Macronos for Sonos

Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Macronos is the easiest way to get music playing on Sonos.

You can configure shortcuts on the Home screen to play media of your choice.
To get started just open Macronos and press the plus icon in the title bar.
Choose music, select players, set volume and save the macro.
It will then be added to your Home screen as a shortcut.

For detailed instructions, see the user guide:
https://sites.google.com/a/youtec.dk/macronos

Features:
* Pause or fade-out Sonos players when you make or receive phone calls.
* Wi-Fi play - Starts playback when arriving home.
* Megaphonos - Turns your device into a Sonos megaphone.
* NFC tag support. Start music with NFC tags.
* Android Audio to Sonos - Streams all Android audio to Sonos. (Only with ROOT + KITKAT or newer)
* Stream music from Dropbox to Sonos.
* Podcast support. Plays latest or specific podcast on Sonos from RSS feed.
* 'Control' shortcut. From 'Control' you have access to the most common controls, existing macros and music. Hide players with parental control. Maximum volume levels.
* Alarm feature to run a macro at a given time or repeating.
* Controls multiple households.
* Tasker, Locale, Llama (Locale plugin) integration for automated Sonos control.

Support for streaming all Android audio to Sonos [ROOT]:
* Only for rooted devices running KitKat (4.4.2) or newer.
* It supports Grooveshark, Spotify, Soundcloud, MOG, Rdio, YouTube, VEVO, Poweramp, and so on...
* If you are using a third party ROM like CM 11, then it is not guaranteed to work. (If it doesn't work, then you can get a refund. So just try it).
* See how to use it from the "Cast screen" menu: http://youtu.be/ewYvHI2hPT0
* Installation guide: https://sites.google.com/a/youtec.dk/macronos/home/android-audio

Control shortcut:
* Select group from the action bar or by long-pressing the group button on one of the players.
* Open the navigation drawer 5 times to disable the "Hide players" menu option (Parental control).
* Access music or existing macros from the navigation bar.

Hints:
* Create "Sonos Favorites" with the music from your music services (Spotify, Rhapsody, Google Play Music etc.) to be able to configure a macro to play it.
* Place the phone on the NFC tag just before pressing the Save button. Then press Save when "NFC tag detected" is displayed.
* For music services like Pandora, Songza, LastFM etc. you start the station and select it using the Now Playing menu when configuring a macro.
* When choosing Podcasts from the Music menu, select the menu on the right and choose "Use latest podcast". This will play the newest podcast from that feed.
* The macro shortcut icon indicates how many and what players were selected.
* Use the volume buttons on your phone or tablet to adjust the volume while the macro is executing ("Starting playback..." is showing).
* When adding or removing Sonos players from your home, please edit your macros, let it find all players and save it.

Disclaimer:
Macronos is not affiliated with Sonos, Inc.
Sonos and its product names are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc.

FAQs:
https://plus.google.com/110608597562292936242/posts/KmEYqJ8bvJQ

Questions or beta releases:
If you have questions or want beta releases of Macronos, join the following group and press "Testing opt-in":
https://plus.google.com/u/0/communities/101829173793149469759

Bugs or feature requests, e-mail: android@youtec.dk
Macronos er den enkleste måten å få musikk på Sonos.

Du kan konfigurere hurtigtaster på startskjermen for å spille av medie av ditt valg.
For å komme i gang bare åpne Macronos og trykk på pluss-ikonet på tittellinjen.
Velg musikk, velger spillere, satt volum og lagre makroen.
Det vil da bli lagt til på startskjermen som en snarvei.

