e.Bay.hr - Kupovina i Prodaja

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

NOVO:
Jedino naši korisnici na eBayu kupuju kartičnim plaćanjem do 24 rate bez kamata!!!

PRIJE STAVLJANJA OCJENE:
Pročitajte opis aplikacije, obavezna je registracija, itd.

e.Bay.hr Android mobilna aplikacija je namijenjena svim našim privatnim i poslovnim korisnicima u Hrvatskoj.
Android aplikacija radi u sinkronizaciji s web aplikacijom za naručivanje te sadrži sljedeće mogućnosti:

Pretraga:
► pretraživanje proizvoda na bilo kojem jeziku
► provjera dostupnosti
► filtriranje rezultata

Detalji proizvoda:
► izračun ukupne cijene u kunama
► period dostave
► lokacija proizvoda
► detaljan opis proizvoda
► odabir varijacija
► dodavanje u košaricu i listu želja
► slanje upita prodavaču
► informacije o prodavaču

Naručivanje:
► pregled narudžbi
► ocjenjivanje proizvoda

Prodaja ( samo za poslovne korisnike ):
► mogućnost prodaje na eBay.com i eBay.co.uk platformi u svim zemljama EU
► isplata na IBAN poslovnog računa

Dnevni popust:
► pregled proizvoda s dnevnim popustima (stara/nova cijena)

Prijave podršci:
► sustav za prijave podršci temeljem neisporučenih, neispravnih ili oštećenih proizvoda
► komunikacija s agentima podrške (podržan "multimedia sharing")

Ostale funkcionalnosti:
► lista kupona na korisničkom računu
► pregled promocija za Android korisnike
► sustav zaprimanja potvrdi za plaćene narudžbe
► online chat podrška s agentima

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aplikacija je povezana s eBay serverima te u realnom vremenu prikazuje proizvode koje pretražujete pomoću tražilice. Željene proizvode stavljate u košaricu i obavljate kupovinu. Narudžbe koje nam pošaljete putem aplikacije prolaze proces pregleda i zatim Vam na email šaljemo podatke za plaćanje. Uplatu vršite kartičnim putem do 24 rate bez kamata ili klasičnom uplatom u kunama na naš poslovni račun putem opće uplatnice u pošti, banci ili poslovnici Fine, putem mobilnog i internet bankarstva te na svim kioscima Tiska, iNovina, Konzumu te benzinskim crpkama Crodux i Petrol.

O nama
Pitate se sigurno čemu služi naša aplikacija za naručivanje, što je to aplikacija i za koga je namijenjena? Kao dugogodišnji eBay posrednici u Hrvatskoj ( eBay kupovina ) odlučili smo se na pokretanje projekta izrade online aplikacije namijenjene u potpunosti kupcima u Hrvatskoj. Online aplikacija za kupovinu proizvoda na eBay-u funkcionira vrlo jednostavno te je namijenjena za svaku privatnu i poslovnu osobu u Republici Hrvatskoj.

Što dobivate s aplikacijom?
Bogato iskustvo u naručivanju proizvoda s eBay-a za naše korisnike nas je naučilo što kupcima u Hrvatskoj treba. Treba im jednostavni način naručivanja, plaćanja i kvalitetna podrška. S nama - imate to sve!
Na tržištu smo od 1. prosinca 2015. godine. ali naš projekt eBay kupovina je već mnogim korisnicima dobro poznat.

Ciljevi u poslovanju
Naš cilj je omogućiti kupcima iz Hrvatske da naruče željene proizvode s eBay-a pomoću aplikacije koja im omogućuje jednostavno naručivanje, bez potrebe korisničkih računa i kreditnih kartica, jednostavno plaćanje u kunama uz 100% sigurnost. Kompletnu uslugu narudžbe, prosljeđivanje uplata do prodavača i dostave proizvoda preuzimamo mi.
U svom bogatom iskustvu imamo preko 50.000 napravljenih narudžbi za naše kupce. Posredništvo opet podižemo na novi nivo u Hrvatskoj i izrazito smo ponosni na aplikaciju za naručivanje s eBay-a koja je kao takva jedinstvena u ovom dijelu Europe. Prvi smo registrirani posrednik za eBay kupovinu u Hrvatskoj s toga smo najveća i najiskusnija tvrtka koja se bavi posredništvom pri narudžbi proizvoda. S godinama smo se razvijali i učili, ponekad i griješili ali na vrijeme ispravljali greške a sve u cilju da svi naši kupci budu zadovoljni obavljenom kupovinom.

