Gadgetbridge - Unofficial

Tất cả mọi người
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Gadgetbridge's features:
* Compatibility with: Pebble (all of them), Mi Band (supports all four of them!), Amazfit Bip, Amazfit Cor, iTag, Lenovo Watch, XWatch, Casio and many more
* Synchronizes your alarms, health data and other parameters with your wearable
* Offers automatical backing up your data to (external) storage
* Finding your device
* Managing software on the device
* ... and depending on device a few features more or less
* Doesn't have internet connection permission so nothing leaves your device(!)

Note: This version of Gadgetbridge is not official, the source code (licensed under A GPLv3) used is always from a fork of the official repository you can find here: https://github.com/TaaviE/Gadgetbridge (check the store branch), keep also in mind that it's always modified with this script https://github.com/TaaviE/GadgetBridgeUpdate/blob/master/rename.sh to be suitable for uploading to Google Play. Gadgetbridge is officially distributed on F-Droid and there may be some minor differences between the versions.

All artwork used in this Play Store listing is under these licenses https://github.com/TaaviE/Gadgetbridge/blob/master/LICENSE.artwork meaning that listing's icon and feature graphic are thus referenced people's work or based on it, my contributions based on that work are available in this repository https://github.com/TaaviE/GadgetBridgeUpdate/.

You can read more about how, why and what Gadgetbridge does from https://github.com/TaaviE/Gadgetbridge/blob/master/README.md .

If you have suggestions how to improve this listing, please send me an e-mail and I'll try to respond to you as soon as possible. If you have any questions or issues related to Gadgetbridge, feel free to email me too.
Các tính năng của Utilitybridge:
* Khả năng tương thích với: Pebble (tất cả trong số họ), Mi Band (hỗ trợ cả bốn người trong số họ!), Amazfit Bip, Amazfit Cor, iTag, Lenovo Watch, XWatch, Casio và nhiều hơn nữa
* Đồng bộ hóa báo thức, dữ liệu sức khỏe và các thông số khác với thiết bị đeo của bạn
* Cung cấp tự động sao lưu dữ liệu của bạn vào bộ nhớ (bên ngoài)
* Tìm thiết bị của bạn
* Quản lý phần mềm trên thiết bị
* ... và tùy thuộc vào thiết bị, một vài tính năng nhiều hay ít
* Không có quyền kết nối internet nên không có gì rời thiết bị của bạn (!)

Lưu ý: Phiên bản này của Utilitybridge không chính thức, mã nguồn (được cấp phép theo A GPLv3) được sử dụng luôn từ một nhánh của kho lưu trữ chính thức mà bạn có thể tìm thấy ở đây: https://github.com/TaaviE/Gadgetbridge (kiểm tra chi nhánh cửa hàng ), hãy nhớ rằng nó luôn được sửa đổi với tập lệnh này https://github.com/TaaviE/GadgetBridgeUpdate/blob/master/rename.sh để phù hợp để tải lên Google Play. Utilitybridge được phân phối chính thức trên F-Droid và có thể có một số khác biệt nhỏ giữa các phiên bản.

Tất cả các tác phẩm nghệ thuật được sử dụng trong danh sách Cửa hàng Play này đều thuộc các giấy phép này https://github.com/TaaviE/Gadgetbridge/blob/master/LICENSE.artwork có nghĩa là biểu tượng và đồ họa đặc trưng của danh sách do đó mọi người tham khảo đều làm việc hoặc dựa trên đó, những đóng góp của tôi dựa trên công việc đó có sẵn trong kho lưu trữ này https://github.com/TaaviE/GadgetBridgeUpdate/.

Bạn có thể đọc thêm về cách thức, lý do và những gì Utilitybridge làm từ https://github.com/TaaviE/Gadgetbridge/blob/master/README.md.

Nếu bạn có đề xuất cách cải thiện danh sách này, vui lòng gửi cho tôi e-mail và tôi sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến Utilitybridge, vui lòng gửi email cho tôi.
Đọc thêm
Thu gọn
Đang tải...

Tính năng Mới

Massive amount of changes, starting from translation fixes ending with new devices being supported.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
31 tháng 8, 2019
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Taavi E
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.