Super.kg

Есть реклама

SUPER.KG маалымат-маанайшат порталы эң популярдуу кыргыз тилдүү сайт. Порталга баш баккандардын саны күндөн-күнгө көбөйүп, учурда Кыргыз өлкөсүнүн аймагындагы сайттардын ичинен окурмандарынын саны боюнча алдыңкы орунда турат.
Порталда Кыргыз жергесиндеги гана эмес бүткүл дүйнөдө болуп жаткан акыркы коомдук, саясий, маданий, шоу-бизнес кабарлары жарыяланып турат. Ошондой эле сизде "Элдик кабар" рубрикасына өзүңүз күбө болгон окуяны жиберүү мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары тиркеме аркылуу "Медиа-порталга" кирип эксклюзивдүү видео жана аудиоклиптерди көрүп-угуп гана тим болбостон, көчүрө да аласыз. Ал эми "Супер ТВ" бөлүмүнөн түрдүү видеосюжеттерди көрсөңүз болот.
Подробнее…
4,4
Всего: 222
5173
413
36
25
125
Загрузка...

Что нового

Бетти жаңылоо (swipe refresh) кошулду.
Видеоплеерге өзгөртүүлөр киргизилди.
Подробнее…

Дополнительная информация

Обновлено
21 марта 2018 г.
Размер
3,6M
Количество установок
50 000+
Текущая версия
1.3.5
Требуемая версия Android
4.0.3 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Разрешения
Продавец
ОсОО "SUPER.KG"
©2018 GoogleУсловия использованияКонфиденциальностьДля разработчиковИсполнителиО Google
Приобретая этот продукт, вы совершаете транзакцию в Google Payments и соглашаетесь с Условиями использования и Примечанием о конфиденциальности Google Payments.