Dvije vrste korisnika
Naše usluge i sustav naručivanja koristi više od 130.000 korisnika u Hrvatskoj i BiH. Kao fizički i poslovni korisnici ( https://e.bay.hr/index.php/poslovni-korisnici/s-nama-rade ) možete korisiti naše usluge i jednostavnije naručiti željene proizvode s eBay-a.
NEW:
Only our eBay customers buy card payments up to 24 interest-free rates !!!

BEFORE CLEARANCE:
Read application description, compulsory registration, etc.

e.Bay.hr Android mobile application is intended for all our private and business users in Croatia.
The Android application works in sync with the ordering web application and has the following features:

Search:
► search products in any language
► availability check
► Filter results

Product Details:
► Calculation of the total cost in kunas
► Delivery period
► Product location
► a detailed description of the product
► Select variations
► Add to cart and wish list
► Ask the seller
► Vendor Information

Ordering:
► order review
► Product assessment

Sales (for business users only):
► The ability to sell on eBay.com and eBay.co.uk platforms in all EU countries
► Payment to IBAN Business Account

Daily discount:
► View Daily Discount Products (Old / New Price)

Support applications:
► Support system based on unsupported, defective or damaged products
► communication with support agents (supported by "multimedia sharing")

Other functionalities:
► List of coupons in your account
► Review promotions for Android users
► Receipt Order Receipt for Paid Orders
► Online chat with agent support

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The application is linked to eBay servers and in real-time displays the products you search through the search engine. You put the desired products in your shopping cart and do the shopping. Orders that you send us through the app pass through the review process and then we send you payment information to your email. Make a payment by using the 24-payment card without interest or classic cash payment to our business account through a general payment at the Post office, bank or branch office of Fine, through mobile and internet banking, and in all kiosks Tiska, iNovina, Konzum and petrol stations, Crodux and Petrol.

About us
You are wondering for sure what our application is for, what is the application and for which it is intended? As long time eBay brokers in Croatia (eBay shopping) we decided to launch a project for making online applications entirely for buyers in Croatia. Online application for buying products on eBay works very easily and is intended for every private and business person in the Republic of Croatia.

What do you get with the app?
Rich experience in ordering eBay products for our customers has taught us what customers in Croatia need. They need a simple way of ordering, paying, and quality support. With us - you have it all!
We are in the market since December 1, 2015. but our eBay shopping plan is already well known to many customers.

Goals in business
Our goal is to enable customers from Croatia to order the products they want from eBay with an easy-to-access app without the need for user accounts and credit cards, a simple cash payment with 100% security. Complete order service, forwarding payment to seller and delivery of the product we take over.
In our rich experience we have over 50,000 orders made for our customers. Mediation is again on the new level in Croatia and we are very proud of the eBay ordering application that is unique in this part of Europe. We are the first registered eBay buyer in Croatia, and we are the largest and most experienced company involved in ordering product sales. With the years we have developed and learned, sometimes mistaken but in time corrected mistakes and all in order to make all our customers satisfied with the purchase.

Two types of users
Our services and ordering system uses more than 130,000 users in Croatia and Bosnia and Herzegovina. As a physical and business user (https://e.bay.hr/index.php/poslovni-korisnici/s-nama-rade) you can use our services and simply order the desired products from eBay.
Read more
Collapse
3.9
135 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Molimo OBAVEZNO pročitajte do kraja ovaj tekst!
Mi nismo eBay, već eBay posrednici, sukladno tome naplaćujemo svoje usluge.
Za korištenje naše aplikacije potrebna je registracija.
Molimo Vas pročitajte cijeli opis aplikacije PRIJE instalacije kako bi dobili sve potrebne informacije.
Također, molimo Vas da ocijenite našu aplikaciju TEK nakon korištenja odnosno registracije s jasnom i objektivnom recenzijom. Najkorisnije recenzije nagrađujemo! Hvala.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 9, 2019
Size
9.3M
Installs
10,000+
Current Version
3.6
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Unrestricted Internet
Permissions
Offered By
Dopi grupa d.o.o.
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.