MyShake

Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

The MyShake app -- from the UC Berkeley Seismology Lab -- is different from all the other earthquake apps. In addition to providing earthquake notifications, maps, and safety tips, your phone helps to detect earthquakes.

Get earthquake ready and help your community. Have earthquake information at your fingertips and help create a global earthquake detection system.

Quickly understand the impact of an earthquake. See damage and shaking reports submitted by other community members along with information from the US Geological Survey.

Stay informed. Get notifications about nearby earthquakes and track earthquakes around the globe.

Share your experience. Felt an earthquake? Share your experience with fellow users and MyShake scientists.

Help improve earthquake early warning. Your device becomes an earthquake sensor and joins a smartphone network collecting valuable data. *** Note: MyShake is not issuing earthquake early warning alerts at this time, but does plan to in the future. ***
Ứng dụng MyShake - từ Phòng thí nghiệm địa chấn UC Berkeley - khác với tất cả các ứng dụng động đất khác. Ngoài việc cung cấp thông báo động đất, bản đồ và mẹo an toàn, điện thoại của bạn sẽ giúp phát hiện động đất.

Chuẩn bị sẵn sàng cho trận động đất và giúp đỡ cộng đồng của bạn. Có thông tin động đất trong tầm tay của bạn và giúp tạo ra một hệ thống phát hiện động đất toàn cầu.

Nhanh chóng hiểu tác động của một trận động đất. Xem báo cáo thiệt hại và rung lắc do các thành viên khác trong cộng đồng gửi cùng với thông tin từ Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Thông báo lưu trú. Nhận thông báo về trận động đất gần đó và theo dõi trận động đất trên toàn cầu.

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn. Cảm thấy một trận động đất? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn với người dùng đồng nghiệp và các nhà khoa học MyShake.

Giúp cải thiện cảnh báo động đất sớm. Thiết bị của bạn trở thành cảm biến động đất và tham gia mạng điện thoại thông minh thu thập dữ liệu quý giá. *** Lưu ý: MyShake không đưa ra cảnh báo cảnh báo động đất sớm tại thời điểm này, nhưng dự định trong tương lai. ***
Đọc thêm
Thu gọn
4,2
Tổng 3.146
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

- Bug fixes
- New UI
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
10 tháng 7, 2019
Kích thước
16M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
3.0
Cần có Android
4.4 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
UC Berkeley Seismological Laboratory
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.