Macronos for Sonos

Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Macronos is the easiest way to get music playing on Sonos.

You can configure shortcuts on the Home screen to play media of your choice.
To get started just open Macronos and press the plus icon in the title bar.
Choose music, select players, set volume and save the macro.
It will then be added to your Home screen as a shortcut.

For detailed instructions, see the user guide:
https://sites.google.com/a/youtec.dk/macronos

Features:
* Pause or fade-out Sonos players when you make or receive phone calls.
* Wi-Fi play - Starts playback when arriving home.
* Megaphonos - Turns your device into a Sonos megaphone.
* NFC tag support. Start music with NFC tags.
* Android Audio to Sonos - Streams all Android audio to Sonos. (Only with ROOT + KITKAT or newer)
* Stream music from Dropbox to Sonos.
* Podcast support. Plays latest or specific podcast on Sonos from RSS feed.
* 'Control' shortcut. From 'Control' you have access to the most common controls, existing macros and music. Hide players with parental control. Maximum volume levels.
* Alarm feature to run a macro at a given time or repeating.
* Controls multiple households.
* Tasker, Locale, Llama (Locale plugin) integration for automated Sonos control.

Support for streaming all Android audio to Sonos [ROOT]:
* Only for rooted devices running KitKat (4.4.2) or newer.
* It supports various music apps.
* If you are using a third party ROM like CM 11, then it is not guaranteed to work. (If it doesn't work, then you can get a refund. So just try it).
* See how to use it from the "Cast screen" menu: http://youtu.be/ewYvHI2hPT0
* Installation guide: https://sites.google.com/a/youtec.dk/macronos/home/android-audio

Control shortcut:
* Select group from the action bar or by long-pressing the group button on one of the players.
* Open the navigation drawer 5 times to disable the "Hide players" menu option (Parental control).
* Access music or existing macros from the navigation bar.

Hints:
* Create "Sonos Favorites" with the music from your music services (Spotify, Rhapsody, Google Play Music etc.) to be able to configure a macro to play it.
* Place the phone on the NFC tag just before pressing the Save button. Then press Save when "NFC tag detected" is displayed.
* For radio music services you start the station and select it using the Now Playing menu when configuring a macro.
* When choosing Podcasts from the Music menu, select the menu on the right and choose "Use latest podcast". This will play the newest podcast from that feed.
* The macro shortcut icon indicates how many and what players were selected.
* Use the volume buttons on your phone or tablet to adjust the volume while the macro is executing ("Starting playback..." is showing).
* When adding or removing Sonos players from your home, please edit your macros, let it find all players and save it.

Disclaimer:
Macronos is not affiliated with Sonos, Inc.
Sonos and its product names are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc.

FAQs:
https://plus.google.com/110608597562292936242/posts/KmEYqJ8bvJQ

Questions or beta releases:
If you have questions or want beta releases of Macronos, join the following group and press "Testing opt-in":
https://plus.google.com/u/0/communities/101829173793149469759

Bugs or feature requests, e-mail: android@youtec.dk
Macronos er den enkleste måten å få musikk på Sonos.

Du kan konfigurere snarveier på startskjermen for å spille av media etter eget valg.
For å komme i gang skal du bare åpne Macronos og trykke på plussikonet i tittellinjen.
Velg musikk, velg spillere, sett volum og lagre makroen.
Det blir da lagt til på startskjermen som en snarvei.

For detaljerte instruksjoner, se brukerhåndboken:
https://sites.google.com/a/youtec.dk/macronos

Egenskaper:
* Pause eller fade ut Sonos-spillere når du lager eller mottar telefonsamtaler.
* Wi-Fi-spill - Starter avspilling når du kommer hjem.
* Megafonoer - Slår enheten til en Sonos megafon.
* NFC-tagstøtte. Start musikk med NFC-koder.
* Android Audio til Sonos - Strømmer all Android lyd til Sonos. (Kun med ROOT + KITKAT eller nyere)
* Stream musikk fra Dropbox til Sonos.
* Podcast-støtte. Spiller nyeste eller spesifikke podcast på Sonos fra RSS-feed.
* 'Kontroll' snarvei. Fra 'Control' har du tilgang til de vanligste kontrollene, eksisterende makroer og musikk. Skjul spillere med foreldrekontroll. Maksimum volumnivå.
* Alarm funksjon for å kjøre en makro på en gitt tid eller gjenta.
* Kontrollerer flere husholdninger.
* Tasker, Locale, Llama (Locale plugin) integrering for automatisert Sonos kontroll.

Støtte for streaming av alle Android-lyd til Sonos [ROOT]:
* Kun for rotte enheter som kjører KitKat (4.4.2) eller nyere.
* Den støtter ulike musikkapper.
* Hvis du bruker en tredjeparts ROM som CM 11, er det ikke garantert å jobbe. (Hvis det ikke fungerer, kan du få refusjon. Så prøv det).
* Se hvordan du bruker det fra menyen "Cast screen": http://youtu.be/ewYvHI2hPT0
* Installasjonsveiledning: https://sites.google.com/a/youtec.dk/macronos/home/android-audio

Kontroll snarvei:
* Velg gruppe fra handlingslinjen eller ved å trykke lenge på gruppeknappen på en av spillerne.
* Åpne navigasjonsskuffen 5 ganger for å deaktivere menyalternativet "Skjul spillere" (foreldrekontroll).
* Få tilgang til musikk eller eksisterende makroer fra navigasjonslinjen.

hint:
* Lag "Sonos Favorites" med musikken fra musikktjenestene dine (Spotify, Rhapsody, Google Play Music etc.) for å kunne konfigurere en makro for å spille den.
* Plasser telefonen på NFC-taggen like før du trykker på Lagre-knappen. Trykk deretter på Lagre når "NFC-tagg oppdaget" vises.
* For radiostasjonstjenester starter du stasjonen og velger den ved hjelp av menyen Nå spilles når du konfigurerer en makro.
* Når du velger Podcasts fra Music-menyen, velg menyen til høyre og velg "Bruk siste podcast". Dette vil spille den nyeste podcasten fra den aktuelle feeden.
* Makro-snarveisikonet angir hvor mange og hvilke spillere som ble valgt.
* Bruk volumknappene på telefonen eller nettbrettet til å justere volumet mens makroen utføres ("Start avspilling ..." vises).
* Når du legger til eller fjerner Sonos-spillere fra ditt hjem, må du redigere makroene dine, la den finne alle spillerne og lagre den.

Ansvarsfraskrivelse:
Macronos er ikke tilknyttet Sonos, Inc.
Sonos og dets produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for Sonos, Inc.

Spørsmål og svar:
https://plus.google.com/110608597562292936242/posts/KmEYqJ8bvJQ

Spørsmål eller betaversjoner:
Hvis du har spørsmål eller ønsker beta-utgivelser av Macronos, må du bli med i følgende gruppe og trykke på "Testing-opt-in":
https://plus.google.com/u/0/communities/101829173793149469759

Feil eller funksjonsforespørsler, e-post: android@youtec.dk
Finn ut mer
Skjul
3,5
603 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Crash fixes
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert. Finn ut mer
Oppdatert
27. oktober 2018
Størrelse
8,4M
Installeringer
10 000+
Gjeldende versjon
37
Krever Android
4.0.3 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
YouTec
Utvikler
Gebauersgade 6, 1.4 8000 Aarhus C Denmark
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.