For detaljerte instruksjoner, se brukerveiledningen:
https://sites.google.com/a/youtec.dk/macronos

spesifikasjoner:
* Pause eller fade-out Sonos-spillere når du ringer eller mottar telefonsamtaler.
* Wi-Fi play - Starter avspilling når du kommer hjem.
* Megaphonos - Slår enheten til en Sonos megafon.
* NFC tag støtte. Begynn musikk med NFC tags.
* Android Audio til Sonos - Streams alle Android lyd til Sonos. (Bare med ROOT + KitKat eller nyere)
* Stream musikk fra Dropbox til Sonos.
* Støtte Podcast. Spiller nyeste eller spesifikke podcast på Sonos fra RSS feed.
* 'Kontroll' snarveien. Fra "Control" har du tilgang til de mest vanlige kontrollene, eksisterende makroer og musikk. Skjule spillere med foreldrekontroll. Maksimale volumnivåer.
* Alarm funksjonen til å kjøre en makro på et gitt tidspunkt eller gjentas.
* Kontrollerer flere husholdninger.
* Tasker, Locale, Llama (Locale plugin) integrering for automatisert Sonos kontroll.

Støtte for streaming av alle Android-lyd til Sonos [root]:
* Bare for rotfestet enheter som kjører KitKat (4.4.2) eller nyere.
* Den støtter Grooveshark, Spotify, Soundcloud, MOG, Rdio, YouTube, Vevo, Poweramp, og så videre ...
* Hvis du bruker en tredjeparts ROM som CM 11, så det er ikke garantert å fungere. (Hvis det ikke fungerer, så kan du få pengene tilbake. Så bare prøv det).
* Se hvordan du bruker den fra "Cast screen" meny: http://youtu.be/ewYvHI2hPT0
* Installasjon guide: https://sites.google.com/a/youtec.dk/macronos/home/android-audio

Kontroll snarvei:
* Velg gruppe fra handlingslinjen eller ved lang trykke gruppen knappen på en av spillerne.
* Åpne navigasjon skuff 5 ganger for å deaktivere "Skjul spillere" -menyen (Foreldrekontroll).
* Tilgang musikk eller eksisterende makroer fra navigasjonslinjen.

Hint:
* Lag "Sonos Favoritter" med musikk fra musikktjenester (Spotify, Rhapsody, Google Play Music etc.) for å kunne konfigurere en makro til å spille det.
* Plasser telefonen på NFC-brikke like før du trykker på Lagre-knappen. Deretter trykker du på Lagre når "NFC tag registrert".
* For musikktjenester som Pandora, Songza, lastfm etc. du starter stasjonen og velge det med Now Playing-menyen når du konfigurerer en makro.
* Når du velger Podcasts fra Musikk-menyen, velg menyen til høyre og velg "Bruk nyeste podcast". Dette vil spille det nyeste podcasten fra at fôr.
* Makrosnarveisikonet indikerer hvor mange og hvilke spillere ble valgt.
* Bruk volumknappene på telefonen eller nettbrettet til å justere volumet mens makro utfører ("Starte avspilling ..." viser).
* Når du legger til eller fjerner Sonos spillere fra hjemmet ditt, må du redigere makroer, la den finne alle spillere og lagre det.

Ansvarsfraskrivelse:
Macronos er ikke tilknyttet Sonos, Inc.
Sonos og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for Sonos, Inc.

Spørsmål og svar:
https://plus.google.com/110608597562292936242/posts/KmEYqJ8bvJQ

Spørsmål eller beta utgivelser:
Hvis du har spørsmål eller ønsker betaversjoner av Macronos, delta i følgende gruppe og trykk "Testing opt-in":
https://plus.google.com/u/0/communities/101829173793149469759

Feil eller funksjonsforespørsler, e-post: android@youtec.dk
Finn ut mer
4,2
583 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Fixed issue where players couldn't be found.
Avoid timeout when running Tasker Info on players without any info.
Added coordinator to Tasker Info command.
Fixed crashes and added Crashlytics logging.
Finn ut mer

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert. Finn ut mer
Oppdatert
31. juli 2018
Størrelse
8,3M
Installeringer
10 000+
Gjeldende versjon
36
Krever Android
4.0.3 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
YouTec
Utvikler
Gebauersgade 6, 1.4 8000 Aarhus C Denmark
©2018 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.