er
- Varsler

OPRET OG GEM DINE EGNE LOKATIONER
Få en mere præcis vejrudsigt ved at indtaste den adresse du ønsker vejrudsigten fra. Det kan være dit hjem, dit sommerhus, eller der hvor familiefrokosten skal holdes i weekenden. Du skal være logget ind for at kunne gemme dine egne lokationer. Det er kun dig selv, der kan se lokationerne og du kan let slette dem igen, hvis du ønsker.

SEND DIT VEJRBILLEDE TIL OS
Du kan let tage et smukt vejrbillede med din telefon og sende det til os direkte fra appen. Du finder Upload-funktionen i øverste højre hjørne. At sende et vejrbillede til os forudsætter, at du er logget ind.

VEJRUDSIGTEN PÅ VIDEO
Du kan naturligvis også altid se den seneste vejrudsigt på video fra TV 2s vejrværter og meteorologer:

- Anders Brandt
- Andreas Nyholm
- Peter Tanev
- Jens Ringgaard Christiansen
- Ellen Nybo Hansson
- Lone Seir Carstensen
- Per Christiansen
- Thomas Mørk

VEJRNYHEDER
Læs de seneste vejrnyheder for både DK og resten af verden i TV 2 Vejr appen. TV 2s vejrredaktion leverer dagligt nye artikler om vejret og holder dig opdateret på vejret i dag og andre spændende vejrfænomener.

PUSH-BESKEDER
Du kan tilmelde dig 2 kategorier af push-beskeder - Vejrnyheder og Varsler. Vejrnyheder giver dig notifikationer omkring de vigtigste vejrnyheder og med varsler får du besked, når der sker noget helt særligt med vejret, f.eks. hvis der kommer storm, sneglatte veje, hagl, eller andet.

Du kan desuden tilmelde dig dagens vejr og få en push-besked om dagens vejr, der hvor du befinder dig. Du kan selv vælge, hvilket tidspunkt du gerne vil modtage vejrudsigten for samt vælge for hvilken lokation.

VEJRDATA
På TV 2 Vejret er vores fokus at lave det bedste byvejr i Danmark.
Under Radar & Kort i app'en har vi radardata fra DMI, så du kan se, hvor det regner eller sner lige nu.

TV 2 Vejrets vejrudsigter udregnes på baggrund af anerkendte og førende prognoser fra bl.a. DWD (den tyske vejrtjeneste) og NWS (den amerikanske vejrtjeneste). Således er TV 2 Vejrets prognoser af højeste kvalitet og opdateres løbende. Prognoserne kan afvige fra f.eks. DMI og YR, da data er forskellige.

Derudover udregner vi for hver time sandsynligheden for nedbør, der angives i %.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vejrdata i app’en, så du får de bedst mulige prognoser og kan forberede dig på al slags vejr.

Synes du godt om TV 2 Vejr, så skriv en anmeldelse af appen og giv op til 5 stjerner. Send også gerne feedback direkte til kundeservice@tv2.dk, så vi kan få dit input, og du kan være med til at forbedre TV 2 Vejr til glæde for dig og andre brugere.
Get an easy and clear overview of today's weather in your city. How hot will it be this afternoon and when will the town come again? TV 2 ROAD gives you the answer.

Under ‘Radar & Map’ you can see how the rainfall moves right now where you are. See when the next shower hits you, so you can reach the umbrella, postpone the bike ride or just put the plants out in the garden well in advance.

How is the weather going to be today? What will be the highest and lowest bathing water temperature? What is the length of the day? Is it sunshine or storm? Will there be rainfall and rain or snow or sleet? What is the probability of rainfall? How does my city weather look?

By default, we show you the weather forecast for where you are, but of course you can also choose another city to see your city weather either in DK or the rest of the world. Type the name of the city in the search box or navigate through the card.

WITH TV 2 WAYS YOU CAN SEE:
- Weather in the day / weather
- Temperature (Both the actual temperature and how the temperature feels included chill factor)
- Bath water temperature / water temperature (summer only)
- Rainfall (rain, showers, snow or sleet)
- Radar
- Probability of precipitation
- Wind speed and wind direction (and storm)
- Weather maps: weather radar, rainfall radar, skyradar
- UV index
- When is the sun standing on that day where you are
- When does the sun go down that day where you are
- Alerts

CREATE AND SAVE YOUR OWN LOCATIONS
Get a more accurate weather forecast by entering the address you want the weather forecast to be. It can be your home, your cottage or where the family breakfast should be held over the weekend. You must be logged in to be able to save your own locations. Only you can see the locations and you can easily delete them again if you wish.
 
SEND YOUR WEATHER IMAGE TO THE OS
You can easily take a beautiful weather picture with your phone and send it to us directly from the app. You will find the Upload function in the upper right corner. Sending a weather image to us requires you to be logged in.
 
WEIGHT VIEW ON VIDEO
You can of course also always see the latest weather forecast on video from TV 2's weather hosts and meteorologists:
 
- Anders Brandt
- Andreas Nyholm
- Peter Tanev
- Jens Ringgaard Christiansen
- Ellen Nybo Hansson
- Lone Seir Carstensen
- Per Christiansen
- Thomas Mørk
 
WEATHER NEWS
Read the latest weather news for both DK and the rest of the world in the TV 2 Weather app. TV 2's weather editor provides daily new articles on the weather and keeps you updated on the weather today and other exciting weather phenomena.
 
Push messages
You can sign up for 2 categories of push notifications - Weather News and Alerts. Weather news gives you notifications about the main weather news and with alerts you will be notified when something special happens with the weather, for example. if there is a storm, sluggish roads, hail or something else.

You can also sign up for the day's weather and get a push message about the weather of the day, where you are. You can choose which time you would like to receive the weather forecast and choose which location you want.
 
WEATHER DATA
On TV 2 Weather, our focus is to make the best city weather in Denmark.
Under Radar & Maps in the app we have radar data from DMI, so you can see where it is raining or snowing right now.
  
TV 2 The weather forecasts are calculated on the basis of recognized and leading forecasts from among others. DWD (the German weather service) and NWS (the American weather service). Thus, TV 2 Weather's forecasts are of the highest quality and are constantly updated. The forecasts may differ from, for example, DMI and YR, since data are different.
  
In addition, for each hour we calculate the probability of precipitation, which is stated in%.
  
We are constantly working to improve the weather data in the app so that you get the best possible forecasts and can prepare for any weather.

If you like TV 2 Weather, write a review of the app and give up to 5 stars. Please also send feedback directly to kundeservice@tv2.dk so that we can get your input and you can help improve TV 2 Weather for the benefit of you and other users.
Read more
Collapse
4.1
2,527 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Vi har opdateret vores vejrdatakilder, så vi kan levere endnu bedre prognoser til dig og du kan forberede dig på al slags vejr. TV 2 Vejrets vejrudsigter udregnes således på baggrund af anerkendte og førende prognoser fra bl.a. DWD (den tyske vejrtjeneste) og NWS (den amerikanske vejrtjeneste). Prognoserne kan afvige fra f.eks. DMI eller YR, da datagrundlaget er forskelligt.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 23, 2019
Size
22M
Installs
100,000+
Current Version
3.5.7-r142
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
TV 2 Danmark A/S
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.