Scan How

1 t+
Downloads
Indholdsklassificering
Alle
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot

Om denne app

Visualiser Workflows med billeder, video, lyd og tekst – Print QR kode – Scan kode – følg arbejdsgangen step-by-step!

• Er du fagperson inden for specialpædagogik, hvor visualisering er en stor støtte?
• Er du lærer og ønsker øget aktivitet og selvstændighed i undervisningen, eller ønsker du at fremme inklusionen af elever med særlige behov?
• Har du brug for at videregive informationer til dine kollegaer eks.vis. procesbeskrivelser, borgerinformationer m.m.
• Er du forældre og ønsker, at dit barn kan klare flere opgaver selvstændigt?

Med Scan How kan du nemt og hurtigt lave et visuelt og auditivt Workflow, som sætter personer med kognitive vanskeligheder som ADHD, Autisme, lettere Demens osv. i stand til at udføre opgaven.

Lav personlige Workflows som er målrettet den enkeltes behov. Print en QR-kode og placer den, hvor der er behov for støtte. Herefter kan koden scannes, og personen vil blive guidet step-by-step.

Specialpædagogik (Autisme, ADHD og andre kognitive vanskeligheder)
Indenfor specialpædagogik kan Scan How fungere som læringsredskab, således at personer med fx autisme eller ADHD kan få struktur i hverdagen og blive visuelt guidet i praktiske opgaver. Fagpersoner får her et unikt redskab, som er nemt at betjene. Workflows kan laves med det samme og i samarbejde med eleven/brugeren, hvilket øger motivationen.

I folkeskolen/Inklusion
Lav visualiserede Workflows i fx sløjd, hjemkundskab, idræt, naturfag osv. og frigør lærerressourcer i undervisningen. Placer arbejdsopgaver udenfor klasselokalet, og skab højere aktivitetsniveau i den almene undervisning. Lav spørgsmål og opgaver med tekst, billeder, lyd og video, som eleverne kan scanne forskellige steder. Har du elever med særlige behov, kan du med visuelle skemaer og arbejdsopgaver skabe en struktur for den enkelte, således at de kan navigere i den daglige undervisning.

Procesbeskriver - kollega til kollega
Fagpersoner kan ved hjælp af Scan How skabe udarbejde workflows, der skaber større ensartethed i mødet med borgerne. Dette kunne eks.vis være beskrivelser af morgenrutiner, forflytningsvejledninger eller medicinudlevering. Alt dette og meget meget mere kan nemt og sikkert deles mellem institutionens personale.

Forældre og børn:
Forældre kan fremme deres barns udvikling ved fx at visualisere opskrifter i køkkenet, eller hvordan vaskemaskinen skal betjenes. Forudsigelighed er for mange børn og unge væsentligt, og med Scan How kan du skabe visuelt overblik i hverdagen. Lav fx visuelle skemaer med billede og lyd.


Scan How er udviklet af fagpersoner med mange års erfaring indenfor specialpædagogik, og vi ser en øget selvstændighed, inklusion og livskvalitet.

Funktioner:
Indsæt billeder og video fra kamera
Indsæt billeder og video fra galleriet
Optag og indsæt lyd
Indsæt tekst
Bestem visningstid pr. side (Kan hjælpe personer med OCD)
Organiser Workflows i mapper
Generer QR-kode
Print QR-koder i forskellige størrelser og farver
Send QR-kode via mail
Scan QR-koderne i Scan How (Er det første der åbnes)
Send kopi af workflow til andre Creators
Samarbejd om Workflow med andre Creators
2 brugertyper i appen - Creator med adgang til alt - Viewer med adgang til sine workflows og scanneren
Scan en genereret kode for nemt og hurtigt at logge ind

Sprog
Engelsk
Dansk

Scan How Abonnement

Institutioner kan oprette sig via hjemmesiden www.scanhow.com

Man kan som organisation mellem 3 prædefineret pakkestørrelser
Lille pakke - 3 creators, 15 viewers, 1 admin, 5 gb plads og 75 workflows
Mellem pakke - 10 creators, 100 viewers, 1 admin, 10 gb plads og 250 workflows
Stor pakke - 30 creators, 400 viewers, 5 admins, 20 gb plads og 750 workflows
Enterprice - Hvis man har en organisation som ikke passer til de ovenstående pakker er det muligt i samarbejde med Scan How at lave en skræddersyet pakke

Det er også muligt at lave tilkøb til sit abonnement.

Kursus
Support
Ekstra plads
Opdateret
7. okt. 2022

Datasikkerhed

For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, dit område og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.
Der deles ikke data med tredjeparter
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de deler data
Denne app indsamler muligvis disse datatyper
Personlige oplysninger og Billeder og videoer
Data krypteres under overførsel
Du kan anmode om sletning af data

Nyheder

Scan How er nu tilgængelig på norsk.
Mindre forbedringer og fejlrettelser.